PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) - Z historie synagogy a židovské obce ve Falknově (Sokolově)

Přispěl: Pavel Frýda

Židé žili ve Falkonově již ve středověku, později asi v 16.století byli Židé z města vypovězeni. Po r.1848 kdy padla veškerá dosud platná omezení v možnostech stěhování a usazování nejen pro židovské obyvatelstvo, rychle rostla populace měst, což platilo obecně. Ve městě nikdy nevzniklo kompaktní ghetto. V r.1888 měl Falknov 147 židovských obyvatel, v r. 1900 již 223, v r.1921 pak 208 osob (tj.2% obyvatelstva, z nichž jen 7 se přihlásilo přímo k židovské národnosti), ale v r.1930 pak jen 170 občanů hlásících se k judaizmu. Prakticky všichni Židé z města zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech. Památník Yad Vashem uvádí z Falknova jako oběti holocaustu jmenovitě rodinu Kohnových (z Královského Poříčí, v místě se narodili, více není uvedeno), Loewyových, Paula Reichhelda, Bertu Schnurmonnovou, Ludwiga Steinigera a Jezsi Bendu.
Stavba synagogy byla provedena v maursko-románském stylu v centrální části města zvané Mauerteich, později Schillerova ulice č.p. 281 (dnes ul.Maxima Gorkého). Dne 31.8.1897 do ní byla slavnostně vnesena tóra (kniha svatého učení v podobě svitku) chebským rabínem Dr.Emanuelem Schwarzem, což je židovský způsob vysvěcení synagog, modliteben apod. Synagoga (hebrejsky kneset, výraz i pro sněmovnu, parlamet) byla nejen místem bohoslužeb, ale každoročně se zde scházeli na výroční schůzi zástupci židovských komunit z regionu, tedy Chodova, Lokte, Kraslic, Nového Sedla, Oloví a Dolního Rychnova. Ve Falknově působil od r.1863 tradiční pohřební spolek Chevra Kadiša, od r.1910 židovský ženský dobročinný spolek (Frauen-Wohltätigkeitsverein) jehož prezidentkou byla Ida Fischerová, židovská mládež měla i svůj plavecký oddíl a fotbalové mužstvo atd. Synagoga padla za oběť nacistickému běsnění při tzv.křišťálové noci dne 10.11.1938, kdy byla hnědou lůzou vyrabována a zapálena. Zdejší vysídlení obyvatelé později tvrdili, že se nikdo z místních zapálení synagogy nezůčastnil, dílo zkázy mělo provést komando přivezené ze Saska. Tomu lze však jen stěží věřit, stovky zájemců o podívanou se sjely z širokého okolí. První plameny vyšlehly ze synagogy okolo 16.hodiny, po hodině spadl strop a okolo 18.hodiny se zřítila i kopule stavby.... Místo někdejší synagogy dnes leží na pozem.parcelách č.76 a č.75/01, zastavěná plocha a nádvoří, katastr.území Sokolov, v majetku města Sokolova. Na místě někdejší synagogy je dnes instalována pamětní deska.
Hřbitov židovské náboženské obce se nachází nad silnicí vedoucí z města do Lokte, v těsném sousedství městského hřbitova. Byl založen v r.1878 na ploše 985 m2, těžce byl poškozen nacisty a dílo zkázy dovršila rudá totalita, která na konci 60tých let zlikvidovala zbývající náhrobky zahrnutím do jámy vedle hřbitova a zbytek byl využit jinak. Dnes nemá hřbitov ani své samostatné parcelní označení, pozemek je zahrnut do jediné pozem.parcely č.2071, která je tvořena městským hřbitovem a židovským hřbitovem v majetku města Sokolova. V současné době proběhla oprava zdi a osazení nových umělecky kovaných vrat. Vymýcení prostoru umožnilo odhalit některé ležící náhrobky a tyto zřejmě budou vztyčeny.

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
Židovské památky Karlovarska
H.Kavková, Fragmenty "křišťálové noci" na SokolovskuVloženo: 22.3.2007Komentáře a upřesňující informace


připomínky [PhDr.Helena Kavová 7.3.2009 18:37] | Reagovat
Vážený pane,
mohu-li vás poprosit, opravte v textu, že židovské osídlení Sokolova tvořilo 21 rodin v roce 1651.Zřejmě jste vycházel z publikace "Židovské památky Karlovarska", soudě dle nesmyslu dalšího o 55 židech v roce 1938.Ani to není pravda. A je tam toho mnohem více k opravě.. K této publikaci totiž napsal odborník pražského židovského muzea připomínky v rozsahu 3 stran a já jsem sokolovský text komplexně přepracovávala pro ŽNO Karlovy Vary pro chystanou publikaci.
21 rodin to nebylo a taky to rozhodně zdaleka není první zmínka o zdejším židovském osídlení. ty pochází ještě z doby dřívější.Rodina Khonů nikdy v K. Poříčí nebydlela, byli to Rosenbaumovi........atd....
Pokud to však bude číst nezasvěcený člověk, může z těch informací vycházet a vzniknou omyly další.
Děkuji. PhDr.Helena Kavková
Re: připomínky [Pavel Frýda 8.3.2009 18:22] | Reagovat
Dobrý den paní doktorko,
jsem potěšen, že jste si příspěvek přečetla. V údajích o počtech židovskéjho obyvatelstva jsem se tedy omezil na Rozkošnou-Jakubce, Židovské památky Čech. Ano, původně jsem v příspěvku použil jakýsi "mix" údajů ze jmenované publikace a Židovských památek Karlovarska. Odborným publikacím obecně důvěřuji, ostatně nic jiného mi nezbývá, jsem jen amatér, akademické vzdělání postrádám, na srovnávání údajů v publikacích a archivech nemám čas, ani prostředky.
Památník Yad Vashem na netu uvádí jako oběti holocaustu jména Kohn Rosa (nar.1885) a Kohn Leo (nar.1880) z Koenigswethu, okr.Falknov, v místě se narodili. Jinak jsou údaje velmi strohé, jmenovaní nebyli sourozenci, jestli zde pak i dále žili se neuvádí. Zadavatel stránek v r.1956 zřejmě zpracoval jen to co si pamatoval. Rosenbaumovi na netu Yad Vashem uvedeni nejsou.
Děkuji za Váš zájem a připomínky, těším se až si budu moci chystanou publikaci přečíst.
Prosba [Karolína Šebová 14.3.2009 17:32] | Reagovat
Dbrý den mám dělat seminarkua vybrala jsem si židovství.Jen vzadaní bylo že to mělo být za středověku do 30. války. Žádne infrormace byste mi poskytnout nemohl že ?.....Když taks emi ozvěte na email...děkuju :)
Re: Prosba [Karolína šebova 14.3.2009 17:33] | Reagovat
Ps: melo to byt loako na tema utlačovaní,ghete a diaspory ...
Re: Re: Prosba [Pavel Frýda 15.3.2009 21:21] | Reagovat
Dobrý den Karolíno,
žádný mail jsem v odkazu nenašel, nicméně je dost literatury kde můžete požadované informace načerpat. Doporučuji pro obecný rozhled Rozkošná-Jakubec, Židovské památky Čech, pro hlubší poznatky Pěkný, Historie židů v Čechách a na Moravě, z regionální literatury pak Chmelíková, Osudy chebských Židů, Špirková, Židovská komunita v Plzni, posledně uvedené práce se zabývají židovskou historií v místech od středověku. Tyhle knihy mají v každé větší knihovně. Tak hodně zdaru !!
Yad Vashem , www.holocaust.cz [Michael Rund 3.6.2009 00:44] | Reagovat
Dobrý den, dovoluji si upozorňit, že Yad Vashem většinou přebírá údaje z Terezínské pamětní knihy, Holocaust.cz většinou také. V seznamu obětí na holocaust.cz asi nenajdete židovské oběti z Falknova. Důvod je jasný, jako místo posledního pobytu před transportem je většinou uvedena Praha, protože Židé z pohraničí utekli už v roce 1938. Alespoň jsem se o tom mohl přesvědčit v konkrétních případech po kterých jsem pátral (např. Geigerovi, či Ungerovi ze Sokolova).
Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Pavel Frýda 3.6.2009 11:59] | Reagovat
Památník Yad Vashem soustřeďuje údaje zejména od přeživších osob a z Terezínské pamětní knihy také. Na portálu Yad Vashem www.yadvashem.org/wps/portal jsou uváděna: místo narození (place of birth), místo kde oběť žila (pernament rezidence) a místo kam uprchla, či byla deportována (place during the war). Vše je pěkně uvedeno např.u rabína Salomona Feuersteina z Falknova, kde vyplňoval pamětní list jeho syn, který měl o svém otci jistě dokonalé znalosti. Jistě ne všechny údaje budou v Yad Vashem správné a úplné, často vyplňovali pamětní listy vzdálení příbuzní, kteří vše neznali a ani znát nemohli. Z Yad Vashem jsem vybral osoby, které měli uvedeno jako pernament rezidence Falknov n.O., někde je uvedeno i Sokolov.
Re: Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Michael Rund 3.6.2009 14:11] | Reagovat
Ano, máte pravdu. Ale letmým pohledem na Yad Vashem vidím, že je tam zmatek, protože Falkenau byly 2 - jeden an der Eger a druhý u Kittlitz v Sev.Čechách. A např. Th.Hoenig je přiřazen do Falknov/Česká Lípa a přitom bydlel "an der Eger". Podobně u jiných jmen - paní je narozena v lokti a přiřadí jí do sev.Čech. Mně hlavně šlo o to, upozornit na to, že existují takové rozpory a že Židé z pohraničí nešli přímo do transportů, ale většinou přes Prahu, kde našli útočiště v letech 1938-1941.
Re: Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Michael Rund 13.4.2021 17:08] | Reagovat
Jen pro informaci v časopise Sokolovsko byly publikovány nedávno objevené plány sokolovské synagogy: http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2018/06/Listovaci_casopis_sokolovsko_2018_1.pdf
Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Björn Buntrock 8.4.2021 11:55] | Reagovat
Sehr geehrter Herr Dr. Rund,

ich hoffe sie können deutsch. Ich kann leider kein Tschechisch. EIne Übersetzung auf englisch wäre einfach, wenn gebraucht.

Mein Name ist Björn Buntrock und ich wohne in Berlin; meine Stiefmutter heißt nach Geburt Sabine Steiniger. Ihr Vater hieß (Peter) Alfons Steiniger, sein Vater Hans Steiniger (aus Falkenau a. d. Eger), sein Vater David Steiniger (aus Falkenau).
Mein Stiefgroßvater Alfons Steiniger (nach dem Krieg Professor des Rechtes in der DDR und Mitauthor der DDR Verfassung) hat den Holocaust überlebt. Sein Vater Hans ist glaube ich in Theresienstadt umgekommen. Alfons Steiniger hat Zeit seines Lebens nie über seine väterliche Verwandschaft geredet (wie so viele) und meine Mutter (jetzt fast 65 Jahre alt) leidet ihr ganzes Leben schon unter dem fehlenden Wissen um Ihre Vergangenheit.
Offenbar haben sie ein großes Wissen über die jüdischen Bewohner von Falkenau vor der Shoa und ich hoffe sie können mir helfen die Verwandt meiner Mutter herauszufinden. Ich vermute das David Steiniger mehrere Kinder hatte, die sämtlich in Terezin oder Auschwitz ermordet wurden, Ich weiß leider nicht welche??!
Re: Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Michael Rund 8.4.2021 15:42] | Reagovat
Hallo Bjoern, schicken Sie mir Ihren E-mail. Ich werde nachschauen.

Mfg M Rund
Re: Re: Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Björn Buntrock 9.4.2021 11:54] | Reagovat
Vážený pane Runde,

Děkujeme za vaši odpověď. Včera jsem našel celou rodinu Steinigerů až k Isaacu Steinigerovi (nar. 1743) a dalším židovským rodinám ze Sokolova. Mimo jiné zakládající členové synagogy ve Falkenau David a Philipp Steiniger. Mohu vystopovat všechny vstupy Yad Vashem zpět k členům rodiny Steinigerů (větev Philipp). Mimo jiné Fandel, Löw a mnoho dalších (Ghetto Lodz, Treblinka, Osvětim a další).

Zde je odkaz na projekt:
https://www.geni.com/projects/Jewish-families-from-Sokolov-Falkenau-Bohemia-Czech-Republic/15147

Napsal jsem vám prostřednictvím e-mailu muzea. Nechtěl bych uvést svou soukromou e-mailovou adresu online. Pokud najdete něco víc, než co říká:
info@bioptisches-institut-berlin.de

Ještě jednou děkuji a s pozdravem z Berlína
B. Buntrock
Re: Re: Re: Re: Yad Vashem , www.holocaust.cz [Michael Rund 13.4.2021 17:00] | Reagovat
Hallo Bjoern, ueber e-mail habe ich Photos und Infos ueber Steiniger Familie geschickt. Mfg M.Rund
zařazení do plzeňských transportů [PhDr.Helena Kavková 22.3.2012 15:26] | Reagovat
Je možné ještě upřesnit, že někteří Židé z Falknova(Sokolova) a zdejšího regionu odešli v transportech vypravených z Plzně. Patřila k nim i rodina Rosenbaumova, o které se píše v souvislosti s fotografií malé Charlotty (13.8 1936) s registračním číslem 308 při odjezdu transportu "R"/22.1 1942. Rosenbaumovi přišli do Plzně až roku 1938. Původně žili v obci Čistá v sokolovském regionu.
-----
O této rodině se píše na internetových stránkách k 70. výročí odjezdu žid.transportů z Plzně.
------
Re: zařazení do plzeňských transportů [Michael Rund 13.4.2021 17:04] | Reagovat
Zdravím Vás touto formou, pokud se nepletu byli Rosenbaumovi z Čisté /Bergstadt Lauterbach. Rodinou se zabývá i Filip Prekop z NPÚ Loket a měli jsme o ní povídání v rámci jednoho setkání na Čisté, které se pořádá pravidelně (kromě 2020) na bývalé Čisté.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 11 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist