PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: elektromagnetické pole AC - elektrického proudu střídavého napětí

elektromagnetické pole AC - elektrického proudu střídavého napětí

magnetické pole (magnetická složka elektromagnetického pole)

buď vytváří nestacionární magnetické pole (při magnetizaci - tedy spuštění) nebo
tzv. quazistacionární magnetické pole
podobné stacionárnímu magnetickému poli DC proudu stejnosměrného napětí

(v tomto případě tyto dvě formy nejsou rozlišeny)

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
lze popsat různými veličinami
například silami "F"
(magnetickou) indukcí "B"
nebo intenzitami - magnetickou intenzitou "H" a elektrickou intenzitou "E"

ELEKTROMAGNETICKÁ SÍLA

magnetická složka by měla být dostředivá složka,
tedy při zápisu do kartézské soustavy XYZ
by mělo jít o složku "Z" - tedy
Fm (magnetická síla) by měla být vlastně dostředivá složka Fz souhrnné elektromagnetické síly
a Fe (elektrická síla) by vlastně měla být Fx (posouvající síla v ose vodiče - tedy ve směru x)

MAGNETICKÁ INDUKCE "B"
poměrně důležitou veličinou - typickou pro AC proud střídavého napětí" je magnetická indukce - díky které byla umožněna například konstrukce transformátorů - a lze konstatovat že indukce je něco jako druhá složka vedle magnetické síly - která vymezuje magnetické pole

vztah Fm (magnetické síly) a B (magnetické indukce)
definují poměrně složité matematické funkce - v některých případech jde o kolmici (jako například u jednoduchých vodičů - kde Fm (magnetická síla) směřuje k ose vodiče - zatímco B (indukce) vytváří kružnice kolem tohoto vodiče

u jiných útvarů - například cívek - nebo názorněji i permanentních magnetů (i když v tomto případě se jedná o DC magnet bez indukce) je průběh magnetické síly a indukce velmi různorodý podle tvaru daného předmětu (ostatně i Tesla nad vztahem magnetické síly a indukce poměrně dlouho hloubal a zkoušel natáčet cívky a magnetety) - ale obecně lze konstatovat - že magnetická síla poměrně často vytváří tečnu k magnetické indukci

MAGNETICKÁ INTENZITA "H" a ELEKTRICKÁ INTENZITA "E"

MAGNETICKÁ INTENZITA H je poměrně jednoznačná veličina - lze konstatovat, že je zhruba totéž co magnetická síla vymezuje prostor různých velkosti magnetických sil - které narůstají směrem k působišti - a vodič je něco jako magnetický jižní pól "J" pro magnetickou sílu u vodiče - převedeno do elektrických pojmů tak minus

ELEKTRICKÁ INTENZITA "E"

již není tak jednoznačně definovatelná veličina jako magnetická intenzita "H", neboť se na této složce pravděpodobně podílí i dosud opomíjená složka Fy (tedy tečná složka elektromagnetického pole) - a elektrická intenzita by tak mohla směřovat někam šikmo k toku elektrického proudu (elektrická intenzita je také obvykle ilustrována na jednoduchých příkladech statické elektřiny a elektrického náboje)

Datum:

Autor: JT koláž
Přispěl: Jan TomášekVloženo: 6.6.2022

Processing time: 19 msec.
IP address = 100.28.0.143
desktop version