PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Předchozí  Další  
Milevsko - obecní pivovar (Milevsko - obecní pivovar)

Popis: "PIVNÍ KURÝR" - pár aktualit
Pivovar právovárečného měšťanstva Milevsko

Základem nově zřizovaného obecního pivovaru se stal po roce 1714 objekt původní milevské radnice čp. 1.

V roce 1865 proběhla v pivovaru menší rekonstrukce, opraven byl prasklý varní kotel a vystírací káď a byly vyrobeny nové chladicí štoky. Provoz pivovaru byl veden v ručním pohybu. V roce 1873 byl při pivovaru postaven nový sklep s lednicí.


Velká přestavba pivovaru pak proběhla v letech 1883–1885. Podle projektu pražské firmy Novák & Jahn vznikl v jádru nový pivovar s varnou, chladnicí v patře a spilkou pod ní, vše pod jednou střechou. Pohon pivovaru zůstával stále ruční. Pivovar zanikl v roce 1926, byl ale využíván třeboňským pivovarem.

Pod původní radnicí je v suterénu zahloubeném pod zem dodnes vysledovatelná sladovna. Její jádro tvořil obdélný prostor humna, valeně sklenutý a členěný dvěma hrotitými výsečemi. Půdorysný tvar je porušen nevelkým výklenkem, ve kterém bylo uloženo topeniště starého hvozdu. V protějším koutě humna a při hvozdu se nacházel máčecí štok. Z humna nad střechou vycházel hranolovitý komín. Původní hvozd v polovině 19. století zanikl a k objektu radnice byl ze dvora přistavěn nový hvozd, dnes již zbořený.

K hlavnímu humnu přiléhal vcelku stísněný a tvarem obdélný prostor malého humna, opatřený nízkou valenou klenbou, k němuž se přimykal podobně koncipovaný sklep, se sladovnou původně nepropojený. Sklep, sloužící k ukládání a zrání piva, pokračoval úzkou chodbičkou rozšířenou o malý.

V patře nad sladovnou bývala valečka se sýpkou. Samotný pivovar byl od radnice oddělený úzkým průjezdem vedeným z ulice do pivovaru a prostoru pivovarského dvora.


Datum:

Autor: JT (koláž)
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 22.5.2020

Processing time: 14 msec.
IP address = 44.221.70.232
desktop version