EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Pschestitz-Synagoge (Přeštice-synagoga)

Beschreibung: Přeštice-interiér synagogy
V přeštické synagoze stával aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) na tradiční východní straně synagogy. Na snímku lze spatřit visící lampu ner tamid (věčné světlo) a amud (dosl.sloup, pult odkud je řízena bohoslužba). Hlavní motiv v klenotu aronu ha-kodeš zdařile zakrývá lustr. Zobrazení antických sloupků po stranách má Židům připomínat zaniklý jeruzalémský Chrám. Prostor pro uložení nejcennějšího předmětu-svitku tóry (sefer tóra) byl uzavírán uzamykatelnými dřevěnými vrátky a zakrýván parochetem (ozdobnou oponou). Tóra sama je halena do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé v úctě povstanou, uklánějí se a meíl líbají. K bohoslužbě nutně není zapotřebí přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř. kdokoliv z dospělých mužů, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet tj. přítomnost alespoň 10 mužů starších věku bar micva tj.13 let. Také v přeštické synagoze byly bohoslužby slouženy v reformním ritu, lavice pro věřící muže byly uspořádány podobně jako v kostelích křesťanů. Dispozice ezrat našim (ženské galerie) není ze snímku patrna, ale při výšce hlavního sálu byla zřejmě vystavěna.


Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1939

Autor: archiv Ing.J.Běl
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 29.4.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist