PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda (Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda )

Popis: výpočet výkonu při pohybu vozu cestou síly, momentu hybnosti a úhlové rychlosti

výpočet výkonu při pohybu vozu cestou síly, momentu hybnosti a úhlové rychlosti - matematicko - fyzikální vztahy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

matematicko- fyzikální vztahy - výkon a silové momenty cestou síly
------------------------------------------------------------------------

číslování "zón výpočtů - zóna 1 výsledný vztah, zóna 2 střední vztah zóna 3 výchozí vztah - v opačném pořadí než na jedné z ilustrací výše

zóna 3 výchozí vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
--------------------------------------------------------------------

výpočet síly otáčeníFo (prozatím neřešeno)

zóna 2 střední vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
--------------------------------------------------------------------------

Mo (moment otáčení) = Fo (zdrojová síla otáčení) krát r(t) (gyratační poloměr od středu kola k těžišti)

zóna 1 výsledný vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
------------------------------------------------------------------------

P (výkon) = Mo (moment otáčení) krát "omega" (úhel pootočení podle fáze ke které se zjišťuje výkon )


***

matematicko- fyzikální vztahy - výkon a silové momenty cestou momentu hybnosti
-----------------------------------------------------------------------------

číslování "zón výpočtů - zóna 1 výsledný vztah, zóna 2 střední vztah zóna 3 výchozí vztah - v opačném pořadí než na jedné z ilustrací výše

zóna 3 výchozí vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou momentu hybnosti
-------------------------------------------------------------------------

Mt (moment hybnosti) = m (hmotnost zkoumaného elementu - třeba ozubeného kola) krát r(t) (gyratační poloměr od středu kola k těžišti)

(dále stejnou cestou jako při výpočtu výkonu cestou síly)

zóna 2 střední vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
---------------------------------------------------------------------------

Mo (moment otáčení) = Fo (zdrojová síla otáčení) krát r(t - gyratační poloměr od středu kola k těžišti)

zóna 1 výsledný vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
-------------------------------------------------------------------------------

P (výkon) = Mo (moment otáčení) krát Ψ (úhel pootočení podle fáze ke které se zjišťuje výkon )

***

matematicko- fyzikální vztahy - výkon a silové momenty cestou práce a energie

zóna 2 střední vztah pro výpočet výkonu z vykonané práce - výpočet práce
----------------------------------------------------------------------------------

W (práce) = Fo (zdrojová síla otáčení) krát v(r) (rotační rychlost otáčení v km/h - nikoli úhlová)

teoreticky by patrně byl možný výpočet výkonu z lineárního pohybu celého vozidla

W (práce) = F (síla motoru pro pohyb vozidla v lineární směru) krát v (lineární rychlost vozidla v km/h)

zóna 1 výsledný vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
--------------------------------------------------------------------------------

P (výkon) = W (práce) děleno T (perioda - čas oběhu kola)

***

matematicko- fyzikální vztahy - výkon z otáček motoru (tedy v podstatě úhlové rychlosti nebo úhlu pootočení)
zóna 2 střední vztah pro úhlové rychlosti
-----------------------------------------------------------------------

"omega" (úhlová rychlost) = "psí" (úhel pootočení motoru podle fáze ke které se zjišťuje výkon - případně úhel sešlápnutí plynu) lomeno t (čas potočení motoru podle fáze ke které se zjišťuje výkon)

poznámka - jako samotná fyzikální veličina jsou vedeny otáčky za minutu - i když de facto jde o úhlovou rychllost

zóna 1 výsledný vztah pro výpočet výkonu a silových momentů cestou síly
----------------------------------------------------------------------------

P (výkon) = "omega" (úhlová rychlost) krát 2pí . rp (obvod kola)

P (výkon) = otáčky za minutu krát krát 2pí . rp (obvod kola)Datum:

Autor: JT
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 5.9.2021
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist