PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda (Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda )

Popis: tři stupně momentů z hlediska času - statické momenty, momenty síly a výkonné hodnot

část jedna - čas, frekvence a rychlost
------------------------------------------


malá poznámka k veličině jako takové - ve výpočtech či znázorněních se vlastně lze setkat se dvěmi formami času

1. čas na časosběrný (ve směru osy x) - který jak známo jde pouze jedním směrem (zde značen modře)

2. čas provozní - který není směrově omezen, neboť motor, jak rovněž známo, může mít i zpětný chod
- tento provozní čas v podstatě lze pojmout jako totožný s frekvencí - rozsah od 0lové frekvence kdy osa provozního času přiléhá k ose X a stáčí se k ose Y - čímž připomíná sešlápnutí pedálu s plynem od minima po maximum (zde značen fialově)

frekvence - de facto je totéž co provozní čas (přesněji převrácený čas, inverze času)

úhlová frekvence (omega) k radiánu, běžná frekvence (f) k celému úhlu 360 st, i otáčky za minutu je vlastně ta samá veličina - kterou lze vzájemně převést
úhlová rychlost (omega) je vlastně rovněž frekvence - úhlová frekvence s proměnlivým úhlem (při přepočtech je tedy třeba rovněž zohlednit konkrétní velkost úhlu)

frekvence je z hlediska délky bezrozměrná jednotka

rychlost (v)

rychlost je podíl (či srovnání, poměr)
délkové jednotky s
s provozním časem (tedy frekvencí)
a časem na časosběrné ose x - přesněji intervalu na časové

tento interval na časosběrné ose je buď

zanedbatelně malý - v případě rychlosti

nebo jedna (vteřina či minuta)

v výsledné hodnotě - či jednotce rychlosti (m/s, km/h)
by jednotka času měla figurovat vlastně dvakrát
a to
1. jako jednotka provozního času (což je převrácená frekvence)
2. jako interval času na časosběrné ose (který je ovšem buď zanedbatelně malý, nebo jedna)

část dva - momenty v mechanice
------------------------------------------

momenty "0 stupně" statické momenty
--------------------------------------------

zcela bez času (čas se ve "statice měří na desítky let)

ohybový moment - asi nejzákladnější moment ve statice

moment kroucení - ve statice vzniká u přečnívajích konců přes podporu - například u krakorců

kroutící moment rovněž figuruje u kinematických mechanismů - jedná se o součin hmotnosti a ramene (tedy zcela bez veličiny času)

momenty prvního stupně
----------------------------
(momenty s frekvencí, jednou násobené hodnotou času)

typickým momentem je v tomto případě je moment síly, u motorů se vlastně jedná základní veličinu - podle které se posuzují provozní vlastnosti motoru

momenty druhého stupně
----------------------------
(momenty s rychlostí, podruhé násobené hodnotou času)


typickým "momentem druhého stupně"
je výkon

velikost výkonu by se měla stanovit dvojím způsobem

1/ měřením dynamometrem
2/ přepočtem z momentu otáčení (který zahrnuje i druhé vynásobení hodnotou času)
výsledek by měl být totožný


Datum:

Autor: JT koláž
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 5.12.2021
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist