PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Karlovy Vary - synagoga (Karlsbad - Synagoge)

Popis: Karlovy Vary-interiér synagogy
Interiér karlovarské synagogy byl nádherný až pompézní, byl vyveden v tehdy pro synagogy módním tzv.maurském stylu, který měl připomínat orientální původ Židů a odlišnost synagog od kostelů křesťanů.
Slovo synagoga je řeckého původu, hebrejština používá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament), jazyk jidiš užíval výrazu templ. Na snímku lze spatřit aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) zpravidla orientovaný na východ, zde v podobě malého chrámku, amud (doslova sloup, pult odkud je řízena bohoslužba) k obvyklé výbavě patří i lampa ner tamid (věčné světlo). Schrána je obvykle zakryta parochetem (ozdobný závěs). Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry) ze které je čteno o šábesu (sobotě) sidra (týdení úsek tóry). Tóra je halena do meílu (pláštík), zbožní Židé při nesení tóry povstávají, uklánějí se a meíl líbají. Zde chybí bima (řečniště), neboť synagogy postavené v druhé pol.19.století měly obvykle lavice pro věřící muže uspořádány podle reformního ritu, podobně jako v kostelích křesťanů. Pro ženy byla vyhrazena ezrat našim (ženská galerie). K bohoslužbě není nutná přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce, který předčítá z tóry.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1938

Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 3.7.2007
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist