PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Dálniční most přes Křešické údolí (Dálniční most přes Křešické údolí)

Popis: ohyb a ohybový noment
základním momentem ve statice (a kinematice) je MOMENT SÍLY - který se zde ovšem vyskytuje s různými názvy - podle druhu síly a zatížení - které je vyvolává

jedním z těchto názvů je STATICKÝ MOMENT

- je ovšem záhodno předeslat - že ve statice se vyskytuje veličina pod názvem
STATICKÝ MOMENT PLOCHY - což je ovšem něco jiného - veličina která se "sílou" jako fyzikální veličinou nemá nic společného - "statický moment plochy" vymezuje vztah velikosti zatěžované a umístění těžiště této plochy - jedná se tedy o součinitel mezi plochou a délkou

ale zpět MOMENT SÍLY
jako samotná zatěžující síla (třebas i jako spojitá zátěž) bývá označována STATICKÝ MOMENT

pokud jde o celou soustavu sil - včetně reakcí - z momentu síly je OHYBOVÝ MOMENT

KROUTÍCÍ MOMENT je zase varianta momentu síly v kinematice (třeba při výpočtech parametrů hřídelů)

KROUTÍCÍ MOMENT má ovšem svoje místo i ve statice - k tendenci ke krutu může docházet například za určitých okolností u šikmých nosníků například se šikmou zátěží - možná pro odlišení se používá název MOMENT KROUCENÍ

typicky ovšem kroutící moment například u mostů nastává při působení sil majících tendenci opačné konce mostů proti sobě natočit - čímž připomíná kroutící moment na hřídeli - kterým se zabývá kinematika

dále pak mechanika zkoumá další momenty poněkud odlišného charakteru - kde je obsažena též veličina času - či rychlosti - jako například MOMENT HYBNOSTI - či MOMENT SETRVAČNOSTI - kterými se ovšem již zabývá dynamika - či související obory

Datum:

Autor: JT (koláž)
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 6.11.2020

Processing time: 60 msec.
IP address = 3.237.34.21
desktop version