PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Drahonice (Drohnitz) - Historie

Přispěl: Zdena Binterová

Drahonice ležely na pravém břehu Ohře 8,7 km JV od Kadaně, v nadmořské výšce 240 m. Půda tu již nebyla tak dobrá jako v sousedních vesnicích. Přesto se obyvatelstvo zabývalo převážně zemědělstvím, pěstovali hlavně žito a oves a byly zde i chmelnice.

Při zahájení stavby Nechranické vodní nádrže v roce 1961 zde začal také archeologický výzkum a pokračoval až do roku 1967. Prokázal, že tato lokalita byla osídlena již od 6. tisíciletí před n. l.

Název Drahonice je slovanského původu a první známá zpráva o jejich existenci je z roku 1318 - de Drahonicz. O historii Drahonic jsou v literatuře jen nepatrné zmínky. Podle Schallera patřily ve 13. století křížovníkům s červenou hvězdou od pražského mostu, kterým roku 1253 král potvrdil držení řady statků a vesnic, mezi nimi také Drahonicz. Další zmínka je o solné cestě, vedoucí přes Chotěnice k Drahonicím, kde překračovala Ohři. Byl tam most se clem. Za třicetileté války byl zničen a již nebyl obnoven.

Roku 1360 patřily Drahonice a Nechráníce k Pětipsům, manskému statku, který král Jan Lucemburský zastavil roku 1332 rytíři Fridrichu z Egerberka. Roku 1606 jsou uváděny u panství Ahníkov, patřícího Štampachům. Dělením majetku mezi syny Linharta ze Stampachu připadly ke statku Poláky a s ním přečkaly i pobělohorské konfiskace. Roku 1628 koupil panství Poláky i s Dranonicemi hrabě Jindřich Šlik z Holejče a u tohoto panství Drahonice zůstaly až do roku 1850, i když se majitelé střídali.

Roku 1654 zde žilo 5 sedláků, z nichž 1 šenkoval, 1 byl mlynářem a 1 měl násadní rybník. Dále zde tehdy žilo 12 chalupníků, z nichž 2 byli rybáři, 1 zedníkem, 1 ševcem a 1 měl menší násadní rybníček. Tak zvaně na obci žilo dalších 8 poddaných, jejichž stavení byla „pustá". Roku 1748 žilo v Drahonicích již 23 hospodářů, švec, krejčí, tkadlec, kožešník a 2 nádeníci, celkem 102 „duše". Dále zde byl mlýn o 3 kolech na stálé vodě se stoupou, vrchnostenskou pilou, která řezala prkna z kmenů, připlavených po Ohři na vorech a výtažní rybníky. Farou patřila ves do Soběsuk.

V roce 1850 se „Drhonice" staly na krátký čas samostatnou obcí, ale již v roce 1869 jsou uváděny jako osada obce Poláky, u kterých zůstaly až do svého zániku v roce 1967. Od roku 1910 to však již byly Drahonice a německy Drohnitz.

Obyvatelstvo bylo německé národnosti, jen v roce 1930 zde byl uváděn 1 Čech. Po roce 1945 došlo k nucenému vysídlení německého obyvatelstva.

Vloženo: 15.4.2005Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 98 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 44.222.104.206
desktop version