PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Arnoltov (Arnitzgrün) - Arnoltovský židovský hřbitov a zdejší Židé

Přispěl: Pavel Frýda

Židé sídlili v obci již od poloviny 17.století. Někdejší židovské dřevěné domky a roubená synagoga dnes zanikly beze stop. Nejvíce židovských obyvatel měl Arnoltov před polovinou 19.století, po občanském zrovnoprávnění po r.1848 Židé z podobných malých obcí houfně odcházeli do větších sídel za snadnější obživou a lepším uplatněním. Protižidovské zákony a další omezující předpisy sice platily až do r.1859, ale v praxi se již nedodržovaly. Ve 20.století zřejmě v Arnoltově již žádní Židé nežili, první čs. statistika z r.1921 uvádí 350 německých obyvatel žijících v 60 domech, ale nikoho, kdo by se hlásil k židovskému vyznání.
Židovskou přítomnost tak upomínají pouze zbytky hřbitova, který leží cca 400 metrů jihozápadně nad obcí v malém březovém hájku. Hřbitov byl založen zřejmě v 18.století, má rozlohu 1888 m2, dnes pozemková parcela č.456, katastrál.území Arnoltov, v majetku Lesů ČR, vedená jako hřbitov-chráněné území. Plochu pohřebiště označují kamenné sloupky, které dříve držely plaňkové oplocení, toto však dávno vzalo za své. Návštěvník zde spatří 19 stojících stél a 6 povalených náhrobků. Jedná se většinou o jednoduché stély venkovského (rustikálního) typu, které jsou právě pro svoji neokázalost tím spíše zajímavé. Nejstarší ze stél je datována k r.1833. Orientace stél je většinou tradiční východní, jen několik macev je orientováno z neznámých důvodů na západ*. Hřbitov byl devastován nacisty, později také nebyl nijak opraven, ani udržován. Tento stav bohužel přetrvává dodnes, nicméně od hřbitova je nádherný výhled do okolní krajiny.

*Židovská tradice věří, že ve chvíli příchodu Mesiáše se každý zmrtvýchvstalý postaví ke svému eben zichron (hebr. dosl.kámen vzpomínek, též macevot tj.hebr.náhrobek, maceva) tváří a epitafem na náhrobku k Mesiáši, v tomto případě na východ, nebo i k západu, kdy si andělé smrti letící od západu k východu směrem k Mesiáši taktéž mohli přečíst z náhrobku zásluhy zemřelého a spočítat kamínky na jeho macevě a vzít zmrtvýchvstalého s sebou, čili západní směr je taktéž věroučně správný. V praxi židovských obcí se tedy na hřbitovech udržovala jednotná orientace náhrobků, buď východní, nebo méně obvyklá západní, nikoliv jejich kombinace. Tyto případy mají zřejmě na svědomí laicky provedné opravy, byť udělané v dobré víře. Jen zřídka se setkáváme s jinou orietací macev, to je v případech, kdy konfigurace terénu je natolik nevhodná k východní orientaci a rozhodující je pak "pohodlné" uložení těla nebožtíka k věčnému odpočinku, tento zvyk má vždy přednost.

Zdroj: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech

Vloženo: 7.5.2010Komentáře a upřesňující informace


pár dodatků [PhDr.Helena Kavková 13.3.2012 17:10] | Reagovat
Podle nejnovějšího výzkumu, který provedl pracovník karlovarského muzea Mgr.Lukáš Svoboda se na ploše hřbitova dochovalo 26 náhrobních kamenů a jeden podstavec, třetina kamenů je povalena.
Z dalších archiválií vyplývá, že řada arnoltovských židů byla před založením hřbitova ( datum vzniku nelze určit přesně) pohřbívána v Kynšperku nad Ohří, též využívali žid. hřbitov v Krásné Lípě.
Dřevěná modlitebna - synagoga byla umístěna v čp. 41,kde bydlel také i její správce. V majetku zdejší židovské obce bylo také stavení čp. 39, kde byla umístěna židovská škola. První židovská rodina sem přišla pravděpodobně r. 1664, v roce 1724 jsou zde doloženy rodiny tři a další židovské osídlení se rozrůstá v druhé polovině 18. století.To potom vedlo ke vzniku vlastního hřbitova.
Matrika dokládá, že poslední pohřeb se tady uskutečnil roku 1915, kdy na již nepoužívaný hřbitov byli v jednom dni pohřbeni dva židovští mrtví z Haliče, kteří byli přechodně umístěni v okolních obcích.
Za okupace požádal zdejší starosta o povolení k likvidaci hřbitova, k níž nedošlo, protože pozemek hřbitova nebyl obecní.
Mezi oběti holocaustu patří: ing.Pavel Sadler,deportován z okupovaného francouzského území a paní Berta Leinerová-Tanzerová, deportovaná zřejmě z Vídně, jejichž rodiče pocházeli z Arnoltova.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 56 do následujícího políčka: