PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Běšice (Weschitz) - Historie

Přispěl: Zdena Binterová

Běšice ležely na levém břehu Ohře 7 km JV od Kadaně v nadmořské výšce kolem 250 m. Katastr měřil 226 ha a půda zde byla vhodná pro pěstování chmele, cukrovky, pšenice, ale nebyla tak úrodná jako u sousedních vesnic. Na některých místech ztěžoval pěstování velký obsah vápna v půdě. Byla to ves ulicového typu, ale dá se předpokládat, že původně bylo osídlení soustředěno kolem tvrze, která chránila nejen starou solnou cestu, ale i své poddané.

Název Běšice je slovanského původu a první známá zmínka o nich je z roku 1290, kdy jsou uváděny jako majetek chomutovské komendy řádu německých rytířů. Ve 14. a 15. století byly Běšice drobným zemanským statkem, na němž se vystřídala řada držitelů - např. Bedřich z Čachovic, zemani z Běšic atd. Ves bývala rozdělena i mezi několik majitelů.

Držitel jednoho z těchto dílů si zde postavil tvrz, která od počátku 16. století náležela Janu Žďárskému ze Žďáru. Jeho synové ji roku 1543 prodali Štampachům, ti ji ale brzy opět prodali a majitelé se dále střídali, dokud ji roku 1572 nekoupili Strojetičtí ze Strojetic. Zapojili se však do stavovského povstání a postihly je pobělohorské konfiskace.

Novými držiteli Běšic se stali roku 1628 chomutovští jezuité, kteří je připojili k Velemyšlevsi a vytvořili si zde svoji letní expozituru. Ihned začali se systematickou přestavbou tvrze na barokní čtyřkřídlý zámek s třemi průjezdními ozdobnými portály z let 1671, 1677 a 1723. Upomínala na ně i klášterní kašna, socha svatého Františka Xavera z roku 1758, zeď první terasy nad Ohří, všechno s iniciálami JHS - jezuitským znakem. Jezuitům patřil nejen poplužní dvůr a vesnice, ale i šenkovna, tzv. Vodův mlýn na Ohři a kolem 170 ha pozemků. Zřídili tu i pivovar a pivovarský sklep, spojený chodbou se sklepem kláštera. Kromě klášterní kaple postavili i obecní kapli na návsi, zasvěcenou sv. Michaelovi a kapli ve mlýně. Založili tu také 3 rybníky a otevřeli cihelnu. Staré střešní tašky měly značku W nebo JW (jezuitská cihelna Weschitz). Objevili také bentonit, který používali na olemování hřebenů tehdejších doškových střech. Řídili celý život Běšic, zřídili tu školu a přenesli sem z Chomutova svoji věhlasnou lékárnu.

Hrůz třicetileté války byla ves ušetřena. Berní rula roku 1654 uváděla v Běsících 10 chalupníků, z nichž 1 má krčmu a „handluje v dobytku" a 1 žije „na obci".

Běšice patřily jezuitům až do zrušení řádu v roce 1773. Pak připadly studijnímu fondu a roku 1813 je koupili Beniškovi z Dobroslav. Od 20. let 19. století drželi panství Velemyšleves i s Běšicemi Dobnauerové z Treuenwaldu. V polovině 19. století patřilo 12 ze 30 domů farou do Tušimic v panství Ahníkov a ostatní do Čachovic v panství Milžany. V roce 1874 pak byly celé Běšice připojeny k Čachovicím, kde pro ně byl v tomto roce otevřen také hřbitov. V polovině 19. století začalo u Běšic dobývání uhlí na dole Václav, nebylo však nijak významné. V 19. století zde bylo také zavedeno pěstování chmele, cukrovky a vojtěšky, což bylo docela úspěšné.

Když se roku 1850 staly obce samostatnými správními jednotkami, staly se i Běšice obcí. Roku 1869 však jsou uváděny již jako osada Čachovic a u nich zůstaly až do svého zániku v roce 1967. kdy musely ustoupit výstavbě vodní nádrže Nechranice.

Ani Běšicím se nevyhnuly různé pohromy - např. požár z 1. 9. 1932 zničil nejen 8 domů, ale i až po strop zaplněné sušárny chmele. Také zatopení zahrad v době tání sněhu a při odchodu ledu bylo celkem běžné, ale v letech 1931. 1933 a 1935 napáchaly nahromaděné kry obrovské škody.

Škola pro běšické děti byla v Čachovicích. Za 1. republiky zde bylo 17 hospodářství do 50 ha, přes 50 ha měla jen dvě hospodářství. Bývalý zámek č. p. 1 patřil od konce 19. století známé rodině Gassaerů. Po 2. světové válce byl až do zániku využíván pro živočišnou výrobu státního statku.

Vloženo: 15.4.2005Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 53 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist