PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: o transformátorech 6 - rozdělení transformátorů
Nejprve jakési PŘED-ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ

- transformátory konstruované jako transformátor

- transformátory s konstrukcí převzatou z jiných elektrických strojů - což jsou například otáčivé transformátory vycházející z elektromotorů


1 ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ PODLE DÍLČÍCH FUNKCÍ

1.1 základní funkce transformátoru - GALVANICKÉ ODDĚLENÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO VEDENÍ - které by z hlediska volby možností odpovídalo nejzákladějším matematické funkci - jakou je pouhý souhrn - či suma - a co se týče dalších elektrotechnických soućástek - tak těm nejzákladnějším soućástkám jako je například elektrické vedení
pro ODĚLOVACÍ TRANSFORMÁTORY je to vlastně jediná podstatná funkce
1.2 hlavní funkce transformátoru - tedy TRANSFORMACE (či změna) NAPĚTÍ

1.3 doplňková funkce transformátoru - jako například omezování či odfiltrovávání hraničních (tedy nízkých - či vysokých) frekvencí což je vlastně hlavní funkce "netransformátorů" jako jsou TUMIVKY (pro odfitrování vysokých frekvencí)


2 ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ PODLE ÚČELU PRO UŽIVATELE

zde by se mělo jednat o podkategorie

2.1 transformátory pro (základní) transformaci napětí

STANIČNÍ, SÍŤOVÉ, REGULAČNÍ TRANSFORMÁTORY

2.2 specializované transformátory pro transformaci napětí

SVAŘOVACÍ TRANSFORMÁTORY
TESLŮV TRANSFORMÁTOR který vyráví mnohem vyšší napětí než by odpovídalo závitům

2.3 jinak specializované transformátory
VÝHŘEVNÉ TRANSFORMÁTORY
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU
AUTOTRANSFORMÁTORY

2.4 (ne)transformátory - zařízení bez hlavní funkce transformátoru (tedy transformace napětí)
- TLUMIVKY pro odfiltrování vysokých frekvencí
- INDUKTORY pro odfiltrování nízkých frekvencí

2. ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ PODLE KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ
takto se transformátory mohou například rozlišovat podle zapojení HVĚZDA, TROJÚHELNÍK, JÁDROVÉ nebo PLÁŠŤOVÉ, DVOJVINUTÉ, AUTORANSFORMÁTOR s jediným vinutím a jiné, TOROIDNÍ TRANSFORMÁTORY s kruhově navinutým jádrem

3. ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ PODLE KONSTRUKČNÍHO PROVEDENÍ
dále se mohou transformátory například rozlišovat podle více specializovaných konstrukčních kritérií - jako například použitých konstrukčních materiálů, provedení chlazení a tak dále

4. ROZDĚLENÍ TRANSFORMÁTORŮ PODLE TRANSFORMOVANÉHO NAPĚTÍ A POČTU FÁZÍ

- transformátory velmi vysokého a vysokého napětí - trojfázové
- transformátory vysokého a normálního napětí - jednofázové
- transformátory normálního a nízkého napětí - jednofázové
- nízkonapěťové transformátory v elektronice a sdělovací technice MIKROFÓNNÍ TRAFA, VYSOKOFREKVENČNÍ TRANSFORMÁTORY, VÝSTUPNÍ NÍZKOFREKVENČNÍ TRANSFORMÁTORY, IMPULSNÍ TRANSFORMÁTORY***

PODROBNĚ alespoň patrně neznámější typy transformátorů - tedy 2.1 transformátory pro (základní) transformaci napětí
Naprosto převažující typ transformátorů PLÁŠŤOVÉ JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY - mají jen jedno jádro a cívky obvykle "přes sebe" - neboli obě vinutí jsou "soustředně navinuta kolem středovém sloupku" - což může vytvářet dojem - že "cívky jsou jakoby nasunuté do volných prostor". Ve skutečnosti se obvykle obě vinutí namotají na kostřičku a teprve pak se uvnitř a kolem ní postaví plášť s jádrem z plechů či feritu tvaru EI. Všimněte si tvaru těch k sobě přiložených písmen, kde prostřední nožička E prochází osou namotaných vinutí.
JÁDROVÉ JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY mají vstupní a výstupní vedení na járech (či sloupcích) proti sobě (jistou zajímavostí je - že k magnetické indukci dochází volným prostorem mezi jádry - zatímco indukční tok prochází přes kovový plášť - spojujíci jádra).
TŘÍFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY

Snad ještě krátká zmínka o rozdílu mezi jednofázovými a trojfázovými transformátory. Jeden trojfázový transformátor by vlastně mohly nahradit tři jednofázové transformátory. Obvyklejší je všem použít přímo trojfázový transformátor. I když to není hned příliš zřejmé - mezi jednofázovým a trojfázovým transformátorem je jistý poměrně zásadní konstrukční rozdíl. Zatímco jednofázový (alespoň jádrový) transformátor má cívky navinuty zvlášť - tedy spíše proti sobě - trojfázový transformátor má vstupní a výstupní cívku přes sebe - čímž se vlastně sníží například počet jader. Způsob tak trochu připomíná nasouvací hrací panny - takzvané matrojošky. Místo předpokládaných šesti jader lze u trojfázového transformátoru nalézt pouze tři jádra.Datum:

Přispěl: Jan TomášekVloženo: 27.3.2021

Processing time: 73 msec.
IP address = 44.211.31.134
desktop version