EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Pschestitz-Synagoge (Přeštice-synagoga)

Beschreibung: Kohanitská stéla
Tradiční gesto žehnajících kněžských rukou má připomínat hebrejské písmeno Šin (zkratka za slovo Šaddaj tj. Všemohoucí). Kohanité (kohen cedek) požívají mezi věřícími Židy vyjímečné úcty, mají být potomky kněží (kohenů) v Chrámu ve starém Jeruzalémě. Jejich potomci jakkoliv chudí mají v židovské komunitě zvláštní postavení a zbožní Židé jim projevují nebývalou úctu, jsou voláni jako první při bohoslužbě ke čtení z tóry, na závěr žehnají shromážděným apod., na druhou stranu mají v běžném životě jistá omezení, nesmí vstupovat na hřbitovy (mrtví jsou nečistí), nesmí se oženit s rozvedenou ženou, o ženě jiné víry nemluvě atd.
Zcela dole je částečně vidět tradiční závěrečná židovské pohřební formule tzv.tanceva, tvořená pěti znaky T.N.C.B.H. (čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He) zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj.Nech je jeho (její) duše vevázána do svazku věčného života.Datum:

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 30.4.2009
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist