PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Předchozí  Další  
Krousov (Großhof)

Popis: čp.147/st.p.80
Usedlost měla pojmenování "Wittepokter" nebo také "Honis"- tento název vznikl podle křestního jména prvního majitele Johanna Foltina,který usedlost vlastnil v roce 1734.Toto datum je zřejmě i rokem vzniku usedlosti zbudované ve 973 m.n.m.
Na dobovém fotu stojí před domem Helena Kluiberová,nar.1904 v Sommerau (Šebestov) čp.111-zem.1987 v Kůsově čp.1.
Usedlost v roce 1964 ještě stála.Do dnešní doby (říjen 2018) se zachoval jeden ze sloupků (polorozpadlý) od plotu před domem.Tento sloupek na dobovém fotu zakrývá stojící žena.Ještě lze obtížně rozpoznat místo dalšího sloupku u cesty (cca 3 m od zachovalejšího sloupku),z něhož zbylo jen torzo při zemi.Plot a jeden jiný sloupek jsou vidět na tomto dobovém fotu.
Asi deset metrů od obytné části domu (rovnoběžně s ní),směrem do dvora,stál malý zděný objekt-nejspíše chlév.
Skica stab.kat.1837:vlastník čp.147 Jakob Foltin vulgo "Honis".Ve skice je jeden z pozemků patřící k usedlosti přepsán z Jakoba Foltina na Johanna Foltina.

Čeští poslední nájemníci:
Zřejmě poslední? majitel usedlosti byl Franz Seraf Foltin nar.1893.Nájemníky zde byly Viktor Pádecký s manželkou Růženou a dětmi Vlastimilem nar.1928,Julií 1930,Janem 1931 a Růženou.První tři děti navštěvovaly ve školním roce 1937/38 českou obecnou soukromou jednotřídní školu v Reckerbergu (viz lokalita Popelná/článek"Školy").Tito sourozenci,kteří se narodili v Podmoklech,nastoupili i do následujícího škol.roku 1938/39,ale jen na první měsíc,protože česká škola v Reckerbergu byla od 4.října 1938 zavřena.Přestoupili tedy ještě v témže školním roce do české školy v Německých Chalupách. Ve školním roce 1939/40 tuto školu navštěvovala jen Julie a Jan.Ve šk.roce 1940/41 se k těmto dvěma přidala i nejmladší Růžena a toto platilo i pro následující dva šk.roky.Ve šk.r.1943/44 není žádný ze sourozenců v seznamu školáků zapsán.Následující šk.rok do školy chodil Jan s Růženou a ve šk.r.1945/46 navštěvovala školu v Něm.Chalupách jen Růžena.V dalších šk.letech již není žádný ze sourozenců Pádeckých mezi školáky této školy uveden.
(Ze školních kronik chalupské školy,které knižně zpracoval J.Mach a školni kroniky nicovské školy)

Dřívější obyvatelé selské usedlosti:
Svobodný sedlák z čp.147 Johann Foltin,nar.1762(3)-zemřelý 1834,se oženil v roce 1783 ve Zdíkovci s Annou Marií roz.Kraml nar.1765(6)-1835.Narodily se jim děti:Franz 1786,Maria Anna 1787,Jakob 1789-1789,Joseph 1791-1867 ve Stüberhäuser čp.8,Theresia 1793-1793,Jakob 1794-1869,Andreas 1797-1802,Ignaz 1800-1800,Florian 1801-1802,Augustin 1803-1804,Maria Anna 1805,Theresia 1808-1877,dvojčata Barbara a Anna 1811-1811.
-Joseph Foltin,nar.1791,se v roce 1813 oženil s Marií Annou roz.Kraml 1788 v Krousově čp.142-zem.1822 (dcerou Georga Kramla,svobodného sedláka z Krousova čp.142).Narodily se jim děti:Katharina 1812-1857,Theresia 1814-1815,Johann 1817,Martin 1819-1892 v Milově čp.7 (nikdy neoddán),Theresia 1821-1822.
--Katharina,nar.1812,se v roce 1831 provdala za Jakoba Kluibera nar.1808 v Krousově čp.149,se kterým žila ve Stüberhäuser čp.8 (syna Johanna Kluibera,zemědělce ze Stüberhäuser čp.8 a Kateřiny roz.Winter z Krousova čp.144).
V roce 1822 zemřela dvaatřicetiletá Maria Anna Foltin roz.Kraml,manželka Josefa Foltina,který se poté oženil s Marií Annou roz.Stadler 1800(1)-1872 ze Stach čp.54.Josef a Maria Anna roz.Stadler žili ve Stüberhäuser čp.8.Narodily se jim děti:Franziska 1823-1895,Maria Anna 1825-1893 v Milově čp.7,Theresia 1827-1905,Anna Maria 1829-1902, Katharina 1831.
--Franziska,nar.1823,se v roce 1843 provdala za stejně starého Mathiase Müllera,chalupníka ze Stüberhäuser čp.8-viz lokalita Studenec/Stüberhäuser čp.8.
--Maria Anna,nar.1825,se v roce 1845 provdala za Veita Krejčího nar.1809 v Krousově čp.146,podomního obchodníka,žijícího v Javorníku nebo také v tomto čp.147,ve Stüberhäuser čp.8,ve Studenci čp.4,naposledy byl chalupníkem v Milově čp.7.Jejich děti:Maria Anna 1845 v Javorníku čp.177,Theresia 1847 v čp.177,Joseph 1849 v čp.177-1933 v Milově čp.7,Katharina 1853 v tomto čp.147,Johann 1856 v čp.147-1857 ve Stüberhäuser čp.8,Aloys 1861 ve Studenci čp.4-1912,Franziska 1862 ve Stüberhäuser čp.8,Maria 1867 v Milově čp.7.
---Theresia,nar.1847,se provdala za Josefa Webera,zednického tovaryše,žijícího v tomto čp.147.Jejich děti:Johann 1875 v tomto čp.147.
----Johann,nar.1875,se oženil s Marií roz.Foltin-viz níže.
---Joseph,nar.1849,po otci chalupník v Milově čp.7,se oženil s Theresií roz.Woldřich (dcerou Franze Woldřicha,chalupníka z Červené čp.4).Jejich děti:Franz 1881-1882.
---Katharina,nar.1853,se v roce 1884 provdala za stejně starého Franze Turnera z Milčic čp.9.
---Alois,nar.1861,se v roce 1887 ve Stachách oženil s Marií roz.Wastl.
---Franziska,nar.1862,se v roce 1883 provdala za Johanna Foltina-viz.lokalita Studenec/Stüberhäuser čp.10.Johannův děd z otcovy strany Jakob Foltin a Franzisky děd z matčiny strany Josef Foltin byli bratři z tohoto čp.147.
---Maria,nar.1867,se v roce 1889 provdala za Josepha Webera,chalupníka z Řetenic čp.8.
--Theresia,nar.1827,se v roce 1847 provdala za Mathiase Webera žijícího ve Stüberhäuser čp.8,poté žijícího v Reckerbergu čp.175.Jejich děti:Joseph 1851 v čp.175.
--Anna Maria,nar.1829,se v roce 1852 v Nicově provdala za Thomase Müllera.Žili ve Stüberhäuser čp.9,kde oba zemřeli-viz lokalita Studenec/Stüberhäuser čp.9.
-Svobodný sedlák Jakob Foltin nar.1794,měl manželku Franzisku roz.Foltin,se kterou měl dceru Theresii nar.1822-1822.
Sedmadvacetiletá Franziska zanedlouho po narození Theresie v roce 1822 zemřela a Jakob se poté oženil s Theresií roz.Stögbauer 1799(1800)-1876 z Nového Světa čp.7.Narodily se jim děti:Johann 1824-1890,Maria Anna 1827-1903,Theresia 1828,Franz 1830-1915 v Nicově čp.16,Barbara 1831, Martin 1834-1911 v Reckerbergu čp.4,Wenzl 1837,Rosalia 1840-1858,Josef 1843-1845.
--Johann,nar.1824,byl sedlákem v tomto čp.147 jako jeho otec.V roce 1852 se oženil s Češkou Františkou roz.Kortusovou 1830-1903 ze Stachů čp.45.Jejich děti:Johann 1854,Alois 1856,Franz 1858-1859,Franziska 1860 v čp.147,Anna 1864-1865,Franz Xaver 1866-1951 v tomto čp.147,Isidor 1869,Anna 1871-1872,Raimund 1873-1873,Theresia 1875.
---Johann,nar.1854,zednický tovaryš a vdovec,v roce 1892 se podruhé oženil s Češkou Františkou roz.Zíkovou 1867 z Branišova čp.12 (dcerou Jana Zíky,sedláka z Branišova čp.12),kde se stal sedlákem a kde se jim narodily děti:Ambros 1893,Anna 1900,Hedvika 1901,Antonie 1906.
---Alois,nar.1856,chalupník v Branišově čp.22,se oženil v roce 1880 ve Zdíkovci s Marií roz.Zíkovou 1860 v Branišově čp.12.Jejich děti:Kateřina 1901 v Branišově čp.22-1901,Hedvika 1903 v čp.22.
---Franz X.,nar,1866,se v roce 1890 oženil s Marií roz.Podlipskou nar.1870 z Milova-zemř.1946 v Krousově čp.143.Jejich děti:Maria 1892,Franz Seraf 1893,Hermine 1898.Všichni (kromě dcery Marie) v tomto domě čp.147 v roce 1921 stále bydleli.
----Maria,nar.1892,se v roce 1912 v Nicově provdala za Johanna Webera,narozeného r.1875 v tomto čp.147.Johann,který žil a sloužil jako četník na Karlovarsku,v roce 1921 bydlel v tomto krousovském domě.Mariin praděd z otcovy strany Jakob Foltin a Johannův praděd z matčiny strany Joseph Foltin byli bratři z tohoto čp.147.
----Franz Ser.,nar.1893,se oženil v roce 1920 v Nicově s Marií roz.Kluiber 1892 v Šebestově čp.111.Marie si nechala v roce 1921 přepsat německou národnost na českou.Jejich děti:Franz Isidor 1921 v čp.147,Friedrich Johann 1925 v čp.147.
----Hermine,nar.1898,se provdala v roce 1921 v Nicově za Johanna Pohani nar.1888 v Reckerbegu čp.156,hostinského bydlícího v Nicově čp.27.
---Theresia,nar.1875,se v roce 1896 se provdala za Raimunda Schwarze ze sousedního čp.148.
--Maria Anna,nar.1827,se provdala v roce 1847 v Nicově za Johanna Kluibera nar.1819 v Krousově čp.141.Měli spolu sedm dětí,z nichž syn Isidor,nar.1863 v Krousově čp.141-zem.1951 v Šebestově čp.111,se v roce 1888 ve Vimperku oženil s Albínou roz.Kaňourkovou nar.1867 ve Strunkovicích n.Blan.-zem.1958 v Šebestově čp.111.Měli spolu čtyři děti,z nichž nejmladší Helena,nar.1904,je vyfocena na tomto dobovém fotu.
--Theresia,nar.1828,se provdala v roce 1851 za Thomase Pöschla ze Stach čp.18.
--Franz,nar.1830,jenž byl truhlářem,se v roce 1853 oženil se stejně starou Dorotheou roz.Weber ze Stüberhäuser čp.10-viz lokalita Studenec/Stüberhaüser čp.10.
--Barbara,nar.1831,se v roce 1858 provdala za podomního prodejce Johanna Nepomuka Müllera,nar.1833 ve Zdíkově čp.5,poté žijící s rodiči ve Stüberhäuser čp.8,později chalupník v Zadově čp.7.Jejich děti-viz lokalita Studenec/Stüberhäuser čp.8.Johann Nep.byl bratr Mathiase a Thomase,kteří se oženili se sestřenicemi Barbary-viz výše).
--Martin,nar.1834,se v roce 1859 se oženil s Barbarou roz.Weber 1837 ze Stüberhäuser čp.10-viz lokalita Studenec/Stüberhäuser čp.10.
-Maria Anna,nar.1805,se provdala v roce 1824 v Nicově za Mathiase Stögbauera (syna Ignaze Stögbauera,zemědělce z Nového Světa čp.2 a Franzisky roz.Häusler z Horní Vltavice).
-Theresia,nar.1808,se provdala v roce 1831 za Martina Kubische ze Studence čp.4 - viz lokalita Studenec/Brunnhäuser čp.4.
(z nicovkých matrik a práce A.Wastla)

V tomto domě v roce 1921 také bydlel podomní obchodník Tomáš Podlipský nar.1844 v Milově-zem.1929 v tomto čp.147 (dříve také chalupník ve Stüberhäuser čp.7) s manželkou Marií roz.Wastl 1844 ze Ždánova-zem.1923 v tomto čp.147.Byli to rodiče Marie Podlipské,manželky Franze X.Foltina-viz výše.S nimi zde také bydlel Čech Jaroslav Schwarz nar.1904,který sloužil při domě.

Datum: 20.8.1953

Autor: Rudolf Kluiber (syn H.Kluiberové na fotu)
Přispěl: pašerákVloženo: 16.10.2018
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist