PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Souš (Tschausch) - Historie

Přispěl: Jana Sýkorová

Obec Souš se rozkládala asi 1,5 km západně od Mostu. Severovýchodně od obce ležely Kopisty, na jihozápadě sousedila Souš s Třebušicemi a na západě s blízkou obcí Komořany. V minulosti se nacházela na břehu Komořanského jezera.

Jméno obce odráželo fakt, že se rozkládala "na suchém místě", tj. chráněném před kolísavým stavem jezerní hladiny. Název vsi měl v minulosti různé podoby: Czaws, Suss, Czous, Sussie, Zusch, Tzawsch, Tschausch.

Břehy Komořanského jezera v okolí Souše byly bohatě osídleny v různých obdobích pravěku. První lovci a sběrači se zde objevili už v tzv. mezolitu - střední době kamenné (8300 -5500 př. n. l.). Stopy své Činnosti tady ale zanechali také první zemědělci z mladší doby kamenné (kultura s lineární a vypíchanou keramikou, 5500 - 4200 př. n. 1.). Na katastru Souše se usadili i nositelé řady kultur z pozdní doby kamenné (4000 -2000 př. n. 1.), např. kultury jordanovské, michelsberské, nálevkovitých pohárů, badenské, řivnáčské, se šňůrovou keramikou a jiných. Z okolí Souše pocházejí též nálezy ze starší, střední i mladší doby bronzové (2000 - 900 př. n. 1., kultury únětická, mohylová a knovízská) a také pozůstatky kultury laténské z mladší doby železné (400 - 50 př. n. 1.).

První písemná zmínka o Souši jako majetku mosteckého občana Jana z Werberku pochází z roku 1312. Ve 14. století náležela Souš drobné šlechtě, která nezřídka věnovala část svých ročních výnosů z obce a dvora klášteru v Oseku, jak tomu bylo např. v letech 1326 a 1328.

Ve 2. polovině 15. století zde sídlila jedna z větvi vladyckého rodu z Duban. Bratři Beneš a Zikmund Soušští z Duban prodali v roce 1505 ves Mostu, avšak město ji hned v roce 1507 znovu prodalo, tentokrát spolu s Třebušicemi, Janovi z Veitmile, který v té době držel mostecký hrad. Spolu s hradem pak byla Souš v roce 1595 prodána císařem Rudolfem II. opět městu Mostu. V majetku města, jako součást jeho panství Kopisty, zůstala obec až do roku 1848.

V polovině 17. století hospodařilo v Souši 14 sedláků a 15 chalupníků. Po třicetileté válce zde zůstalo 14 pustých usedlostí. O sto let později, v polovině 18. století, je v Souši uváděno již 41 hospodářů, kteří kromě polí obhospodařovali též menší výměru chmelnic a vinic. V obci se nacházela i škola, připomínaná poprvé k roku 1605, a farní kostel, prvně zmiňovaný už v roce 1352.

V roce 1846 stálo v Souši 55 domů s 247 obyvateli. Prudký nárůst poctu obyvatel zaznamenala obec v poslední čtvrtině 19. a počátkem 20. století v souvislosti s rozšiřující se těžbou hnědého uhlí v jejím okolí. V roce 1868 byla otevřena šachta Anna, 1871 Karolina, 1872 Beust (od roku 1886 nazývaný Matylda), 1902 státní důl Julius V a v roce 1918 byl odkryt povrchový důl Matylda.

Potřeba pracovních sil pro doly přinesla s sebou i příliv českých horníků, obzvlášť patrný v Souši. V roce 1880 měla Souš 1 804 obyvatele, z toho již 1027 Čechů. Proto zde, jako první na Mostecku, byla v roce 1887 ustavena česká veřejná škola. Souš patřila k nejdynamičtěji se rozvíjejícím obcím okresu a v roce 1921 vykázala 4 326 obyvatel, z nichž byli 3 592 Češi.

V Souši na návsi stál kostel sv. Martina. Původně gotická stavba v 17. století vyhořela. Záhy obnovená budova byla v roce 1752 přestavěna a v letech 1831 a 1891 dále upravena. V kostele byly umístěny obrazy od J. Fuchse, a to Zmrtvýchvstání Krista a sv. Martina, pocházející z roku 1783. Socha sv. Prokopa byla před likvidací obce přemístěna do Vtelna.

Velká většina Souše byla likvidována postupně během 60. let a zbývající menší část byla v roce 1971 připojena k Mostu.

Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.


Vloženo: 16.3.2006Komentáře a upřesňující informace


Adresy škol v Souši [Sobotka Miroslav 9.4.2010 07:55] | Reagovat
Pro server SPOLUŽÁCI potřebujeme tyto adresy jinak bude naše třída vymazána. Za informace děkuji. Sobotka
Re: Adresy škol v Souši [Petr Vlasák 21.2.2011 14:31] | Reagovat
Pro server SPOLUŽÁCI
Re: Re: Adresy škol v Souši [Šrůtek 17.5.2013 10:18] | Reagovat
Školní ulice čp. 144 ,
Re: Re: Adresy škol v Souši [Šrůtek 27.1.2018 10:13] | Reagovat
Pošta doručovala na adresy "Základní škola" první stupeň (1.-5. třída) a Měšťanka 6, 7 a 8 třída, ulice Školní myslím že č.p. bylo 143.
Re: Adresy škol v Souši [Jirka 18.10.2014 09:46] | Reagovat
Měšťanka-ulice školní č.p. 144
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 19 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist