PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Adamovské železárny a strojírny (Adamovské železárny a strojírny)

Popis: dělení veličinou "čas" v mechanice a dva odlišné významy veličiny čas jako dělitele

popis grafu
-------------
osa y - výkonová osa - kde se obvykle načítají výsledné veličiny typu výkon, rychlost (případně proud u elektrických spotřebičů), na této ose lze také odečíst provozní veličiny jako otáčky - čili frekvence

oblast mezi osami y a x - "zóna xy" - oblast provozních veličin - takovou základní provozní veličino je frekvence, neboli otáčky motoru

v oblasti mezi osami Y a X - provozní oblasti - zde jsou dále zastoupeny z hlediska výpočtů odvozené veličiny právě z frekvence, či otáček - jako jsou momenty síly - složité fyzikální veličiny typu moment síly, což je například moment otáčení
jinak nejvíc zkoumanou veličinou v tomto případě je v příspěvku ale i grafech veličina "t" - tedy čas

ČAS JAKO fyzikální veličina (časosběrný čas) a ČAS jako JEDNOTKA v sekundách (provozní čas) součást FREKVENCE a RYCHLOSTI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.veličina čas - jako časosběrná veličina se zobrazuje vždy na ose "x" zleva doprava

1. pro čas jako součást jiných veličin - například rychlosti - tedy spíš než pro čas jako veličinu, čas jako hodnota, či jednotka času - již neplatí - že je směrově omezen na osu "x" - ale v podstatě se v grafu může otáčet (o to v závislosti na otáčkých, čili frekvenci


výchozí frekvence na ose X

výchozí frekvence (jejíž součástí je i jednotka času) je nula - tedy by směřovala po ose x (což je jen teoretický směr, neboť frekvence - i hodnota času ve frekvenci - jako provozní čas mají nulovou hodnotu)

(provozní) frekvence mezi osami X a Y

po rozjezdu by frekvence (tedy úhel krát provozní čas) narůstá jednak rozměrově - a geometricky, či vektorově se stáčí od osy X směrem k ose Y, přičemž na ose Y by rovněž měla mít maximální hodnotu


ČAS JAKO DĚLITEL
-------------------

A/ ČAS JAKO DĚLITEL ROZMĚRU - (třeba DRÁHY pro VÝPOČET RYCHLOSTI)

NEPRAVÝ DĚLITEL - KVALITIFIKÁTOR - SLUČOVATEL dvou odlišných veličin

Veličina čas zde ČAS jako NEPRAVÝ DĚLITEL - KVALITIFIKÁTOR (matematická operace dělení zde ve smyslu ZMĚNA - podobající se chemickým reakcím při vytváření nových látek, čili SLUČOVÁNÍ) .

u veličiny která s časem nemá nic společného (jako například dráha) pokud se tato veličina dělí veličinou čas vznikne veličina zcela nová - v toto případě rychlost

dráha se s časem spíše POROVNÁVÁ než se časem dělí

B/ ČAS JAKO DĚLITEL PROVOZNÍCH VELIČIN ve kterých je veličina čas rovněž zastoupena (výkon, moment síly, síla) PRO PŘEVOD JEDNÉ VELIČINY NA DRUHOU

PRAVÝ DĚLITEL - KVANTIFIKÁTOR

Pokud krájíme chléb na krajíce z matematického hlediska se jedná o dělení- (matematická operace dělení zde ve smyslu PODÍL - připomínající například krájení dortu) .Tedy příslušný nástroj dělení - dělitel zde vystupuje, jak již zmíněno jako PRAVÝ DĚLITEL - KVANTIFIKÁTOR.


u veličiny, která v nějaké formě čas zahrnuje - pokud se tato veličina dělí veličinou čas - tak se spíše pozměňuje - mění se forma času ve výchozí veličině zahrnutá

"výkon" je okamžitá hodnota - "moment síly" průběžná veličina a "síla jako fyzikální veličina" je zase bezčasová veličina, která pouze zahrnuje latentní potenciál času

možná přesněji - potenciál času obsahuje spíše veličina, ze které je síla odvozená, tedy práce, respektive energie

veličina "síla" je vlastně podíl energie dráhou

oprotí výkonu je moment síly podíl a vlastní síla dvojnásobný podíl veličinou čas

naproti tomu výkon je vlastně dvojnásobný násobek síly časem

násobení a dělení platí u průměrných hodnot
v případě okamžitých hodnot se výpočty provádí prostřednictvím derivací, nebo integrálů

Datum:

Autor: JT koláž
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 29.11.2021

Processing time: 19 msec.
IP address = 44.211.31.134
desktop version