PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Srní (Kirchenhäuser + Thalhäuser)

Popis: čp.24/st.p.221
"Müllnerbauer"
Selská usedlost,jíž minula poválečná demolice,stojí (ač přestavěná) ve svahu mezi Sedelským vrchem a Spáleným v nadmořské výšce 818 metrů - štíty po vrstevnici s průčelím k východu.Nejstarší mnou nalezená zmínka o její existenci,kdy byla označena ještě starým čp.229 (nyní če.6),je z roku 1793.Původní stodola na st.p.222 (v r.1959 již neexistující,nyní je zčásti v jejím místě jiný objekt),stála odděleně od hlavního stavení,sv při usedlosti - avšak štíty po svahu.Mezi objekty vedla cesta.

Dřívější obyvatelé usedlosti čp.24:
Wenzel Beer,narozený v roce 1774 ve Zhůří u Javorné čp.6,srnský učitel /v letech 1791-1828/ - zemřelý roku 1840 v Sattelbergu čp.234 (syn Josefa Beera a Evy Marie roz.Preisler ze Zhůří u Javorné),se oženil v roce 1793,kdy již bydlel v tomto stavení,v Srní s Evou Theresií roz.Weber 1773 ve Starém Srní čp.125 - zemřelou roku 1848 v Sattelb.čp.234 (dcerou Johanna Adama Webera,pocházejícího z Vysokých Lávek a Anny Marie roz.Harant 1732 z Wunderbachu,vnučky a neteře mlynářů z wunderbašského mlýna - viz lokalita "Bystrá").V letech 1794-1820 se jim narodilo 16 dětí,z nichž 7 zemřelo v dětském věku.Prvních sedm sourozenců přišlo na svět v této usedlosti.Zde jsou někteří z nich:
-Josef,nar.1794,nejstarší ze sourozenců,se oženil v roce 1824 v Srní s Marií Theresií roz.Raab 1806 v Sedle,bydlící v Srní/Kirchenhäuser čp.165 (dcerou Johanna Raaba,svobod.sedláka ze Sedla čp.6 "Joglfranz"/později nové čp.27/a Magdaleny roz.Haas z téže osady).
-Johann Wenzel,nar.1795,švec a svobodný sedlák v dolnohrádeckém čp.123/později nové čp.69/"Beern-Franzerl" (již neexistující),kde také roku 1844 zemřel,se oženil v roce 1818 v srnském kostele Nejsvětější Trojice s Julianou roz.Harant kolem r.1800 - zemřelou 1819 (vnučkou Mathiase Haranta,prvního osadníka v Dolních Hrádkách /nazývaných také Müllnerhäuser/a zakladatele tamějšího Hammermühle,dcerou Martina Günthera Haranta,svobodného sedláka z Dol.Hrádků čp.123 a Magdaleny roz.Schuster).
Poté,když mladá Juliana v roce 1819 zemřela na následky porodu synka,se Johann Wenzel oženil v roce 1820 v Srní s Evou Marií roz.Heisler 1801 v Srní čp.152 (dcerou Jakoba Heislera,svobod.sedláka ze Srní čp.152/později nové čp.56/a Anny Marie roz.Hofmann ve Starém Srní čp.99).V Dolních Hrádkách čp.123 se jim narodilo 10 dětí.
-Franz Anton,nar.1802,v pořadí šestý,po otci srnský učitel /v letech 1828-1866/,byl dvakrát ženatý.Poprvé si v Srní vzal Theresii roz.Gruber,selskou dceru ze Starého Srní čp.102,jejíž matka Elisabeth roz.Klostermann byla tetou pedagoga a spisovatele Karla Klostermanna.Podruhé byl oddán tamtéž s Barbarou roz.Haslinger z Dolní Zelené Hory,starší sestrou Josefa Haslingera,mlynáře v Brückmühle.
-Karl,nar.1809,mistr krejčovský bydlící v Radešově čp.5,se oženil v roce 1834 na Mouřenci s Johannou roz.Winkelbauer 1816 z Horních Hrádků (dcerou Josefa Winkelbauera bydlícího v Horních Hrádkách čp.133 "Simandlbauer"/později nové čp.85/a Marie Anny roz.Hofmann ze Starého Srní čp.106).Narodilo se jim 13 dětí.

První mnou vyhledaný zemědělský hospodář v této usedlosti byl Franz Treml,narozený kolem r.1812 (syn Johanna Tremla,mistra provaznického,později řezače skla bydlícího v Rakousku a Anny Marie roz.Rosenauer z Hůrky/Hurkenthal),který se již jako svobodný královácký sedlák z této usedlosti,oženil v roce 1832 v Srní s Annou Marií roz.Hofmann 1814 v Sedle (dcerou Johanna Petera Hofmanna, svobod.sedláka ze sedelského čp.1 "Ferdlfranz"/později nové čp.47/a Kathariny roz Weber z Jelenova).Narodily se jim děti:Maria Katharina 1834,Maria Barbara 1835,Augustin 1838,Franz 1842,Anna 1844,Johann Nep.1847,Karolina 1849,Karl 1858.
-Maria Barbara,nar.1835,se provdala v roce 1861 v Rejštejně za Johanna Nep.Kargla,nar.1819 v Rejštejně (syna Ignaze Kargla z Rejštejna čp.30 a Margarethy roz.Hable ze Svojší čp.1).
-Franz,nar.1842,hostinský bydlící v Rejštejně čp.11,se oženil s Annou roz.Wastl 1839 ve Staré Dlouhé Vsi (dcerou Franze Wastla,ševcovského tovaryše a chalupníka ze St.Dl.Vsi čp.54 /jehož předci pocházeli z Reckerbergu/Popelné a ze Sommerau/Šebestova u Stachů/a Barbary roz.Weber z Tuškova čp.8).Jejich děti:Emilie 1874 v Rejštejně čp.11.
-Anna,nar.1844,se provdala za Johanna Bauera.
-Karolina,nar.1849,se provdala v roce 1871 v Rejštejně za Ferdinanda Kargla,nar.1842 v Rejštejně čp.44,hlídače bydlícího v Dol.Rakousku,v r.1903 hostinského v Myších Domkách u Rejštejna čp.103 (syna Johanna Kargla,mistra truhlářského z Rejštejna čp.30 a Johanny roz.Prexl z Rejštejna čp.44).Jejich děti:Agnes Karolina 1873 ve Vídni.
--Agnes Karolina,nar.1873,bydlící ve Vídni,se provdala v roce 1903 v Rejštejně za Jakoba Schrödera,nar.1867 v Předních Paštích,hlavního dozorce finanční stráže bydlícího v Rakousku (syna Petera Schrödera,sedláka z Předních Paští čp.22 "Hofmannhof" a Marie Anny roz.Hofmann).

Od roku 1872 byl dalším zdejším hospodářem Karl Haslinger narozený v roce 1843 v Dolní Zelené Hoře (syn Josefa Haslingera,svobod.králov.sedláka v Dol.Zelené Hoře čp.81/poté nové čp.148/později mlynáře v srnském Brückmühle - viz lokalita "Mostecký mlýn"/dobové foto č.2/a Marie roz.Gruber,selské dcery ze Starého Srní čp.102),který se oženil v roce 1870 v Prášilech s Barbarou roz.Weber (dcerou Franze Webera,sedláka ze Zadních Chalup a Barbary roz.Zettl z Vysokých Lávek čp.120 "Honesbauer").V roce 1874 se jim narodil v této usedlosti syn Josef.
-Josef,nar.1874,rozvozce piva? (něm.Bierführer) bydlící ve Vídni (prokaz.minimálně od r.1906 sedlák v tomto čp.24),se oženil v roce 1903 v Srní s Češkou Marií roz.Paroubkovou 1880 v Kundraticích čp.26,bydlící v Horních Hrádkách čp.89 "Gasthaus Vinzenz-Leo"/dříve staré čp.129/ (dcerou Wenzla Paroubka,mlynářského chasníka,později obchodníka bydlícího ve Svojších čp.14,poté v Sattelb.čp.4 a Barbory roz.Chmelenské, dcery cihláře z Volšov čp.32).Jejich děti:Wenzl 1900,Anna 1906,Maria 1808,Franz 1913,Rosa 1916,Emma 1917.Nejstarší syn se narodil v Sattelb.čp.4,ostatní děti již v této usedlosti.Josef Haslinger s manželkou Marií byli od roku 1904 posledními původními majiteli tohoto stavení před vystěhováním hospodařící na 21 ha pozemků.
--Wenzl,nar.1900,bydlící v této usedlosti,se oženil v roce 1921 v Srní s Amalií roz.Merzinger 1896 (dcerou Wenzela Merzingera a Anny roz.Raab ze srnského čp.48 "Seppntoni"/dříve staré čp.157).
--Anna,nar.1906,se provdala v roce 1930 v Německu za Josefa Eberleho.
--Franz,nar.1913,se oženil v roce 1938 v Prášilech s Marií Schmid.

V roce 1921 v tomto stavení bydlel také košíkář a nádeník Johann Edenhofner s manželkou Berthou.

Na fotu v pozadí je zachycen dům čp.23/st.p.220.
Toto obydlí s pův.čp.5,které již neexistuje,stálo zhruba 50 metrů jižně od čp.24,ke kterému v minulosti patřilo.Zakresleno je již ve stab.kat.1837.Zbouráno bylo někdy v letech 1951-1959.
Stavení zahrnovalo dva byty.V jednom žila roce 1921 rodina Franze Haslingera,jenž byl synem Karla Haslingera, sedláka z vedlejšího čp.24.Franz Haslinger,narozený v roce 1878 v tomto stavení,jenž byl pekařem,žil nějaký čas v cizině.Když se v roce 1912 vrátil s rodinou do své domoviny,bydlel nejdříve v srnském čp.62.V roce 1906 se oženil zřejmě ve Vídni s Amalií roz.Hartl 1882 v Bavorsku (dcerou Bernarda Hartla a Theresie roz.Stadler).Jejich děti:Franz Karl 1906,Amalia 1908,Josef 1910,Adelhaid 1913,Anton 1918,Aloisia 1920.První tři děti se narodily ve Vídni,ostatní již v Srní.
-Adelhaid,nar.1913,se provdala v roce 1938 v Srní za Emila Merzingera.
Ve druhém bytě bydlela rodina Franze Tremla,srnského hrobníka,narozeného v roce 1844 v srnském čp.172,který zde bydlel s manželkou Cäcilií,synem Gottfiedem nar.1874 a švagrovou Emilií Häusler nar.1857 v Lenoře.Stejně jako po Franzovi Tremlovi vykonával funkci srnského hrobníka jeho syn Gottfried,tak i Franz "zdědil" hrobařinu po svém otci Johannu i dědovi Paulu.
Od r.1934 byla majitelkou čp.23 Rosalia Puchinger.

(pro web "zanikleobce.cz" vyhledal a sepsal "pašerák", hlavní zdroje: web "portafontium.cz"+ web."cuzk.cz"+ kniha "Im Lande der künischen Freibauern"+ J.Vlček)Datum:

Přispěl: pašerákVloženo: 28.6.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist