PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Račice (Retschitz) - Historie

Přispěl: Zdena Binterová

Ves Račice, od roku 1960 část Krbic, ležela přibližně 7 km JZ od Chomutova, na obou březích potoka Hutná, v nadmořské výše kolem 305 m. Račice patřily k nejstarším místům okresu Chomutov. Vznikly někdy na přelomu 12. a 13. století, i když první známá práva o nich z roku 1237 je obsažena ve falzu z pozdější doby. Král Václav touto listinou potvrzuje řádu německých rytířů poplatek z Račic. Další zprávy jsou z roku 1281, kdy „Chothoborius dictus de Retschitz" potvrzuje věnování Křimova a dalších vesnic chomutovské komendě řádu německých rytířů.

Název obce je slovanského původu a vznikl pravděpodobně odvozením z osobního jména Rak, tedy Račice, ves lidí Rakových.

Prvními majiteli vsi byli pánové z Račic, o nichž máme jen velmi málo zpráv. Jejich sídlo stávalo s největší pravděpodobností jižně od potoka, v pozdějším středu vsi, v sousedství kostela, připomínaného prvně až roku 1379. Tehdy pan Arnošt, řečený „Šomburg" z Perštejna, podával kněze ke kostelu v Račicích.

Koncem 14. století patřily Račice a několik dalších vsí klášteru Grünhain v Sasku. Roku 1405 je však klášter přenechal Bedřichovi ze Šumburku výměnou za jiný majetek. Přibližně za 50 let získali Račice Lobkovicové z Hasištejna a ti je roku 1528 prodali kadaňskému měšťanu V Worschovi, uváděnému někdy jako V Dorsch. Po 10 letech je získal J. Vidpach z Vidpachu. Ten je však brzy ztratil pro svoji účast v odboji proti králi a Račice pak střídaly majitele až do roku 1620, kdy byly zabaveny Linhartu Štampachovi ze Štampachu za jeho účast ve stavovském povstání. Roku 1623 koupil celé ahníkovské panství i s Račicemi Jaroslav Bořita z Martinic a Račice po dlouhá léta sdílely osudy tohoto panství.

Račice bývaly sice nevelkou, ale poměrně výnosnou poddanskou vsí. Díky chráněné poloze v údolní oblasti se tu dobře dařilo většině zemědělských plodin. Roku 1654 zde žilo 7 sedláků, 11 chalupníků, z nichž jeden měl i krčmu a 3 bezzemci.

Dne 24. 12. 1736 vypukl v jedné usedlosti požár, který se rozšířil na 7 hospodářství, faru a kostel. Fara byla sice brzy obnovena, ale již jako škola. Škola bývala v Račicích již od konce 16. století a po tomto požáru získala novou budovu. Nový kostel byl postaven v letech 1737-1741, roku 1743 byla k němu přistavěna nová sakristie. Zasvěcen byl svatému Vavřinci a svatému Štěpánu.

Přehled panství Ahníkov roku 1775 uvádí v Račicích 7 potažních sedláků, 11 domkářů a neupřesněný počet nádeníků. Podle Schallera měla vesnice roku 1787 29 popisných čísel. Na katastrálním plánu z roku 1842 je vidět, že Hutná rozdělovala vesnici na menší severní a větší jižní část s kostelem, který byl tehdy ještě obklopen hřbitovem, s velmi nepravidelnou návsí a velkým rybníkem na západní straně.

Až do poloviny 19. století zůstaly Račice ryze zemědělskou obcí. Z řemesel tu býval jen kovář a švec, všechny ostatní služby poskytovaly nedaleké Kralupy. Po skončení poddanské éry v roce 1850 byly Račice krátce samostatnou obcí, brzy se však spojily se vsí Naší. Od roku 1892 byly opět samostatné.

V 1. polovině 19. století se začaly v blízkosti Račic těžit kamenečné břidlice. Ale již na začátku 70. let nabyla na významu těžba uhlí. Byl zde otevřen důl Humboldt, který vystřídal 4 majitele a těžbu zastavil roku 1898.

Roku 1882 byla postavena nová školní budova, do které pak chodily děti nejen z Račic, ale také z Bran, Zásady a Naší. Roku 1890 byl zrušen hřbitov u kostela a otevřen nový mezi Račicemi a Naší.

Od začátku 20. století začal nezadržitelný útlum. Počet obyvatel klesal, protože ubývalo pracovních příležitostí jak v zemědělství, kde práce lidí nahrazovaly stroje, tak v hornictví, kde byly zdejší poměrně malé doly uzavírány, protože nemohly konkurovat levnějšímu mosteckému uhlí.

V Račicích žilo jen německé obyvatelstvo. Po jejich odsunu se již nepodařilo vesnici dosídlit. Vesnice ležela v plánovaném poli lomu Březno, bylo proto rozhodnuto o jejím zrušení. Před zánikem vsi byly kamenné plastiky z Račic přeneseny do katastru obce Místo a k 1. 1. 1981 Račice zanikly.

Vloženo: 15.4.2005Komentáře a upřesňující informace


fotografie [Žalčiková Ilona 5.3.2009 20:35] | Reagovat
Fotografie dolní náves Krbic, patří do Račic. Strom který je na fot. vydět byl zastávkou pro autobus.V Račicích jsem se narodila.
Račice má Vesnice [Dusan 16.1.2023 21:09] | Reagovat
Zde sem se narodil
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 65 do následujícího políčka:

   


Processing time: 206 msec.
IP address = 44.222.104.206
desktop version