PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Studenec (Brunn)

Popis: čp.4/st.p.3
"Beim Gubisch"(podle jména Jakob)
Před odsunem zde žili Josef a Rosina Weber s dětmi Franzem,Paulem,Willim,Hansem,Rudolfem,Ernou a Adolfem.Dále Wenzel a Anastasia Kubisch s dětmi Aloisem a Zitou.
(info z knihy "Im Lande der künischen Freibauern")

Dřívější obyvatelé usedlosti:
Bernard Kubisch,nar.cca 1688 - zemřelý roku 1743,se oženil v roce 1714 v Kašperských Horách s Katharinou nar.1689(90) - zemřelou roku 1784 v bývalém brunnském čp.4.Narodily se jim děti:Martin 172?,Maria 1734-1734,Martin Laurenz kolem 173?-1755,Adalbert 1735-1735,Elisabeth.
-Martin,nar.172?-zemřelý roku 1780 v bývalém čp.4,se oženil v roce 1742 v Kašp.Horách s Rosinou roz.Fuckerieder nar.1711(2)-zemř.1777 v býv.brunnském čp.4,kde se jim narodily děti:Mathias,Anna 1745-1759,Sebastian 1748,Katharina 1750-1769,Anna Maria 1753-1757,Johann Georg 1756,Josef 1759,Anna Maria nar.?.Poté,když Martin Kubisch ovdověl,se oženil v roce 1777 s Marií Weber.
--Mathias se oženil v roce 1765 v Kašp.Horách s ovdovělou Annou Matschiner (dcerou Nikolase Matschinera z Nicova).
--Josef,nar.1759-zemř.1843 v býv.čp.4,chalupník a mistr kolářský ze Studence čp.4 se oženil v roce 1780 v Kašp.Horách s Marií Annou roz.Sogerer z Dolních Dvorců nar.1760-zemř.1830.Ve Studenci čp.4 se jim narodily děti:Anna Maria 1781,Johann Nep.1783-zem.1878,Theresia 1785,Rosina 1787,Mathias 1789,Katharina 1790-1792,Barbara 1792-1875,Ewa Maria 1794-1867,Jakob 1797,Martin 1799-1880,Katharina 1801.
---Barbara nar.1792 se v roce 1816 se provdala za Wenzla Webera nar.asi 1782-1846,sedláka z Milova čp.8.
---Ewa Maria,nar.1794,se provdala za ševce Adalberta Wintera nar.1791 v Krousově čp.143.Žili také v Krousově čp.144 nebo ve Stüberhäuser čp.7.Jejich děti:Martin 1818 v Krousově čp.144.
----Martin,nar.1818,po otci mistr kolářský,se oženil v roce 1831 v Nicově s Theresií roz.Foltin (dcerou Johanna Foltina,svobod.sedláka z Krousova čp.147).Podruhé se Martin Kubisch oženil s Kateřinou roz.Kortusovou z Michalova čp.94.Jejich děti:Franz Josef 1861 ve Stüberhäuser čp.7-1863 v Krousově čp.144,Rosina 1865 v Krousově čp.143,Theresia 1868 v čp.144-1930.
-----Theresia,nar.1868,se provdala v roce 1890 v Nicově za Čecha Matěje Vastla ze Šebestova čp.238.
---Martin nar.1799,po otci chalupník v tomto čp.4 a mistr kolářský jako jeho otec a nejstarší bratr Johann (viz čp.7/novodobé foto č.30),se v roce 1831 oženil s Theresií roz.Foltin 1808-1877 (dcerou svobodného sedláka Johanna Foltina z Krousova čp.147 a Anny Marie roz.Kraml ze Stach čp.138).Narodily se jim děti:Mathias 1830-1831,Maria Anna 1832-1833, Thomas 1833-1877,Franz 1835,Anna 1837-1839,Anna 1839-1839,Maria Anna 1840-1858,Agnes 1844-1846,Joseph Bernard 1850-1926 v tomto čp.4.
----Thomas nar.1833 se v roce 1862 se oženil se sedmnáctiletou Marií Annou roz.Krejčí,nar.1845 v Javorníku čp.177 (dcerou Víta Krejčího,podomního prodejce,žijícího ve Stüberhäuser čp.8,poté také v tomto čp.4,naposledy byl chalupníkem v Milově čp.7 a Marie Anny roz.Foltin v Krousově čp.147).Thomas a Marie Anna postavili křížek při cestě do Studence-viz novodobé foto č.15 až č.19.
----Joseph Bernard nar.1850,po otci chalupník v tomto čp.4,se oženil s Franziskou roz.Zoglauer 1850 z Rejštejna čp.49-zemř.1923 v tomto čp.4.Jejich děti:Theresia Sofia 1874-1943,Heinrich 1876-1933 v Krousově čp.141,Joseph 1878-1878,Martin 1880-1881,Aloys 1882-1900 (student gymnázia v Č.B.),Joseph 1884,Isidor Franz 1886,dvojčata Maria 1888 a Engelbert 1888-1888,Johann 1889-1891,Wenzl 1891.
-----Theresia Sofia nar.1874 se v roce 1896 provdala za Antona Webera nar.1859,zednického tovaryše v té době žijícího v tomto čp.4, pocházejícího ze Stüberhäuser čp.7.Jejich děti:narozena mrtvá dcerka 1896.Anton byl vdovec po Marii Weber roz.Winter ze Studence čp.5-viz Studenec čp.5.
-----Heinrich,nar.1876,byl nádeníkem v Krousově čp.141.
-----Isidor Franz.nar.1886,mistr ševcovský bydlící v Krousově čp.143,se oženil v roce 1924 v Rejštejně s Agnes roz.Baumgartner 1895 v Rejštejně čp.71.Jejich děti:Rosa 1934 v čp.143-1934.Isidor Franz v roce 1921 stále bydlel v tomto čp.4.
-----Maria nar.1888 se v roce 1913 v Nicově provdala za Jana Kortuse ze Studence čp.1-viz Studenec čp.1 a lokalita Krousov čp.141.
-----Wenzl,nar.1891,tesařský tovaryš a domkář v tomto čp.4,se v roce 1921 v Nicově oženil s Anastasií roz.Ketzer 1902 v Šebestově čp.134.Jejich děti:Alois 1922 v čp.4,Zita 1924 v čp.4,Maria Franziska 1936 v čp.4.Tato rodina v tomto čp.4 žila až do odsunu něm.obyvatel-viz info nahoře,z knihy "Im Lande...."
------Alois,nar.1922,se oženil v roce 1943 ve Vimperku s Růženou roz.Kafendovou 1921 v Michlově Huti.Jejich děti:Josef 1946 v tomto čp.4.
---Katharina nar.1801 se v roce 1831 provdala za vdovce Wolfganga ? nar.asi 1771 z Vimperka čp.34.
--Anna Maria,nar.?,se provdala v roce 1773 ve Zdíkovci za Martina Kluibera,svobodného sedláka z Krousova čp.141.Jejich děti - viz lokalita Krousov čp.141.
---Theresia,nar.?,se provdala za Josefa Uhlíře,podruha bydlícího v Tejmlově čp.128,kde se jim v roce 1823 narodil syn Jan Nepomuk.
-Elisabeth se provdala v roce 1761 v Kašperských Horách za vdovce Mathiase Haranta ze Dolních Dvorců,
(z nicovských matrik)

Skica stab.kat.1837:čp.4-vlastník Martin Kubisch

Původní usedlost čp.4 do tvaru písmene L byla zbořena (odstřelena) v roce 1959 nebo 1960.Nynější domek má čp.14 a nestojí (téměř) na pův.základech usedlosti čp.4,ale byl postaven o pár metrů východněji.
Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 18.5.2018
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist