EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Strakonitz-Synagoge (Strakonice-synagoga)

Beschreibung: Simchat tóra v strakonické synagoze
Svátek Simchat tóra (Radost z tóry) se slaví 23.tišri (např.letos připadá na 11.10.2009), tento den končí celoroční cyklus předčítání týdenních úseků tóry (sidra) a současně se zahajuje četbou prvních kapitol knihy Genesis cyklus nový. Svátek poskytuje nejhezčí a nejbarvitější podívanou ze všech židovských svátků.

Datum: 1956

Autor: R.Ehrmann, Strakoničtí souvěrci
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 14.2.2009


Beschreibung: Strakonice-interiér synagogy
Na snímku lze spatřit uprostřed nádherného interiéru strakonické synagogy aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) zpravidla orientovaný na východ, další nezbytnou rekvizitou je visící lampa ner tamid (věčné světlo) a amud (doslova sloup, pult odkud je řízena bohoslužba). Schrána je obvykle zakryta parochetem (ozdobný závěs, opona). Nad parochetem je znázorněno B-ží oko a koruna (keter) symbolizující moudrost a znalost tóry. Nahoře pak aseret ha-dibrot (desky úmluvy, desatero). Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry) ze které je čteno z bimy, či almemoru (řečniště, ohraničené kovaným zábradlím). Tóra je ukládána do meílu (pláštíku), zbožní Židé při nesení tóry povstávají a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutně zapotřebí rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan (dosl.počet), přítomnost alespoň 10 dospělých můžů starších věku bar micva tj.13 let.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 14.2.2009


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist