PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Brno-Velká synagoga (Brünn-Gross Tempel)

Popis: Podporučík Robert Reich a boje o Duklu
Budoucí podporučík Robert Reich, původem z rodiny židovského podomního obchodníka - po maturitě v roce 1938 začal pracovat jako železniční úředník na nádraží v Brně.

Po příchodu německých okupantů byl zařazen do jednoho z prvních dvou židovských transportů , které byly vypraveny v říjnu 1939 z Ostravy do Niska nad Sanem. Odtud se mu podařilo uprchnout do a na jaře 1942 stal v Buzuluku příslušníkem kulometné roty 1. čs. samostatného pěšího praporu a účastnil se bojů u Sokolova, Kyjeva, Bíle Cerkve (zde byl zraněn) a na Dukle. Během dukelské operace v září 1944 působil již v hodnosti podporučíka jako velitel roty 5. praporu 3. čs. pěší brigády a za statečnost mu byl 27. října 1944 udělen již třetí Čs. válečný kříž 1939 a sovětská medaile Za bojové zásluhy.

K samotné Dukelské operaci...

***

1. Boje o město Krosno a okolí

Původní plán velení Rudé armády - využít přítomnosti dvou slovenských divizí v karpatských průsmycích nevyšel, protože jejich příslušníci byli odzbrojeni německou stranou. Přesto 8. byly boje o Duklu zahájeny - a to útokem 38. armády na město Krosno. Dvě československé pěší brigády 1. a 3. souběžně postupovaly k prvnímu hřebenu Karpat - přes dosud vpodstatě anonimní vsi Machnówka a Wrocanka. Celý postup byl provázen informačním šumem - Čechoslováci se domnívali, že tvoří druhý sled za Rudoarmějci, a zatím se v pouze pochodovém nebojovém tvaru přiblížili ke svahu Kroščenko - kde byli zaskočeni urputnou německou palbou.

Nastala panika - v jejímž rámci došlo i ke střelbě do vlastních řad. První brigáda byla ochromena - a třetí brigáda - kde se bojů u Wrocanky mimochodem účastnil i poručík Reich jako velitel roty - tedy třetí brigáda dopadla ještě hůře - byla prakticky zdecimována. Mimochodem byl odvolán i velitel 1. československého armádního sboru generál Jan Kratochvíl a velení převzal Ludvík Svoboda.

Sovětské vedení změnilo taktiku a tíhu bojů přeneslo na levé křídlo - kde byla do bojů, možná opožděně povolána i Druhá československá paradesantní brigáda.

2. část - boje o města Dukla

Za prvním karpatským hřebenem opět došlo k podobným zádrhelům, tentokrát již bez takových zrát - kdy se problematickou stala kóta 534 - odkud Němci kontrolovali zásobování k Dukle po silnici přes Teodorovku. Po několikadenních bojích bylo osvobozené město Dukla.

3. část - boje o Dukelský průsmyk

I boje i vlastní Dukelský průsmyk byly velmi urputné - situaci navíc komplikovalo deštivé počasí postupujíciho podzimu. Krátce po dobytí hranic se fronta prakticky zastavila.

Ale zpět k podporučíku Reichovi...

***

V prosinci 1944 se dobrovolně přihlásil k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele ve výcvikovém středisku v Obarově u Rovna. Po skončení výcviku byl ve funkci politického komisaře zařazen do sovětského paradesantu Komenský (označován také jako výsadek Gustava Schneidera), vyslaného na území protektorátu.

Skupina seskočila v noci z 21. na 22. ledna 1945 v oblasti německého osídlení u vsi Pohledy na Svitavsku a téměř okamžitě začalo její pronásledování bezpečnostními a protipartyzánskými jednotkami nacistů. Při jedné z přestřelek byl 24. ledna ppor. R. Reich v lese u obce Březina postřelen a zajat. Úředníci brněnského gestapa jej převezli do Kounicových kolejích a zde podrobili krutým výslechům. Nakonec byl v únoru 1945 (není známo přesné datum) popraven ranou do týla na popravišti „Na Písečku“, které se nacházelo na dvorku mezi stěnou bloku A a sálem Kounicových kolejí.

Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 20.4.2020