PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Popelná - mlýn (Reckerbergmühle) - Mlynářský rod Winter z Obere Mühle

Přispěl: pašerák

Anně a Mathiasu Winterovi,svobodnému stašskému králováku a zakladateli Oberemühle,se v roce 1740 narodil syn Johann Georg.
-Johann Georg,svobodný sedlák a mistr mlynářský v Oberemühle - zemřelý v Reckerbergu roku 1808,se oženil (i převzal mlýn) v roce 1759 v Kašp.Horách s Rosinou roz.Wastl 1738 v Sommerau/Šebestově - zemřelou roku 1798 v Oberemühle (dcerou Anny a Andrease Wastla,svobod.sedláka ze Šebestova).Pravděpodobně ve mlýně se jim narodily děti:Maria Anna1760-1764,Josef 1763,Johann Georg 1772 - zemř.1846 v Reckerbergu čp.154,Anna Maria 1774-1774,Katharina 1775-1775,Johann 1776,Andreas 1778 - zemř.1852 v Oberemühle,dvojčata Anna Maria a Katharina 1782.
Poté,když mlynářka Rosina začátkem roku 1798 ve mlýně zemřela,se ovdovělý Johann Georg oženil koncem téhož roku v Nicově s Rosinou roz.Wastl 1777 v Šebestově - zemřelou roku 1817 v Krousově čp.147 (dcerou Veita Wastla,výrobce šindelů a Anny Marie roz.Kraml).Narodily se jim děti:Maria Anna 1799,Johann Nep.1801-1801,dvojčata Katharina 1802 a Margaretha 1802-1802,Mathias 1805.
--Josef,nar.1763,od r.1791 majitel mlýna (poté chalupník ve vedlejším čp.154),se oženil v roce 1783 v Kašp.Horách s Annou Marií roz.Kraml (dcerou Ludmilly a Jakoba Kramla,svobodného králováka ze Stachů).Jejich děti narozené v reckerbergském čp.154:Josef 1800-1800,Katharina 1801,Johann 1803-1806.
---Katharina,nar.1801,se provdala v roce 1820 v Nicově za Františka Kortuse (syna Jana Kortuse,svobod.sedláka z Kůsova čp.37 "Křen" a Anny roz.Voldřichové).
--Johann,nar.1776,bydlící v rodném Oberemühle čp.155,se oženil v roce 1803 v Nicově s Theresií roz.Albrecht 1785 v reckerbergském čp.154 (dcerou Josefa Albrechta,mistra krejčovského,bydlícího v Reckerbergu čp.160 a Anny Marie roz.Biermaier z reckerbergského čp.1).Jejich děti:Katharina 1804 v Recker.čp.160,Theresia 1807 v Recker.čp.158,Josef 1810,Maria Anna 1812-1823,Rosalia 1815,Johann 1817-1818.Poslední čtyři sourozenci se narodili v Reckerbergu čp.153.
Poté,když Theresia v roce 1817 v Reckerbergu čp.153 zemřela,se Johann oženil s Ludmillou roz.Stadler (dcerou Thomase Stadlera,pastýře bydlícího v Nicově čp.7 a Kathariny roz.Polauf).Jejich dcera narozená v Recker.čp.153:Barbara 1819.
--Andreas,nar.1778,po otci a dědovi svobodný sedlák a mistr mlynářský v Oberemühle,se oženil (i převzal mlýn) v roce 1803 v Nicově s Magdalenou roz.Winter 1784 v Šebestově (dcerou Mathiase Wintera,svobodného sedláka,ze Šebestova čp.107 "Fux"/předtím hospodařícího při reckerbergském čp.156 "Honsirglhof"/a Dorothey roz.Winter z Reckerbergu čp.159 "Jogeihof").V Oberemühle se jim narodily děti:Theresia 1804,Maria Anna 1805,Katharina 1807-1808,Franz 1808-1810,Anna 1811,Katharina 1812,Augustin 1814 - zemř.1889 v Oberemühle,Klara 1817- 1817,Rosina 1818-1824,Franz 1821-1821,Andreas 1822,Thomas 1824-1824.
---Theresia,nar.1804,se provdala v roce 1824 v Nicově za Antona Tutschka,mistra mlynářského v Kaltmühle čp.4 (syna Antona Tutschka,mistra mlynářského tamtéž a Justiny roz.Mirwald z Kašp.Hor čp.107).
---Maria Anna,nar.1805,se provdala v roce 1821 (v necelý 16 letech) v Nicově za Matěje Voldřicha (syna Josefa Voldřicha.svobod. sedláka z Michalova čp.95 "Tomáš" a Margarethy roz.Kraml z Krousova čp.142 "Jogerlhof").
---Anna,nar.1811,se provdala v roce 1830 v Nicově za Martina Wurma nar.kolem 1810 z Červené (dcera Wenzla Wurma,sedláka z Červené čp.8 a Theresie roz.Wendelberger z Červené čp.6)
---Katharina,nar.1812,se provdala v roce 1835 v Nicově za Johanna Wolfa nar.1802 z Reckerbergu (syna Martina Wolfa,svobodného sedláka v reckerbergském čp.151 "Franzl" a Kathariny roz.Franz z Červené u Kašp.Hor).
---Augustin,nar.1814,po svých předcích mistr mlynářský v Oberemühle,se oženil (i převzal mlýn) v roce 1846 v Kašp.Horách s Karolinou roz.Geisinger 1823 - zemřelou roku 1905 v Oberemühle (dcerou Wenzela Geisingera,mistra zbrojířského v Hammerschmiede pod Kašp.Horami čp.182/viz lokalita "Hammerschmiede"/a Marie Anny roz.Maidl z Jindřichovic).V Oberemühle se jim narodily děti:Alois 1848,Maria 1851-1932,Filomena 1853,Augustin 1856-1856,Andreas 1857,Rudolf 1860 - zemř.1941 ve Weihermühle,Monika 1862,Ludmilla 1864-1864,Emanuel Wenzl 1865-1865,Josefa 1867.
----Maria,nar.1851,se provdala v roce 1874 v Nicově za Johanna Bapt.Tutschka 1846-1906 (syna Antona Tutschka,mistra řeznického z Kašp.Hor).
----Filomena,nar.1853,se provdala v roce 1876 v Nicově za Wenzela Frühaufa 1846 ze Zadova čp.11.
----Rudolf,nar.1860,bydlící v Oberemühle,který vlastnil od r.1900 (poté mlynář ve Weihermühle při Červené čp.16),se oženil v roce 1887 v Nicově s Marií roz.Weber 1867 v Nicově (dcerou Mathiase Webera,sedláka z Nicova čp.6 a Rosiny roz.Pohani z Řetenic čp.11).Narodily se jim děti:Rudolf 1888,Andreas 1890,Hermine 1891-1918,Wilhelm 1893,Ferdinand 1900,Maria 1903.První dva synové se narodili v Nicově čp.6,ostatní sourozenci ve Weihermühle.
-----Rudolf,nar.1888,se oženil v roce 1918 v Kašp.Horách s Rosamundou roz.Oberhofer 1888 v Hojsově Stráži,bydlící v Kaiserhofu čp.1 (dcerou Karla Oberhofera,usedlíka v Hojsově Stráži čp.32 a Anny roz.Rohrbacher z H.Stráže čp.30).Rudolf s Rosamundou hospodařili v Kaiserhofu.
-----Wilhelm,nar.1893,se jako nadporučík císařského 51.dělostřeleckého pluku a majitel Oberemühle (také hejtman),oženil (i převzal mlýn) v roce 1924 ve Vimperku s Julianou roz.Kohlenberger 1898 v Křesanově (dcerou Josefa Kohlenbergera,sedláka z Křesanova u Vimperka čp.2 a Theresie Pock z Vimpeka čp.34).V Oberemühle se jim narodily děti:Rudolf 1925-1925,*Wilhelm 1926,Augustin Rudolf 1929-1941,Edeltraud 1932-1932,dvojčata Rudolf a Walter 1933,Rosa Maria 1935,Margarethe 1938,Frieda 1942-1942,
Ferdinand 1943. Wilhelm a Juliana byli posledními majiteli mlýna.
-----Ferdinand,nar.1900,se oženil v roce 1929 v kostele Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě s Josefou Maier.
-----Maria,nar.1903,se provdala v roce 1927 v Kašp.Horách za Richarda Thurnera nar.1897 v Kašp.Horách čp.79.
---Andreas,nar.1822,mistr mlynářský v Häuselmühle u Kašp.Hor čp.180,se oženil týž den v Kašp.Horách jako jeho starší bratr Augustin,se Sofií roz.Puxkandl 1827 (dcerou Ignaze Puxkandla,mistra mlynářského v Häuselmühle a Marie Anny roz.Maydl z Hynkovic čp.1).Jejich syn:Wenzl 1860.
----Wenzel,nar.1860,po otci mlynář v Häuselmühle,se oženil v roce 1895 v Nicově s Marií roz.Gabriel 1874 V Reckerbergu (dcerou Johanna Gabriela,chalupníka v nicovském Reckerbergu čp.1 a Anny roz.Pilsner ze stašského Reckerbergu čp.161).
--Katharina,nar.1802,se provdala v roce 1825 v Nicově za Jakoba Schwarze,nar.1793 v Kašp.Horách,kde byl mistrem krejčovským (syna Mathiase Schwarze,chalupníka z Kašp.Hor čp.82 a Barbary roz.Knogl ze Žlíbku).

*Wilhelm Winter,nar.1926 v Oberemühle,byl pedagog a básník - viz web "kohoutikriz.org"

Jedním z prvních mlynářů v Oberemühle byl prokazatelně v letech 1751-1756 Franz Winter.
Franz Winter,reckerbergský svobodný sedlák a mlynář (syn Josefa Wintera,svobod.stašského králováka),se oženil v roce 1744 v Kašp.Horách s Katharinou roz.Kraml (dcerou Georga Kramla).V Reckerbergu se jim narodily děti:Martin 1744,Veit 1746,Anna Maria 1748,Jakob 1751-1756,Maria 1754,Josef Valetin 1756,Katharina 1758,Veit 1761.
Zda byl Franz Winter pokrevně spřízněn s výše uvedeným mlynářským rodem Winter z Oberemühle se mi nepodařilo zjistit.

Nájemci Oberemühle
1758 Vít Holub, 1901 Mathias Müller, 1921 Hermann Pilsner (byl zedníkem,syn Wenzela Pilsnera,mlynáře ve Fuchsenmühle)

(zdroje:web "ceskearchivy.cz"-SOA Třeboň + web "portafontium.cz"-SOA Plzeň + web "cuzk.cz" + J.Stach + J.Vlček)

Dodatek: Údaje z matriky,rodácké knihy a spisů J.Stacha se rozchází ve jménu zakladatele a prvního majitele Oberemühle.V knize je uveden jako zakladatel mlýna Mathias Winter - tato informace koresponduje s matričními údaji. Avšak badatel J.Stach uvádí ve svých spisech jako prvního majitele mlýna v r.1734 Jakoba Wintera. Mimoto J.Stach označil ve své práci tento mlýn čp.155 názvem Fuchs Mühle.

Vloženo: 16.5.2020Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 92 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist