PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Předchozí  Další  
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi (Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi)

Popis: O Volyňštích Češích

O Volyňštích Češích - malá svodka u příležitosti zádušní mše za hasičského starostu pro okres Most ze Sířemi Mgr Mstislava Herblicha - takto původem z Volyně.


V polední třetině 19. stoleti se v oblasti Volyně na Ukrajině - tehdy součásti Ruského impéria uvolnila půda a do Ruska začali přicházet rolníci z Českých zemí. Volyň se tak stala oblastí více národů - co se týče menšin - tak vedle Poláků přibyli právě osadníci z Čech a Moravy. Není bez zajímavosti - že ačkoli se obě menšiny z konfesního hlediska považovali za katolíky - Češi byli více loajální k carskému režimu - kdežto početněji zastoupení Polaci spíše v opozici.

Změnu přinesla Říjnová revoluce 1917.

Západní část Volyně tehdy připadla Polsku a východní část Ukrajině - kde ovšem po revoluci probíhaly různé politické změny - až se ukrajina v roce 1922 stala součástí SSSR.Po říjnové revoluci v Rusku přišla doba represí a ideologické nepřijatelnosti podnikání. Občanská válka v Rusku a politika „válečného komunismu“ nepřijímají základy individuálního podnikání. Nebyl základ pro rozvoj podnikatelské infrastruktury. Přímo Ukrajina byla do konce první světové války na základě "Dekretu o míru" byla obsazena či okupována německými vojsky - takže zde situace byla poněkud jiná než v centrálním Rusku.

Jisté uvolnění přinesl rok 1921 kdy byla v sovětském Rusku v oblasti soukromého hospodaření poněkud uvolněna. Nová ekonomická politika - NEP


Novaja ekonomičeskaja politika) byla politika omezeného soukromého podnikání zahájená sovětskou vládou v březnu 1921 po 10. sjezdu komunistické strany. Tento nový plán vyhlásil Lenin z tribuny 10. sjezdu strany 15. března 1921. Nedostatečné zásobování potravinami ve spojení s celkovým vyčerpáním a rozvrácením země důsledkem občanské války se projevilo vážnou hospodářskou krizí. Po vypuknutí kronštadtského povstání se ke krizi hospodářské přidala i krize politická a situace se stala o to naléhavější. NEP byl především agrární program, dále se týkal obchodu a některých odvětví průmyslu.

NEP ovšem právě jen toleroval existenci soukromého podnikání a soukromého obchodu vedle státního. Nicméně zákazník měl možnost volby. Statistika za rok 1923 udává 77 % velkoobchodní výměny jako státní, 8 % družstevní a 15 % jako soukromou. Maloobchodní prodej oproti tomu je 93 % v rukou soukromníků a jen 7 % je státní obchod. NEP byla považována za dočasnou politiku zaměřenou na vytváření podmínek pro socialismus. Dočasné, ale ne krátkodobé.

Podle usnesení všeruského ústředního výkonného výboru a Rady lidových komisařů je rozvržení zrušeno a místo toho je zavedena daň ze zemědělských produktů. Tato daň by měla být nižší než chléb. Měl by být jmenován před jarním setím, aby každý zemědělec mohl předem vzít v úvahu, jaký osud plodiny by měl dát státu a kolik zůstane plně k dispozici. Daň by měla být vybírána bez kruhového zajištění, to znamená, že by měla padnout na jednotlivého vlastníka, aby pilný a pracovitý majitel nemusel platit za nedbalého vesničana. Po zaplacení daně rolníkům zůstávají k dispozici přebytky. Má právo je vyměňovat za výrobky a vybavení, které stát do vesnice dodá ze zahraničí a z jejích továren a továren; může je použít k výměně produktů, které potřebuje, prostřednictvím družstev a na místních trzích či v tržnicích.

V roce 1922 se Ukrajina stala součástí SSSR - takže i na Volyni se začaly uplatňovat zásady NEPu.

Politika omezeného soukromého podnikání - NEP přinesla českým rolníkům na Volyni opět období jistého rozkvětu. Byly obnovovány české školy a rolníci třeba dostávaly svá bývalá hospodářství do podnájmu.

Obrat přinesl rok 1929 kdy byla politika NEPu ukončena a nastala doba intenzivní kolektivizace zemědělství.

Češi jen neradi vstupovali do kolchozů a svůj dobytek třeba raději poráželi - než aby jej odvedli do družstev. Postoj Čechů byl navíc často klasifikován jako antisovětská agitace - což mohlo znamenat nejrůznější velmi kruté represe - kterými jsou třicátá léta poměrně známa. Nelze ovšem opomenout - že ačkoli jsou třicátá léta z hlediska lidských práv označována jako "období velkého teroru" - na druhé straně se sovětské Rusko změnilo v hospodářsky a zejména průmyslově vyspělý stát.Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 30.4.2020

Processing time: 16 msec.
IP address = 3.239.11.178
desktop version