PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Arnoltov (Arnitzgrün) - Historie

Přispěl: Zdeněk Pechar

První písemná zpráva z r. 1317 o Arnolczgrün, je v seznamu Kynšperských (Leuchtenberg) lén. Později se objevují tvary Arnoltsgrun (1492), Arnezgrun (1651). Volně přeloženo Arnoltova novina (novina - obdělaná půda) tedy, Arnoltov.
Ve šlikovském urbáři z roku 1525 je uváděno více držitelů osady. Jeden dvůr vlastnil Preunll, Engelgartu Štampachovi patřily dva dvory, 3 dvory poloviční a 3 chalupy, Jeronym Štampach vlastnil jeden poloviční dvůr. Celá ves v té době měla tři celé a čtyři poloviční dvory a tři chalupy. V roce 1618 je doloženo, že ves patřila svobodným pánům, von Alesgrün.
Dalším doloženým vlastníkem je luterán Vilém Winkler z Heimfeldu. Winkler se zúčastnil vzpoury českých stavů proti Habsburkům, ale protože jeho jmění bylo nepatrné, byla mu při udělení milosti 9. června 1628 odpuštěna i původně stanovená pokuta. Při vpádu protestantských Sasů do naší krajiny je Winkler opět podporoval a byl odsouzen ke ztrátě všeho jmění. Celý statek Arnoltov získal v dražbě za 8 000 zlatých, rýnských vévoda Albrecht z Valdštejna. Albrecht ale nestihl již zaplatit, byl zavražděn. Kolem roku 1650 byl Arnoltov v držení (ve správě) Thanner z Chebu. Berní rula v roce 1654 už uvádí opět jako majitele Viléma Winklera z Heimfeldu. Pravděpodobně když nedošlo k zaplacení dražby, byla toto jako taková zrušena. Byl zde v provozu pivovar na šestatřicet sudů a patřil k němu ovčín a mlýn. Ve vsi byly vedle 17 domů obydlených i tři domy pusté. Církevní relace se zmiňují o protestantech, třebaže rekatolizační proces již probíhal téměř tři desetiletí.
Kolem roku 1765 koupil ves od hraběte Cavenagh, rytíř J. Wenzel Turba z Kostelní Břízy. Nový pán připojil Arnoltov ke Kostelní Bříze a do té doby měly obě vesnice společnou vrchnost. V roce 1774 odkoupil panství od Turby, Karl Leberecht Konrad von Spiegl. V okolí vesnice se pěstoval v menším rozsahu chmel. Poprvé jsou v té době v Arnoltově zmiňováni i židé, a sice tři židovské rodiny. Jeden z židů obchodoval „ krátkým zbožím“, druhý kožkami a hadry a třetí kožkami a peřím. Před polovinou 19. století již žilo v Arnoltově 20 židovských rodin. Živili se především podomním obchodem. Dnes je jedinou památkou na židovské obyvatele v obci, jen zarostlý židovský hřbitov. V minulém století byla v č. 39 židovská škola a v č. 41 byla malá modlitebna. V roce 1847 je v obci zaznamenána menší kartounka, panský dvůr, ovčín, dvě hospody a panská myslivna. V 17. století uváděný pivovar již byl patrně mimo provoz. Nedaleko vsi byl mlýn Finkenmühle. Mimo tohoto starobylého mlýna, (stával ještě v polovině 20. století a sloužil i jako hostinec), byl západně od vesnice další mlýn s pilou, Schneidmühle. Roku 1895 je zaznamenána, jednotřídní škola, dvě hospody, obecní kaple a dvůr, který patřil svobodné paní Františce von Auersperg, rozené Hennerberg-Spiegel. Ta zakoupila panství roku 1846. Obyvatelé se živili zčásti zemědělstvím, nebo jako horníci v nedalekých dolech a jako dělníci v továrnách.
V osadě byla škola. V roce 1860 bylo zakoupeno stavení a upraveno pro potřeby vyučování. Předtím neměla stálé místo, většinou se jednalo o jednu upravenou světnici. Nová škola byla postavena až r. 1895. Arnoltov byl samostatnou obcí v letech 1882 – 1948. Jinak patřil pod Kostelní Břízu. Pod Arnoltov patřila i skupinka domů se zámečkem. Tato část se jmenuje Silnice (Spiegel). V současné době je na katastru obce evidováno 25 stavení (čp a evč).


Vloženo: 1.2.2010Komentáře a upřesňující informace


Some of my ancestors came from Krasna Lipa/Schoenlind [Rob Lederer 3.10.2011 06:25] | Reagovat
My great, great, great grandmother Dina Heller came from Arnitzgruen/Arnoltov and my great great great grandfather Adam Stras came from Schoenlind/Krasna Lipa -- or the other way around. Dina was born in 1798 i believe.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 65 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist