PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Popelná (Reckerberg)

Popis: čp.2/st.p.21
"Felperl" později také "Hinteres Holzhauerhaus" + vedlejší obytný dům + hospodářský objekt na st.p.22.
Usedlost prokazatelně v roce 1771 již stála.Byla zbudována pravděpodobně někdy v letech 1748-50 (nepodložené datum) Philippem Simlem,od jehož jména bylo odvozeno domovní pojmenování.
Stála v nadmořské výšce 990 metrů a byla tak nejvýše stojícím objektem Horní Popelné v k.ú.Brunn/Studenec.
Po 1.sv.válce byla prodána městu Kašp.Hory a pronajímána dřevorubcům.
Na mapce v knize "Im Lande..."má č.2 - viz fotogalerie/sekce "Ostatní".
Dle zákresů v mapách stab.kat.je patrné,že dvůr prošel v čase vícero stavebními změnami.
Např: Stavení mělo půdorys L s průčelím západním - při cestě.
Později průčelí směřovalo na východ - do dvora.V té době ještě vedlejší stavení nestálo.
Poté,když přibylo vedlejší obytné stavení (zřejmě až po r.1880),tvořilo se starším poloroubeným obydlím a hospodářskou částí nepravidelný půdorys U.
V roce 1951 všechny objekty ještě stály.Roku 1964 již tento dvůr neexistoval.V současnosti je jeho místo hustě zarostlé.Pouze opodál zůstala stát stará třešeň a křížek - viz novodobá fota č.47-50.

Dřívější obyvatelé původně selské,později dřevařské usedlosti:
Philipp Siml narozený v roce 1706,bydlící v Nicově (poté v Nimpfergut/Dobroníně při M.K.Hřbetu,Mílově,později sedlák v této usedlosti,kde také v roku 1781 zemřel (syn Kathariny roz.Weber a Andrease Simla z Nicova),se oženil v roce 1739 v Kašp.Horách s Dorotheou roz.Pilsner 1709 v Rindlau/Žlíbku - zemřelou roku 1782 v této usedlosti (dcerou Ludmilly a Johanna Pilsnera,chalupníka ze Žlíbku).Narodily se jim děti:Tobias 1737-1740,Eva Rosina 1740,Anton 1741 - zemř.1817 v této usedlosti,Mathias 1743,Josef 1745 - zemř.1824 v Neuhof/Novém Dvoře u Kašp.Hor čp.13,Margaretha 1747 v Mílově, Anna Maria 1750,Margaretha 1754.Jen dvě nejmladší dcery se narodily v Reckerbergu.
-Anton,nar.1741,po otci chalupník v této usedlosti,se oženil v roce 1764 v Kašp.Horách s Annou Katharinou roz.Puchinger 1742 ve V.K.Hřbetu - zemřelou roku 1804 v tomto čp.2 (dcerou Barbary a Martina Puchingera).Jejich děti:Martin cca 1765-68 - zemř.před 1835,Jakob 1771, Katharina 1774,Ignaz 1776,Anna Maria 1778,Johann Nep.1783,Theresia 1786-1788.Kromě Martina,jehož místo narození jsem nanašel,se všichni sourozenci narodili v tomto čp.2.
--Martin,nar.cca 1765-68,po otci chalupník v této usedlosti,se oženil v roce 1793 v Albrechtsried/Albrechticích u Sušice s Katharinou roz.Wallisch kolem r.1767 v Kumpatitz/Humpolci u Albrechtic - zemřelou 1838 v Plattorn/Platoři čp.3 (dcerou Anny Marie a Andrease Wallische,sedláka z Humpolce čp.1).Narodily se jim děti:Jakob nar.cca 1793-97 - zemř.1862 v této usedlosti, Mathias 1794-1801,Johann Bapt.1798 - zemř.1856 ve Studenci čp.1,Adalbert 1801-1801,Josef 1802 - zemř.1872 v Milově čp.3,Veit 1803,Theresia 1805-1807,Barbara 1807,Andreas 1811.Kromě prvních dvou synů,jejichž místo narození jsem nenašel,se ostatní děti narodily v tomto čp.2.
---Jakob nar.cca 1793-97,po otci chalupník v této usedlosti,se oženil v roce 1817 v Nicově s Katharinou roz.Posser 1793 v Nicově (dcerou Mathiase Possera,chalupníka z Nicova čp.17 a Anny Marie roz.Matschiner z téže obce čp.9).Jejich děti:Josef 1818 ve Studenci čp.1-1818,Martin 1819 - zemř.1846 v této usedlosti jako svobodný,Josef 1822 - zemř.1862 v této usedlosti jako svobodný,Maria Anna 1828,Rosina 1830,Jakob 1835 - zemř.1864 v této usedlosti.Kromě prvního syna se ostatní sourozenci narodili v tomto čp.2.
----Rosina nar.1830,se provdala v roce 1857 v Nicově za Josefa Simla,nar.1834,sedláka z Nového Dvora u Kašp.Hor čp.13,kde se i narodil (syna Jakoba Simla,sedláka tamtéž a Anny Marie roz.Fischer,selské dcery z Oppelitz/Opolence čp.6).Pradědové Rosiny a Josefa byli bratři - synové zakladatele této usedlosti Philippa Simla.
----Jakob,nar.1835,po svých předcích chalupník v této usedlosti,se oženil v roce 1863 v Nicově s Franziskou roz.Winter 1836 v Reckerbergu (dcerou Johanna Wintera,sedláka Reckerbergu čp.164 "Hannesn" a Marie Anny roz.Voldřichové z reckerbergského čp.150 "Paulus").V tomto čp.2 se jim narodila v roce 1863 dcera Maria - zemř.1939 v Horním Rakousku.
Poté,když mladý Jakob Siml v roce 1864 zemřel,se Franziska provdala v roce 1867 v Nicově za Johanna Nep.Pohani,nar.1823, sedláka v Řetenicích čp.11,kde se narodil i roku 1890 zemřel (syna Martina Pohani,sedláka z Řetenic čp.11 a Anny Marie roz.Ketzer z Řetenic čp.1).
-----Maria,nar.1863,se provdala v roce 1883 v Nicově za Josefa Matschinera,nar.1861 sedláka v jeho rodném Kaiserhofu u Lídlových Dvorů - zemřelého roku 1895 tamtéž (syna Jakoba Matschinera,sedláka v Kaiserhofu čp.1 a Theresie roz.Kraml,selské dcery z Krousova čp.145).
Poté,když Josef Matschiner v roce 1895 zemřel,se Maria provdala v roce 1897 v Nicově za Ignatze Baštáře,nar.1853 v Unter Liedlhöfen/Dolních Lídlových Dvorech,majitele usedlosti čp.11 v Hor.Lídl.Dvorech (vdovce po Franzisce roz.Kotal z Albrechtic u Sušice čp.17 a syna Franze Baštáře,sedláka v D.L.Dvorech čp.10/jenž byl synem mlynáře z Křížovic u Plánice čp.15/a Theresie roz.Veits,selské dcery z H.L.Dvorů čp.11).
---Johann Bapt.nar.1798,jenž se stal chalupníkem v osadě Brunn/Studenec čp.1 (viz lokalita "Studenec"/novodobé foto č.5),se oženil v roce 1819 v Nicově s Theresií roz.Posser nar.1796 v Nicově čp.17 - zemřelou roku 1856 ve studeneckém čp.1 (mladší sestrou výše uvedené Kathariny Posser).Jejich děti:Maria Anna 17.5.1826 ve Studenci čp.1 - zemř.17.7.1884 v Červené čp.8.Ostatní děti - viz lokalita "Studenec"/novodobé foto č.5.
----Maria Anna,nar.1826,se provdala v roce 1854 v Nicově za Petera Klimma,nar.1830,bydlícího v Bayerhofu/Bajerově u Červené čp.4/vedlejší dům k hlavnímu dvoru čp.3/,kde se i narodil - zemřelého roku 1909 v Červené čp.35 (syna Johanna Klimma,bydlícího v Bajerově čp.4 a Marie Anny roz.Matschiner z Dobronína čp.3).Narodili se jim synové:Wenzl 1848,Alois 1851 - zemř.1927 ve Stüberhäuser čp.11,Johann Ev.1853,Josef 1862 v Nicově čp.15 - zemř.1946 v Německu.První tři synové přišli na svět ve Studenci.
-----Alois,nar.1851,nádeník (později dřevař) bydlící v Bajerhofu čp.3,se oženil v roce 1885 v Nicově s Franziskou roz.Müller ze Studence čp.11, "Muckenau",kde se stal chalupníkem - viz lokalita "Studenec"/Stüberhäuser-dobové foto č.4.
-----Josef,nar.1862,nádeník bydlící v Červené čp.13 (v r.1892 dřevař bydlící v Heuhaus/Nových Domech při rejštejnském Zhůří čp.20,v r.1925 dřevař bydlící v tomto čp.2),se oženil v roce 1888 v Rejštejně s Rosinou roz.Häusler 1867 v Nových Domech - zemřelou roku 1947 v Německu (dcerou Mathiase Häuslera bydlícího v Nových Domech čp.11 a Theresie roz.Siml z Dobronína čp.1).Jejich děti narozené v Nových Domech čp.20:Emmerich 1892 - padl 1915 v 1.sv.válce,Josef 1895 - zemř.1961 v Německu,Albine 1900 - zemř.1968 v Německu,Franz 1907 - padl 1942 ve 2.sv.válce.
------Albine,nar.1900,bydlící v této usedlosti,se provdala v roce 1925 v Nicově za Aloise Hofmanna,nar.1894 v Innergefild/Horské Kvildě,lesního dělníka bydlícího ve Schröllenhaid/Výhledech u Hor.Kvildy čp.23 (syna Engelberta Hofmanna,bydlícího v Horské Kvildě čp.15 a Kathariny roz.Saiko,kovářské dcery z Außergefild/Kvildy čp.45).V tomto čp.2 se jim narodila v roce 1924 dcera Anna - zemř.2009 v Německu.
-------Anna,nar.1924,bydlící v této usedlosti,se provdala v roce 1946 v Nicově za Franze Josefa Wastla,nar.1915,zedníka bydlícího v jeho rodném krousovském čp.260 "Holota" (syna Mathiase Wastla,zedníka z téže usedlosti a Anastasie roz.Wastl z krousovského čp.142 "Jogerl".
---Andreas,nar.1811,se oženil v roce 21.1.1834 v Nicově s Marií Annou roz.Wastl 19.12.1815 (dcerou Johanna Wastla,usedlíka v Šebestově čp.136 a Kateřiny roz.Voldřichové z Reckerbergu čp.150).Jejich děti:Josef 17.2.1840 v Recker.čp.1.

Prokazatelně v r.1904-1921 zde bydlela rodina Gabriel.
Heinrich Gabriel,nar.1878 v Reckerbergu čp.1 (kde byl chalupníkem jeho otec Johann),sedlák a majitel této usedlosti,se oženil v roce 1904 v Nicově s Marií roz.Pilsner 1878 v Reckerbergu/Fuschenmühle čp.3 (syna Wenzla Pilsnera,mlynáře z Fuchsenmühle,později sedláka v Reckerbergu čp.151 "Franzl" a Marie roz.Michetschläger,selské dcery z Elendbachl/Polky čp.2).Jejich děti:Maria 1907,Anna 1909,Heinrich 1910 - zemř.1927 v Chyši,dvojčata Josefa 1913 - zemř.1943 v Německu a Aloisia,Hedwig 1914,Fridrich 1916 - zemř.1936 v Ratiworz/Ratiboři u Karl.Varů,Agnes 1919,Leo 1921,Franziska 1923 v Krousově čp.142.
Kromě Franzisky se ostatní děti narodily v tomto čp.2.

S nimi zde krátce bydlel i Heinrichův starší bratr Kilian s manželkou Annou roz.Pilsner (sestrou výše uvedené Marie),kteří se poté přestěhovali do Kašp.Hor.
Heinrichova rodina se podle všeho ještě ve 20.letech 20.století odstěhovala z Nicovska na Karlovarsko.V této reckerbergské usedlosti je vystřídala rodina Klimm,která zde bydlela až do vystěhování.

Při Felperlu bylo později postaveno vedlejší obytné stavení s dvěma byty.
V jedné části bydlela před odsunem rodina Knogl.
Dřevař Josef Knogl,který se narodil v roce 1892 v reckerbergském čp.156 (vdovec po Antonii roz.Klimm z Reckerbergu čp.152),se oženil v roce 1936 v Nicově s Barbarou roz.Edenhofner 1902 v Unterschlößelwald/Dolních Hrádkách čp.96.Jejich děti:Maria 1924,Josef a Karl.

Druhá část tohoto novějšího obydlí byla pojmenována "Otoma".Zde bydlela rodina Wrhel.
Dřevař Ottomar Wrhel,narozený v roce 1889 v Horních Hrádkách čp.135 (odkud pocházela jeho matka Theresia roz.Winkelbauer),se oženil v roce 1921 v Rejštejně s Justinou roz.Häusler 1896 v rejštejnském Zhůří čp.4 (dcerou zhůřského dřevařa Wenzla Häuslera a Franzisky roz.Dürrmeier,selské dcery z Prostř.Paští čp.10).Jejich děti:Maria 1921 a Karl 1923 - padl 1943 ve 2.sv.válce.

Na mapce v knize "Im Lande..."má vedlejší dům č.3 - viz fotogalerie/sekce "Ostatní".
Zhruba 70 metrů jihovýchodním směrem od místa někdejšího dvora je rozhraní tří k.ú. - a to k.ú.Studenec u Stach,k.ú.Stachy a k.ú.Červená u Kašp.Hor.

(zdroje:web "portafontium.cz"+ web "cuzk.cz"+ web "kontaminace.cenia.cz + kniha "Im Lande der künischen Freibauern"+ A.Wastl)

Datum:

Autor: zdroj fota:A.Wastl
Přispěl: pašerákVloženo: 13.5.2020
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist