PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Albrechtice (Ulbersdorf) - Historie

Přispěl: Jana Sýkorová

Obec Albrechtice, do roku 1960 součást okresu Chomutov, se rozkládala na úpatí Krušných hor asi 9 km severozápadně od Mostu. Protékal jí Černický potok. Na jihozápadě sousedila s osadou Jezeří, na severovýchod od ní ležela obec Černice. V minulosti se rozkládala v blízkosti Komořanského jezera.

Název obce označoval "ves lidí Albrechtových", přičemž osobní jméno Albrecht vzniklo ze starého hornoněmeckého Adalberht po přesmyku brecht. V minulosti se setkáváme s podobami Alberštorf, Olbrstorff, Albrechticze, Ulbersdorf aj.

První písemná zmínka o Albrechticích sice pochází až z roku 1352 a je v latinském tvaru "Alberti villa", přítomnost osobního jména Albert v názvu vsi může ale navozovat domněnku, že zakladateli vsi byli páni blízkého hradu Seeberk, otec čí syn Albert ze Žeberka. V takovém případě by založeni vsi mohlo spadat již do konce 13. či na počátek 14. století. Vzhledem k tomu, že v 50. - 70. letech 14. století vlastnit obec jistý Nevlas ze Rvenic (Ervěnic), jenž měl více přídomků: "de Zee", "de Ysemberg" a k roku 1363 dokonce "de villa Alberti", není vyloučen i jiný výklad vzniku Albrechtic. Je možné, že v počátcích obce hrál roli rod pánů z Ervěnic, zakladatelů hradu Jezeří, kteří zde sídlili až do roku 1407. K němu totiž ves náležela nejméně od poloviny 14. století a spolu s ním měnila své majitele.

V roce 1513 odkázal bezdětný Zikmund Smolík ze Slavic svůj majetek, a mimo jiné také Albrechtice, švagrovi Mikuláši Hochhauserovi z Hochhausu. Za účast ve stavovském odboji byly Albrechtice v rámci statku Jezeří poslednímu Hochhauserovi, Janovi Mikulášovi, zkonfiskovány a v roce 1623 odkoupeny Vilémem z Lobkovic. Posléze byly začleněny do lobkovického panství Nové Sedlo nad Bílinou - Jezeří a jeho součástí zůstaly až do roku 1848.

V polovině 17. století zde s rodinami žilo 10 sedláků, z nichž zároveň 1 provozoval šenk, 11 chalupníků a 2 bezzemci. O sto let později bylo v obci 29 hospodářů, 2 zedníci, tesař, švec, krejčí, mlynář a ovčák. V roce 1787 stálo v Albrechticích 48 stavení k roku 1846 již 65 domů s 505 obyvateli, panský statek, ovčín, 2 mlýny a 2 pily. V 2. polovině 19. století se na území sousedních Černic začalo těžit uhlí (šachty Guido, Lyell), ale větší možnost obživy v hornictví začala pro obyvatele Albrechtic až s otvírkou dolu Grohmann (1893) v Dřínově. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhly Albrechtice v roce 1930, kdy zde žily ve 133 domech 873 osoby.

Uprostřed obce, na protáhlé návsi, stával kostel Všech svatých, původně z konce 16. století, upravený ve 2. pol. 17. století a opatřený přístavbou v 18. století. Celková renovace objektu proběhla v roce 1845.

Ke kostelu patřily kamenné figurální náhrobníky rodiny Hochhauserů z let 1572, 1578 a 1585. Z jeho zařízení, které jinak pocházelo až z 19. století, lze k památkám přiřadit snad jen křtitelnici z konce 17. století. Za zmínku stoji však i starší kamenná křtitelnice, původně umístěná při severní straně kostela, která byla přemístěna do atria budovy Magistrátu města Mostu.

Ve výklenku domu čp. 141 se nacházela soška Pierota z doby kolem roku 1730, jež pocházela pravděpodobně z výzdoby zámku Jezeří. V obci stála i Boží muka z 2. poloviny 17. století a dva smírčí kříže, přenesené před likvidací obce do Mariánských Radčic.
Obec Albrechtice byla zlikvidována v letech 1981 - 1983 z důvodu postupu těžby velkolomu Čs. armády, k. p. DVIL.

Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.


Vloženo: 18.2.2006Komentáře a upřesňující informace


Information [David BOULET 31.12.2013 18:35] | Reagovat
Good evening,
I'm trying to find more information about this village which disapearred recently. My grandmother and my father were born in Ulbersdorf. Do you know where are the birth registers which where stored in the church of the village? Did they move the cemetry before mine excavation? If yes where? My grandmother was Anna Walterova born in 1919. She needed to live after the second world war.
Thanks in advance for your support in my researches.
Re: Information [Irena Kameníková 6.2.2022 00:28] | Reagovat
Hello,
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/SearchBean.action?searchType=basic
This is an archive, register.
Tomorrow I will ask my father for your grandmother and a cemetery.
I will write you.
Irena
Zaniklé obce ( Albrechtice ) [Zdeněk Slach 8.7.2015 16:06] | Reagovat
Jestli mužete zaslat větší počet fotografií Albrechtic a Jezeří budu neskonale šťasten . Předem děkuji .
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 83 do následujícího políčka: