PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Kopisty (Kopitz) - Historie

Přispěl: Jana Sýkorová

Kopisty se rozkládaly při Bílém potoce v těsném severním sousedství města Mostu. K východnímu okraji Kopist se přimykala osada Pláň, poněkud dále na východ ležely obce Pařidla a Konobrže. Na severu sousedily Kopisty s Růžodolem.

Název obce mohl označovat "ves Kopistů", tj. Kopistovy rodiny. Někdy bývá odvozován též od slova "kopisti" - nástroje na míšeni těsta či od "kopistiti se" ve významu "protivit se, vzpírat se". Jméno osady Pláň pocházelo z jejího umístění "na rovině".

Okolí Kopist bylo osídleno již v mladší době kamenné lidem kultury s vypíchanou keramikou (4900 - 4200 př. n. 1.). Z katastru Kopist pocházejí i nálezy z pozdní doby kamenné, a to kultury nálevkovitých pohárů, k. kulovitých amfor, kultury se šňůrovou keramikou a k. se zvoncovitými poháry (vše cca z let 3700 - 2000 př. n. 1.). Také z doby bronzové (2000 - 900 př. n. 1.) jsou známy doklady osídlení lidem s kulturou únětickou, mohylovou i knovízskou. Bez významu nejsou ani pozůstatky kultury laténské (mladší doba železná, 400 - 50 př. n. 1.) a nálezy z doby římské (50 př. n. 1. - 376 n. 1.).

Dějinné počátky Kopist jsou nejasné. Poprvé se sice jméno obce objevuje již k roku 1057, ovšem v insertu jednoho z dochovaných listinných fals (1218) o založení litoměřické kapituly. Další sporné zmínky o obci z počátku 13. století, které měly dokládat její vztah k oseckému klášteru, se s největší pravděpodobností týkaly stejnojmenné vsi u Pirny v Sasku. Proto z hlediska našich Kopist lze považovat za důležitou až listinu z roku 1227. V ní daroval Kopisty bezdětný Hrabišův syn Kojata zderazskému klášteru, kterému později odkázal svůj díl Kopist "s lesem a rybníkem" i jeho bratr Všebor.

V držení zderazských křížovníků setrvala převážná část vsi po celé 13. století. Po Kopistech se však v roce 1238 psal i jistý Chotěbor a v roce 1264 Dětřich. Zdá se tedy, že menší díl Kopist patřil drobné Šlechtě a několik sedláků také k mosteckému hradu.

Kopisty zůstaly majetkově rozdrobeny i v následujících dvou stoletích: v I. polovině 14. věku vlastnili část, dříve náležející klášteru, Kerunkové z Lomu, po nich v letech 1344 - 1366 klášter v Saské Kamenici a poté se rychle střídala řada majitelů. Pro díl, ve 13. století náležející drobné šlechtě a ve 14. století snad totožný se statkem zvaným Spannkopicz (v manském poměru k mosteckému hradu), platilo podobné: také zde se vystřídala řada vlastníků a mimo jiné za Václava z Mrzlic je k roku 1405 prvně zmiňována zdejší tvrz.

V letech 1439 - 1510 vlastnili část Kopist Hochhauserové, v období 1510 - 1533 Smolíkové ze Slavic a poté Sekerkové ze Sedčic. Ti svůj díl Kopist s tvrzí a dvorem prodali v roce 1543
městu Mostu (resp. špitálu sv. Ducha). Další část Kopist vlastnil již v roce 1507 Jan z Veitmile,
pán na mosteckém hradu. Také tento díl během 16. století získalo město Most. Do konce 16. sto
letí tak obec měla jediného majitele, který ji navíc učinil středem svého rozsáhlého městského
panství, které držel až do roku 1848.

Před rokem 1620 bylo v Kopistech 14 sedláků, 32 chalupníků, 1 zahradník a 15 bezzemků, kteří "prací rukou svých se živí." V polovině 17. století bylo zaznamenáno jen 41 hospodářství, dalších 21 bylo pustých následkem třicetileté války. V roce 1651 žilo v obci a vrchnostenském dvoře celkem 106 osob. V polovině 18. století měly Kopisty 55 hospodařících subjektů, 1 učitele a kováře, hostinec, masný krám, 2 vrchnostenské dvory, mlýn o dvou kolech a řadu rybníků v okolí.

V roce 1846 bylo v Kopistech 69 domů s 387 obyvateli, vrchnostenský pivovar, palírna, hostinec, 2 mlýny a dvůr. Pravý rozvoj obce nastal však během poslední čtvrtiny 19. století v souvislosti se vznikem řady dolů v jejím okolí: Julius II (1878), Julius III (1882), Julius IV (1891) a Habsburg (1890, od roku 1919 Minerva). V roce 1880 žily v Kopistech i s osadou Pláň 902 osoby, ale roku 1893 to byli již 2 004 obyvatelé a v roce 1900 už dokonce 4 214 osob. Největšího počtu obyvatel (5 455) dosáhly Kopisty v roce 1930. Avšak již předtím, v roce 1911, byly povýšeny na město.

Při východním okraji náměstí stávala tvrz, původně gotického založení, která byla v době husitských válek zničená a někdy před rokem 1510 obnovená. Nedaleko tvrze se nacházel kostel Božího Těla, původně gotický (farnost v Kopistech je zmiňována již v roce 1352), v 18. století zbarokizovaný a v 19. století nově upravený. Na hlavním oltáři z let 1760 - 1780 byla umístěna socha Madony z období kolem roku 1380. U kostela stála socha sv. Floriána z roku 1739 od Jana Adama Dietze, která byla přemístěna posléze do Vtelna.

Obec byla likvidována v letech 1974 - 1979 z důvodu postupu těžby Dolu Ležáky.

Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.


Vloženo: 21.3.2006Komentáře a upřesňující informace


Kopisty -hřbitov [Jitka Kolářová 20.7.2006 18:26] | Reagovat
Kam byl přesunutý hřibitov z Kopist?Zajímá mne hrob Marie Malečkové,rozené Křížové,která zemřela v prosinci 38 a Bohumíra Malečka,který žil 1846-1949-tato data mají možná odchylku l rok
Re: Kopisty -hřbitov [Dieter Pohl 13.3.2007 07:47] | Reagovat
Wohin wurde der Friedhof von Kopist verlegt? Mich interesseiert das Grab von Marie Malečková, geborene Křížová, die im Dezember 1938 verstarb und von Bohumír Maleček (1846-1949; diese Daten können auch um einige Jahre abweichen)
Základní škola [Pupsová Anna 7.6.2007 18:44] | Reagovat
byla škola v Kopistech devítiletá a pokud ano,do kterého roku.Děkuji za odpověď.Pupsová
Re: Základní škola [Novotný 19.10.2007 23:37] | Reagovat
Někdy mezi rokem 1977 až 79 - podle ročníků, uvedených ve "Spolužácích". Učil jsem na této škole mnohem dříve a jen rok a půl a než jsem si vzpomněl na nějaký pozdější kontakt, Kopisty zmizely. Vy máte něco společného s tou školou?
Zdraví Novotný
Re: Re: Základní škola [kvetaxx 29.2.2008 21:52] | Reagovat
Dobrý den pane učiteli:-) jmenuji se Pokorný jsem ročník 1957 a učil jste naši třídu už si nevzpomínám jaké předněty tuším přírodopis a další.Pamatujete se na nějáké žáky??
Re: Re: Re: Základní škola [Novotný 1.3.2008 09:27] | Reagovat
Pane Pokorný, rozumím-li tomu správně, končil jste základní školu v Kopistech v r. 1957. To jsem Vás mohl učit, ale v r. 1956 jsem byl z Kopist přeložen. Své předměty jsem měl D a Vv, ale asi jsem učil i jiné. Byl jsem třídním uč. třídy, kam chodili např. Balog, Janeček, Králík, Hamouz, Günther,Boháč... Byla to vaše třída?
S pozdravem Jan Novotný
Re: Re: Základní škola [Bara Benesova 1.4.2010 09:13] | Reagovat
Dobry den pane Novotny, rada bych se zeptala, zda zijete porad nekde pobliz mostecka a jestli vas odchod v 1956 byl z Kopist definitivni a uz jste se tam nevratil. jsem studentka FHS UK, a chystam se psat diplomovou praci na Kopisty a shanim respondenty pro vyzkum, respektive ty, kteri byli jednemi z vysidlenych.
Re: Re: Re: Základní škola [Jan Novotný 1.4.2010 21:16] | Reagovat
Milá Báro, jsem rád,že jste si vybrala toto téma a kdybych mohl někdy Vaši diplomku číst. Nevím ale, jestli bych byl dost vydatným zdrojem informací: v Kopistech jsem učil od září 1954 do ledna 1956 - bydlel jsem v Obrnicích, takže jsem se kromě žáků se životem v Kopistech příliš neseznámil. Do června jsem učil ještě v Bečově a pak jsem se nechal přeložit do středních Čech. Snad bych si vzpomněl na drobnosti z tohoto mého působiště, dodnes ve stáří si vybavuji to zvláštní prostředí, do kterého jsem se na krátkou dobu dostal a které už nelze ani navštívit. pokud byste chtěla něco vědět, ozvěte se, příp. mi sdělte, co hlavně byste ráda věděla.
Srdečně vás zdravím a přeji hodně úspěchů ve studiu!
Jan Novotný
Re: Re: Re: Re: Základní škola [Bára Benešová 14.4.2010 19:36] | Reagovat
Jezis, velice Vam dekuji za Vas zajem. Chtela bych se zeptat, zda byste mel zajem o hlubsi spolupraci, konkretneji, zda bych za Vami mohla prijet a natocit s Vami rozhovor? Dekuji. Bara
Re: Re: Re: Re: Re: Základní škola [Novotný 9.1.2011 22:39] | Reagovat
Milá Báro, utekl skoro rok, já jsem nějak ztratil kontakt s touto stránkou a tak jsem neodpověděl. Vy už asi jistě máte studia ukončená. Když byste něco potřebovala, ozvěte se, já si tentokrát dám pozor. Taky by mě zajímaly výstupy z Vašeho průzkumu. Zdravím Vás. Jan Novotný
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní škola [Bára Benešová 25.5.2011 14:25] | Reagovat
Dobrý den, práci mám již sice napsanou, ale rozhodla jsem kvůli velice zajímavému tématu (a zvláště jeho neprobádanosti a dle mého i důležitosti) se mu věnovat i na doktorském studiu. Proto stále sháním obyvatele z likvidovaných vesnic, kteří by byli ochotni se se mnou na něm podílet :) pokud budete mít zájem, mohu Vám svoji práci zaslat na email...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní škola [Novotný 1.6.2011 13:47] | Reagovat
Díky za nabídku, práci bych rád četl. Jak jsem ale psal, bohužel nějaké zajímavé informace z krátkého pobývání v Kopistech nemám. S pozdravem Jan Novotný
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní škola [Jan Novotný 18.6.2017 20:00] | Reagovat
Dobrý den. Uteklo hodně vody od této korespondence. Ale kdyby to bylo možné mi poslat na mail Vaši doktorandskou práci, byl bych moc rád. Ještě žiju a občas na zaniklé Kopisty (a své mládí) vzpomínám. Zdraví Vás Jan Novotný
Re: Základní škola [Václav Veverka 14.2.2009 15:46] | Reagovat
Já a mí spolužáci jsme jako poslední dokončovali školní docházku 9. třídou v Kopistech v červnu roku 1976.
Re: Základní škola [Petr Špička 19.7.2011 08:36] | Reagovat
ZDŠ v Kopistech ukončila činnost 30.6.1976. Byl jsem v posledním ročníku, který ji abolvoval celou (1967-1976). Ročník po nás již musel 9. třídu absolvovat v Mostě.
Dědeček [Kuprová 16.7.2008 19:49] | Reagovat
Dobrý den, můj dědeček z Kopist pocházel a co se s nimi stalo ho hodně vzalo. Jen mě tak napadlo jestli jste jeho nebo jeho rodinu někdo neznal. Jmenuje se Zdeněk Svěrek r.1931. Děkuji.
předci [Petra Pšeničková 22.7.2008 14:18] | Reagovat
Dobrý den, z Kopist pocházela má rodina z otcovy strany, o které vůbec nic nevím. Neví prosím někdo něco o rodině Pšeničkových? Děkuji.
Re: předci [Zdeňka 16.2.2013 15:14] | Reagovat
Pšeničkovi bydleli v Kopistech (říkalo se tam na pláně)Znám Pavla Pšeničku-také jeho sestru Jarku.
Re: Re: předci [Katka 21.2.2014 12:30] | Reagovat
Z Kopist pochází moje babička Magdalena Marie Helena Ševčíková a má tři sourozence.
Prosba o kontakty na spolužáky [Jiří Svejkovský 28.12.2010 21:57] | Reagovat
V Kopstech jsem končolm 4.ročník měštanské školy v září
1938. V červnu t.r.jsme se jdeště stihli fotografovat se všemi učiteli,ale v říjnu při Mnichovské zradě jsem rodiči
musel rodné Kopisdty opusit. Spolužáci byli narozeni v roce 1924, ozve se ještě některý ?
Kopisty - p. Kutscherova [Kerisboga 23.9.2015 15:02] | Reagovat
Nemá, prosím, někdo nějaké informace o paní Kutscherové (a jejích příbuzných), která kolem cca roku 1956 žila v nádražním domku v Kopistech? Děkuji.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 96 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist