PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: třífázový indukční elektromotor - regulace rychlosti

RUGULACE RYCHLOSTI U ELEKTROMOTORŮ

Snad poznámka k rozdílům mezi střídavými a stejnosměrnými motory. Třífázový střídavý motor je takový relativně nenáročný dříč - jeho jistou nevýhodou je - že nelze měnit rychlost otáček - zato dokáže otáčky udržet i při různých výkyvech v zátěži.

Konstrukčně složitější stejnosměrný stejnosměrný motor kromě dalších odlišností má jeden podstatný rozdíl oproti AC motorům. U DC motorů lze měnit rychlost. Možná je namístě zmínit že i stejnosměrný motor je v principu střídavý -- stejnosměrný proud se převádí systémem komutátorů a například přenosových kartáčů.

Na rozdíl od střídavých motorů u stejnosměrných motorů rychlost sice regulovat lze - ovšem nikoliv tím zdánlivě nejdosažitelnějším způsobem - tedy změnou proudu.

Stejnosměrný motor je provozován pomocí stejnosměrného proudu,
kde přeměňuje přijatou elektrickou energii na mechanickou energii.

To spouští rotační změnu v samotném zařízení,
čímž dodává energii pro provoz různých aplikací ve více doménách.

Regulace otáček stejnosměrného motoru je jednou z nejužitečnějších vlastností motoru.

Ovládáním otáček motoru můžete měnit otáčky motoru podle požadavků a můžete získat požadovanou operaci.To znamená tři věci:

Otáčky motoru jsou přímo úměrné napájecímu napětí.
Otáčky motoru jsou nepřímo úměrné poklesu napětí kotvy.
Otáčky motoru jsou nepřímo úměrné toku v důsledku nálezů pole
Otáčky stejnosměrného motoru lze tedy ovládat třemi způsoby:

Změnou napájecího napětí
Změnou toku a změnou proudu přes vinutí pole
Změnou napětí kotvy a změnou odporu kotvy

Datum:

Přispěl: Jan TomášekVloženo: 16.1.2022