PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Korytany (Rindl) - Historie a vzpomínky

Přispěl: Martin Námešný

Ves položená ve výrazné svažité poloze na terasovitě upraveném terénu mezi obcemi Rybník a Šidlákov byla založena městem Domažlice před rokem 1589, avšak následující léta byla v záznamech vedena jako obec pustá. K znovuosídlení dochází až roku 1623. Od roku 1789 spadaly Korytany pod Poběžovické panství a stávalo zde 21 domů. V roce 1839 už zde bylo 29 domů s 296 obyvateli a 1913 38 domů s 248 obyvateli včetně Mladých Korytan.
V letech 1922 až 1929 (dle Chytilova Místopisu ČSR – I. a II. vydání) stálo v samotných Korytanech 38 domů, v nichž žilo 232 pouze německých obyvatel. Češi zde nebyli žádní. Ves náležela k římsko-katolické farnosti v Mutěníně, vzdáleném necelých 8 km. Spádový lékařský obvod měl centrum v obci Rybník, stejně tak zde pro Korytany byla i četnická stanice. Nejbližší poštovní úřad se nacházel v bývalé Švarcavě. V 10 km vzdálených Poběžovicích pak to byl telegraf, soud a také železniční stanice.
Při sčítání lidí, bytů a domů roce 1930 jsou údaje opět spojeny s blízkými Mladými Korytany: uvádí se celkem 43 chalup, v nichž žilo 239 Němců.
Vesnice byla značně poškozena ihned po roce 1945 devastujícím a značně rozsáhlým, úmyslně založeným požárem*. Po této události nebyla již nikdy obnovena a všechny zbytky po budovách a staveních byli v 50. letech srovnány se zemí.
Dnes zde najdeme pouze nepatrné přízemní zbytky zdiva domů a usedlostí, hlavně základy a sklepní prostory vybudované na terasovitě upravených pozemcích ve svahu. Z prostoru bývalé vsi se otevírají úchvatné pohledy na pásmo Medvědích hor.

*Citace z pamětí Antona Helgeta, nar. 1884 v Korytanech:
"v roce 1945 jsme se všichni obyvatelé rozhodli zničil naše domy před převzetím komunistickou stranou, protože nechceme, aby obsadili naši vesnici (komunistickou stranou byli patrně myšleny tzv. „Rudé gardy“, nechvalně proslulé při poválečném odsunu)"

Zdroj: Micko Johann: Muttersdorfer Heimatkunde. 1922-1933


„Ze vzpomínek zdejších obyvatel“
(Robert Paulson - Village Spotlight)
Rindl byl umístěn na severozápadním svahu, v nadmořské výšce 600 až 700 metrů, pouhých 5 km od bavorské hranice, s velkolepým pohledem na okolní krajinu. Na obou horních a dolních koncích vsi byly prameny, které dodávali vesnici čerstvou, čistou vodou. Nevyužité voda proudila vpravo přes vesnici z horního pramene. Dřevěné záchytné žlaby byly rozestaveny v pravidelných vzdálenostech ze svahu dolů. Zásobovali tak domovy pitnou vodou, vodou pro mytí a také pro napájení dobytka. Katastr obce obsahoval: 177,09 ha zemědělské půdy, 98,25 ha luk, 85.85 ha pastvin, 82.21 ha zalesněných ploch a 1,39 ha zahrad. Podle záznamů starších obyvatel byla původní plocha rozdělena na 13 rovných částí, složených z 12 usedlostí a jednoho komunitního (obecního) pozemku, na kterém se nacházela obecní kovárna a pastevecké chýše. Hlavní okresní silnice vedoucí přes Rindl byla postavena v roce 1925, elektrifikace proběhla v roce 1942. Jednotřídní základní škola v Korytanech byla založena v roce 1897 jako "expositura" Lidové školy v Rybníce. Prvním učitelem v Korytanech byl pan Flossmann, další byla slečna Erika Laibl a pan Josef Frank, který padl ve druhé světové válce.
Po nešťastné události v roce 1901, kdy blesk zapálil jednu ze slaměných střech jednoho z domů a hasilo se pouze donáškou vody v tkaných vědrech, bylo rozhodnuto postavit hasičskou zbrojnici. Sbor dobrovolných hasičů byl pak založen v roce 1906. Anton Kostner, učitel v Korytanech mezi léty 1903-1908, se stal prvním velitelem hasičů. Posledním byl mistr kovář Anton Wickl. Hasičský sbor měl celkem 20 dobrovolníků. V obci fungovala také místní pobočka německého Böhmerwaldbundes (lesního spolku) o 31 členech, stejně jako známá místní hudební kapela Grecher-Musikanten (pan Grecher byl kapelníkem).
Varhaník v kostele sv. Anny v nedaleké obci Rybník pocházel rovněž z Korytan. Jmenoval se Grecher Girgl z čísla domu 12 a v letech svého působení 1929 – 1942 byl znám po celém tehdejším okrese.
První světová válka připravila o život 9 místních rodáků, druhá světová válka 21.

Od druhé poloviny roku 2013 bude obec zpřístupněna formou naučné stezky, základy budov budou obnaženy a vše doplněno tabulemi o historii a o životě zdejších obyvatel - včetně dobových fotografií.

Vloženo: 5.4.2013Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 36 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist