PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Žofín (Sofienschloss) - Zmínky o zámečku

Přispěl: Michal Kurz

Čechy, Díl VI. - V jihovýchodních Čechách, F. A. Borovský a F. A. Šubert, 90. léta 19. st.:
" Zámek vystavěn byl v l. 1852-53 na způsob villy dřevěné o dvou patrech na kamenné podezdívce. Rudohnědě natřené stěnoví odráží se ostře od bílé podezdívky i od světlé střechy šindelové. Před severním (hlavním) průčelím leží na podstavcích dva jeleni ze zinku ulití a bílou barvou natření, ne nepodobní útvarům z kararského mramoru. Výzdoba vnitřku jest nebohatá sic, však dosti případná i vkusná. Hlavně záleží z parohů jeleních a srních. Po stránce umělecké zasluhuje povšimnutí zvláště krásně vykládaný stůl v salonku paní hraběnky, znamenitě malovaný obrázek Madonny ve střbrném rámečku tamtéž, pak některé rytiny, obrazy scen loveckých a j. "

Království České, (díl) III., Jižní Čechy, Josef Bělohlav (ed.), 1908:
" Hluboký a posvátný klid panuje v těchto koutech a ruší jej toliko zvěř, z valné části divoká, zejména červená, na níž lovecké družiny panstva z N. Hradů podnikají rozsáhlé hony. Střediskem a útulkem hostí jest Žofiin zámek, elegantní to lovčí vila, založená r. 1852 uprostřed rozsáhlé obory. Jako poutá pozornost svým vkusným zařízením vnitřním, tak stejně i úpravou vnějšku, zejména způsobem stavby, dřevěném a rudohnědě natřeném stěnovím, jež nápadně se odráží od světlé střechy a od čistě bílé podezdívky, jakož i od sytě zelených okolních lesů. Okolí zámečku jest probrázděno sítí pěkně upravených cest a pěšin, z nichž jedna vede ku vísce Goldentisch, rozložené malebně při lesním jezírku, jiná k jihu, do Stříbrných Hor. "

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kaplickém, Ant. Cechner, 1921:
" Žofiin zámek ( Sophienschloss ), lovčí zámeček, postaven byl hr. Jiřím Buquoyem r. 1853 za 20 000 zl. Dřevěná stavba na zděné podezdívce v prostém vilovém slohu. Uvnitř nábytek ořechový z let 50tých XIX. stol. "

Jižní Čechy: jižní Pošumaví a Šumava, Rudolf Máša, 1948 (popis stavu z r. 1947):
" Osada Žofín, ležící 3 km od Terčí Vsi v lesích, je osídlena. Lovecký zámeček je nezužitkován. Je to prostá dřevěná stavba, podobná vile. V zámečku jsou bohaté sbírky vzácného porcelánu, obrazů, rytin a starého slohového nábytku. Před hlavním průčelím jsou dva kovoví jeleni. Byl zbudován r. 1855. Při zámečku je obora a velká lesní reservace, v níž dorůstá prales. Je to nádherné zátiší. "

Vloženo: 23.8.2007Komentáře a upřesňující informace


Vzpomínka na zámeček [Jan Radkovský 5.4.2010 19:23] | Reagovat
1.října 1960 jsem s rotou ženistů přijel v pozních odpoledních hodinách na zámeček, t.č. 13. pohraniční rotu, kde jsme byli "opícháni" protitetanovkou. Dodnes vidím krásnou, dřevem obkládanou halu s trofejemi, obrazy a nádherným, bohatě zdobeným dřevěným schodištěm. Poté nás přesunuli do chalupy k potoku, kde jsme po dobu výstavby "dráťáku" bydleli. Jaké bylo po letech moje bolestné překvapení, kdy cestou z Rakouska jsem chtěl ukázat rodině zámeček a ...stál jsem na jeho místě jako přibitý do země, plný smutku a bolesti, že navždy zmizela z Žofína krásná historická památka. Radkovský.
Re: Vzpomínka na zámeček [Michal Kurz 5.4.2010 20:00] | Reagovat
Škoda je to samozřejmě obrovská, zámeček na tom místě dodnes citelně schází a ze snímků, které jsem zatím porůznu viděl, to musela být skutečně reprezentativní stavba, něco jako lesovna na Svatém Tomáši. Čas se bohužel vrátit nedá...
Re: Vzpomínka na zámeček [Boukal 6.4.2010 01:49] | Reagovat
Díky za popis tehdy snad ještě "původního" interiéru části historického zámečku z roku 1960. Pro další vývoj jeho existence to sice nemělo bohužel valného významu, avšak protože jsem pamětníkem jeho stavu v totální stavební konečné likvidaci na jaře roku 1980, kdy již tato "památka" byla zcela po stránce vnitřního vybavení "vyklizena", dlouhodobě nevyužívána (vzhledem k poloze v hraničním pásmu vystavena zájmu jen nečetných místních "chalupářů") jsou Vaše údaje zajímavé. Díky svému zařazení v rámci "základní vojenské služby" a své budoucí stavařské profesi jsem byl přímým účastníkem nesmyslné konečné likvidace této stavby (o jejích kvalitách i přes celkově zdevastovaný stav v poválečném období vojsky PS svědčil i způsob nutné opakované likvidace včetně použití odstřelu) jsem předpokládal (mj. i vzhledem k ústnímu podání v místě se vyskytujících pamětníků této déletrvající likvidace objektu), že vlastní objekt loveckého zámečku byl vypleněn ihned po skončení 2.sv.války (údajně obdobně jako nemovitosti buquoyské v Nových Hradech) - mimochodem kde se asi nachází tento Vámi zmiňovaný vnitřní inventář dnes ?.... Jsem častým návštěvníkem těchto končin a zcela souhlasím s názorem, že likvidace tohoto objektu byla zcela zbytečná (viz např.novodobá a jistě nákladná rekonstrukce nedaleké hájovny v místě na nadstandardně vybavený penzion s restaurací atd.). Pro případný všeobecný zájem uvádím, že věrohodné výtvarné zpracování dobového vzhledu loveckého zámečku Žofín i jeho intriérů je ke shlédnutí v expozici státního hradu v Nových Hradech. Vzhledem k tomu, že jsem následně v letech 80. se soukromě (v rámci možností tohoto příhraničního uzavřeného území) i po jeho otevření zde se často pohyboval, velmi rád přijmu jakékoliv údaje o tomto území od "pamětníků" z let předchozích. K dispozici mám i několik původních starších snímků stavu Žofína z let prvorepublikových, které rád poskytnu.
Sdělení,prosba p.Boukalovi [B.Pokorný 14.8.2011 18:22] | Reagovat
Zákl.voj.službu jsem coby radista prožíval v klášteře v Nových Hradech v letech 1958-60 na na zámku Žofín jsem byl několikrát na kontrole stavu přístrojů-spal jsem tam a matně si vzpomínám, jaká to tenkráte byla nádhera-i když byla devalvována špinavou neudržovanou podlahou,v nádherných zámeckých místnostech byly vojenské kovové postele(paladny),původní zámecký inventář byl náležitě poničen a vydrancován,na dvoře byl patřičný vojenský pořádek či nepořádek...proto vás prosím,bylo-li by možné zaslat pár Vašich fotografií o původním stavu?Díky
Bez nadpisu [Vladimír Janál 30.10.2015 23:17] | Reagovat
ŽOFÍN – NOVOHRADSKÉ HORY - KRÁTCE Z MÝCH VZPOMÍNEK
Na rPS Žofín jsem byl přidělen jako voják základní služby, kterou jsem absolvoval od 16. srpna 1959 do 30. prosince 1961. Předtím jsem prošel výcvikovým střediskem na prostoru „buzer place“ pod hlavními kasárnami 15. bPS České Budějovice. Zde, po poměrně náročném voj. výcviku jsem také složil vojenskou přísahu. Stejný text přísahy tenkrát složili i ostatní vojska čs. armády, od letců počínaje přes dělostřelce, tankisty, ženisty … konče. A to nejen v Českých Budějovicích (podrobněji viz všeobecná encyklopedie).
Ale k věci!
Lovecký zámeček Žofín, panské šlechty Buquoyů, stál v té době již více než 100 let. A bylo to na něm v té době také znát. A co z dostupných dokumentů dále dodat více? Dnem 06.10.1945 je buquoyský majetek konfiskován a propadá státu. Buquoyové jsou odsunuti a přímý potomek Karel Jiří postaven před soud. Posléze je odsouzen a 17. května 1952 umírá ve vězení.
Dále:
Na přelomu 50. a 60. příjezdovou cestu od Černého Údolí zdobila alej vzrostlých stromů, v sousedství zámečku byly zachovány hájenka, stodola a kůlna pro uložení steliva a sena pro ustájenou jednu páru koní. Jimi jsme na rotu PS pravidelně vozili proviant. Hospodářská stavení a vše kolem bylo původní, zastaralé a nahlodané zubem času. Pouze šindelová střecha zámečku byla nahrazena novou krytinou. Na sloupech hlavní příjezdové bráně již nebyli žádní bíle natření jeleni, jak je patrné ze starších historických snímků.
Pokud se týká vnitřního vybavení, byla zde kolem prostorného hlavního dřevěného schodiště vedoucího do vyššího patra objektu umístěna více než desítka jeleních trofejí. Jiné původní vnitřní vybavení nábytkem, tapetami nebo obrazy zde již nebylo. Spíše bych se přikláněl k dostupné informaci, že veškeré hodnotnější vybavení zámečku bylo po 2. světové válce přemístěno do depozitáře v Českých Budějovicích nebo na historický hrad v nedalekém městě Nové Hrady.
V přízemí zkonfiskovaného zámečku podle Benešových dekretů se nacházelo zastaralé, spíše archaické sociální zařízení. Teplá voda tekla, pokud se zatopilo pod kotlem neurčitého stáří, některé sprchové růžice scházely a voda se musela nechat učitou dobu odtéct, protože zpočátku tekla silně zbarvená rzí. Umyvadla zde nebyla, používaly se při běžném mytí bíle smaltovaná kovová koryta. Na WC v přízemí byly tzv. „turecké mísy“ a osobní potřeba se vykonávala v podřepu na nášlapných výstupcích. Proto jsme my, vojáci, více využívali venkovní dřevěné latríny, primitivně zbudované nad zámečkem (tenkrát již rotou PS) vedle psovodských kotců.
Ubytování vojáků bylo v poschodí, ano, jednotlivé pokoje byly skromně vybaveny kovovými postelemi, kde vedle postele měl každý svůj stolek pro uložení osobních věcí. V chladném období se topilo v kovových kamnech, udržování ohně v noci měl na starosti zpravidla pomocník dozorčího roty. V prostorách zámečku jsme se pohybovali v lehké obuvi, „půllitry“ jsme odkládali dole v sušárně, kde každý měl svoji provzdušněnou skříňku. Podlahy v poschodí byly opatřeny jednak parketami a na chodbách pak opracovanými dřevěnými fošnami. Parkety jsme pravidelně pastovali a leštili. Okolí zámečku jsme udržovali, tráva se pravidelně kosila a obvodové chodníky byly čas od času vysypávány pískem.
Na západní straně pod zámečkem byla umístěna ubytovna a jídelna pro lesní dělníky, její základy pod příjezdovou cestou k Penzionu Lesovna jsou dodnes patrny. Na málo využívanou vycházku jsme chodili zpravidla pěšky do Černého Údolí, anebo méně častěji do vzdálenějšího městečka Benešova nad Černou.
Těmito osobními vzpomínkami přispívám svojí „troškou do mlýna“. Mohlo by se o tom popsat více. Pobyt na zámečku Žofín nebyl pro nás vojáky základní služby až tak idylický, jak by se někomu mohlo zdát. Přesto však mezi námi vojáky zde vznikly pěkné kamarádské vztahy a vzpomínky na vojenskou službu v tomto krásném přírodním prostředí Novohradských hor stále u nás přetrvávají.
JaV.
Poděkování [Bohumil Pokorný 31.10.2015 17:20] | Reagovat
Děkuji Vlad. Janáloviza zajímavé vzpoínky-souhlasím s nimi sám bych to nenapsal lépe...rád jsem si znovu oživil vzpomnky na krásné chvíle v krásné přírdě...mj.jsem tam poprvé v žiotě (a snad naposledy-škoda) na vlastní uši z nedalekého Žofínského pralesa slyšel obrovský řev laněchtivých jelenů.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 85 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist