PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Chotěnice (Kudenitz) - Historie

Přispěl: Zdena Binterová

Chotěnice ležely na levém zvýšeném břehu Ohře v nadmořské výšce 245 m, 7,8 km JV od Kadaně, v těsné blízkosti Běšic. Svými chmelnicemi patřily již k typické žatecké rovině a k okrajové zóně pravěkého osídlení Čech, jak dokazují nálezy archeologů z doby bronzové.

Název osady byl slovanského původu a první zmínka o ní je z roku 1401 v Soudních aktech konzistoře pražské: Mykess de Chotienicz.

Katastr obce měřil 168 ha a půda tu byla velmi úrodná. Většina obyvatel pracovala v zemědělství. Pěstovaly se tu všechny druhy obilí, cukrovka, kukuřice, brambory, červený jetel, luštěniny, zelenina a chmel. Svými chmelnicemi patřily Chotěnice k největším producentům chmele v bývalém kadaňském okrese.

Domky Chotěnic stály kousek před odbočkou do Čachovic po obou stranách silnice z Běšic, z větší části ale lemovaly odbočku z této silnice, vedoucí k jihu a sledující mlýnský náhon. Ten spolu s řekou vytvářel ostrov, uprostřed něhož bývala asi 20 ha chmelnice. Vodu do náhonu zadržoval v Ohři tzv. chotěnický jez. Na levé straně silnice z Běšic na začátku tzv. čeledník a 2 další domy. Za nimi začínala cesta ke hřbitovu v Čachovicích a u ní stávala Boží muka. Další domy následovaly až po větší nezastavěné ploše. U zatáčky v Čachovicích stála stará usedlost, patřící rodině Göttlů, jejichž kořeny sahají až do roku 1460. Proti této usedlosti byla náves s kapličkou. Poblíž ústí mlýnského náhonu zpět do Ohře byl bývalý poplužní dvůr, který patříval k panství Poláky. Proti němu byl u náhonu mlýn, pod ním přes náhon most, vedoucí na ostrov. Většina chotěnických domů pocházela z přelomu 18. a 19. století.

Ke konci 15. století patřily Chotěnice Lobkovicům a jsou uváděny ve smlouvách o dělení hasištejnského majetku i v 16. století. Pak se majitelé střídali, až roku 1598 panství Poláky i s Chotěnicemi koupil Linhart Štampach ze Štampachu. Po Bílé hoře ale byl majetek Štampachům zkonfiskován a připadl královské koruně. Roku 1628 pak Chotěnice a další vesnice koupil hrabě Jindřich Šlik z Holejče.

Roku 1654 zde žili 3 sedláci, z nichž 1 šenkoval a 6 chalupníků, z nichž 1 byl kovářem. Tzv. na obci žil ještě jeden poddaný. Roku 1748 žilo v Chotěnicích 11 hospodářů, byl tam vrchnostenský hostinec a je uváděn již také učitel.

Schaller roku 1787 uvádí Chotěnice se 17 č. p. stále u alodiálního panství Poláky, patřícího hraběti Janu Ant. z Pergenu, který je zdědil po svém otci. Za dalšího majitele, kterým byl od roku 1815 kníže Windischgrätz, jsou roku 1846 uváděny poblíž vesnice již doly na uhlí. Dolování však nikdy nenabylo značnějšího rozsahu a také na zdejším největším dole Václav provoz brzy skončil.

Když se v roce 1850 obce staly samostatnými správními jednotkami, staly se i Chotěnice na krátký čas obcí. Ale již v roce 1869 jsou spolu s Běšicemi uváděny jako osady Čachovic. Od roku 1868 patřilo panství Poláky, samozřejmě již bez vesnic, jen velkostatky s pozemky, dolnobeřkovickým Lobkovicům. Statek v Chotěnicích vlastnili do roku 1923.

V adresáři z roku 1911 se píše mimo jiné o zbytcích mostu u Chotěnic, který tu kdysi stával. Zkracoval cestu z Kadaně do Žatce a býval hodně frekventovaný. Rovněž je tam uvedena brusírna umělých briliantů, tzv. štras, na ostrůvku v mlýnském náhonu a mlýn s turbínou, vyrábějící elektřinu. Chotěnice tedy měly elektřinu dříve než celé široké okolí. Štras se odsud odesílal do Jablonce k dalšímu zpracovávání. Výroba byla zastavena krátce po vypuknutí 1. světové války. Dílna byla přeměněna na truhlárnu a později na zámečnictví a kovárnu.

V 30. letech 20. století natropily velké škody povodně a ledové kry. Údajně proto, že byly vykáceny pobřežní stromy, které kry dříve zadržovaly; ty pak měly volnou cestu a zaplavovaly chmelnice a odplavovaly ornici.

Se začátkem stavby vodní nádrže Nechráníce se vesnice začala vylidňovat a její definitivní konec nastal v roce 1967.

Vloženo: 15.4.2005Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 14 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist