PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Studenec (Brunn)

Popis: čp.1/st.p.5
"Beim Frolin-Luisl"
Čech Jan Kortus,nar.1848 v Jirkalově čp.60,poté jako zednický tovaryš žijící Říhově čp.45,se v roce 1879 ve Staších oženil s Františkou roz.Wastl 1858 v Něm.Chalupách čp.97,se kterou žil v Šebestově,poté v Krousově čp.146.Narodily se jim děti:Anna 1879,Marie 1880-1936,Josef 1882-1885,Františka 1884,Jan 1888-1957,Kateřina 1890,František Xaver 1892,Alois 1895-1931,Pius 1897-1898,Josef 1899-1900.Prvních pět dětí se narodilo v Šebestově,ostatní v Krousově.Kortusovi se do osady Brunn přistěhovali v roce 1908.Oba manželé v tomto čp.1 také zemřeli.Jan st.v roce 1925 a Franziska v roce 1930.
-Anna,nar.1879,se v roce 1900 provdala v Nicově za Františka Kůse nar.1870,zednického tovaryše z Jáchymova čp.131.Jejich děti:Maria 1900 v Krousově čp.146,Franz Seraf 1904 čp.145-1905 v Michalově čp.220.
--Maria,nar.1900,se provdala v roce 1923 v Nicově za Piuse Webera.
Anna se v roce 1929 v Kašp.Horách podruhé provdala za Emmericha Sperla.
-Marii,nar.1880,zůstalo rodné příjmení,protože se v roce 1902 v Nicově provdala za Josefa Kortuse nar.1876,zednického tovaryše české národnosti (časem se stal zednickým předákem) ze Stach čp.269.Jejich děti:Josef 1903 v Krousově čp.145-1905,Otílie 1907 v Krousově čp.245-zemř.1920 v tomto čp.1,Rudolf 1911 v čp.1,Marie 1914 v čp.1-1917,Františka 1917 v čp.1.V roce 1921 v tomto domě tito manželé s dětmi Rudolfem a Františkou stále bydleli.
--Rudolf,nar.1911,se v roce 1933 ve Starém Sedle oženil s Marií Podlahovou.
--Františka,nar.1917,se v roce 1938 v Kašp.Horách provdala za Rudolfa Hornische.
-Františce,nar.1884,také zůstalo po svatbě rodné příjmení (jako její starší sestře),protože se v roce 1907 v Nicově provdala za Václava Kortuse nar.1876 v Zadově čp.25,zedníka žijícího v Mehlhütten (Masákova Lhota) čp.48,s rodinou pak v Nicově čp.6 (jako nájemce hostince),v Krousově čp.145,Nicově čp.3,v Šebestově čp.301.Jejich děti:Maria 1912 v Nicově čp.6-1913,Václav 1914 v Krousově čp.145,Emílie 1916 v Nicově čp.3.
--Václav,nar.1914 v Krousově čp.145,jenž byl pekařem,žil v Šebestově čp.301.V roce 1946 se oženil ve Staších s Františkou Pešlovou nar.1923 v Německých Chalupách čp.102,žijící v Krousově čp.260 (dcerou zedníka Františka Pešla a Antonie roz.Leitner z Německých Chalup).
-Jan ml.,nar.1888,se v roce 1913 se v Nicově oženil s Marií roz.Kubisch 1888 ve Studenci čp.4-viz lokalita Krousov čp.141.
-Kateřina,nar.1890,se v roce 1914 se v Nicově provdala za Johanna Matschinera.
-František Xaver,nar.1892,zednický tovaryš,se oženil s Němkou Hermine roz.Wastl-viz následující stránka.
-Alois,nar.1895,zednický tovaryš,dle jehož jména byl pojmenován tento dům,se v roce 1918 v Nicově oženil s Němkou Paulinou roz.Winter 1898 ve Studenci čp.4,bydlící ve Studenci čp.6,zemřelou roku 1978 v Bavorsku.Narodily se jim děti:Rudolf 1918,Maria 1919-1920,Otilie 1921,Emilie 1925,Alois 1927,Franziska 1930.Všechny děti se narodily v tomto čp.1,kde Aloisova rodina žila.Když zde v roce 1931 Alois st.zemřel,Paulina se v roce 1940 znovu provdala za zedníka Ambrose Wastla,nar.1912 v Nicově čp.18,který v roce 1943 padl v Rusku.Jejich děti:Richard 1941 v čp.1.
-Rudolf,nar.1918,se oženil v roce 1943 v Německu s Franziskou Ratzesberger.
-Otilie,nar.1921,se v roce 1942 provdala v Německu za Johanna Lerzera.
V roce 1921 v tomto domě také žila výměnkářka a vdova Franziska Matschiner nar.1833 s dcerou a rovněž vdovou Filomenou Wastl nar.1873 a vnučkou Emilií Wastl nar.1900.
(z nicovských matrik a od pamětníků)

Dřívější obyvatelé domu čp.1.
Johann Bapt.Siml nar.1798-1856,chalupník v tomto čp.1 (syn Martina a Kathariny Siml z Horní Popelné čp.2-viz lokalita Popelná/novodobé foto č.48),se v roce 1819 oženil s Theresií roz.Posser 1796-1856 z Nicova čp.17.V tomto čp.1 se jim narodily děti:Katharina 1820,Adalbert 1823-1883,Maria Anna 1826-1884 (její kmotr při křtu byl Adalbert Weber,rychtář z Nicova čp.6),Rosina 1829-1834,Anna 1832,Jakob 1836.
-Katharině,nar.1820,se narodily nemanželské děti:Maria Anna 1844-1846,Thomas 1848 v čp.1.V roce 1861 se Katharina provdala za Wenzla Dürmayera nar.1826,nádeníka z Řetenic čp.18.
-Adalbert,nar.1823,po otci chalupník v tomto čp.1,se v roce 1856 oženil s Franziskou roz. Watzlawick nar.1833 z Nicova čp.11:Jejich děti:Maria Anna 1857 v tomto čp.1-1925 v Milově,Anton 1861 v čp.1,Philomena 1873 v čp.1.Po Adalbertově smrti v r.1883 se Franziska provdala za zedníka Josefa Matschinera.Franziska zemřela ve Studenci čp.3 roku 1923 v nedožitých devadesáti letech.
--Maria Anna,nar.1857,se v roce 1880 v Nicově provdala za Mathiase Müllera nar.1856 ve Stüberhäuser čp.8,později chalupník v Milově čp.15.Jejich děti:Franz Karl 1880-1885,Aloys 1882-1885,Engelbert 1884 v tomto čp.1,Aloys 1889 v Milově čp.15.
--Anton,nar.1861,zedník a po otci chalupník v tomto čp.1,později žijící v Reckerbergu čp.175,se oženil s Eleonorou roz.Meffert 1864 v Althütten čp.26-zemř.1913 v Reckerbergu čp.155 (Oberemühle).Jejich děti:Rudolf 1888,Engelbert 1889 v čp.1-1889,Aloys 1891,Eduard 1893 v čp.1-1913 v čp.155,Maria 1895 v čp.1.
---Maria,nar.1895,se v roce 1916 v Nicově provdala za Karla Klima nar.1892 v Řetenicích,který nádeničil mj.ve Studenci čp.6.Jejich děti:Ernestina 1917 ve Studenci čp.6.
----Ernestina,nar.1916,se provdala v roce 1940 u Mělníka.
--Philomena,nar.1873,se v roce 1895 provdala za Raimunda Wastla nar.1868,zedníka ze Sommerau (Šebestov) čp.136.Jejich děti:Emilie 1900 v tomto čp.1.
---Emilie,nar.1900,se v roce 1925 provdala za Franze Zoblera z Rösselhofu u Mostu.
Podruhé se Philomena provdala v roce 1922 za Franze Ser.Müllera ze Stüberhäuser čp.9,chalupníka a vdovce po Marii roz.Weber ze Studence čp.5,kde Franz Ser.na konci roku 1922 zemřel.
-Maria Anna,nar.1826,se v roce 1854 provdala za Petera Klimma nar.1830-1909,žijícího např.ve svobodném dvoru Bayerhof čp.4,v Řetenicích čp.13,kde byl knechtem nebo v Tejmlově.Jako nemanželští se jim před svatbou narodili první tři synové:Wenzl 1848 ve Studenci čp.2,Aloys 1851 v čp.2-1927,Johann Evangelist 1853 v tomto čp.1,Maria 1866 v Tejmlově čp.113-zemř.1942 ve Vimperku,Hermann 1875 v Nicově čp.7.
--Wenzl,nar.1848,se v roce 1875 oženil s Eurosinou roz.Ruttenbacher 1849 z Řetenic čp.13.
--Aloys,nar.1851,se v roce 1885 oženll s Franziskou roz.Müller.Jejich děti:Agnes 1904.
-Anně,nar.1832,se narodila nemanželská dcera Apollonia 1857 v čp.2.
-Jakob,nar.1836,se v roce 1863 se oženil s Franziskou roz.Winter (dcerou Johanna Wintera,sedláka Reckerbergu čp.164 a Marie Anny roz.Woldřich z Reckerbergu čp.150).
(z nicovských matrik)

Skica stab.kat 1837:čp.1-vlastník Johann Siml

Čp.1 stojí v popředí.Původní čp.1 bylo delší - na fotu před obytnou částí domu je vidět původní štítová zeď,za níž byla hospodářská část domu.


Datum: květen 2018

Přispěl: pašerákVloženo: 18.5.2018
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist