EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Nezdaschow-Synagoge (Neznašov-synagoga)

Beschreibung: Neznašov-schrána na tóru
V neznašovské synagoze býval barokní aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář), stával na tradiční východní straně synagogy. Antické sloupky po stranách mají připomínat Židům zaniklý jeruzalémský Chrám. Prostor pro uložení nejcennějšího předmětu-svitku tóry (sefer tóra) býval uzavírán uzamykatelnými dřevěnými vrátky a zakrýván parochetem (ozdobnou oponou). Na snímku je patrná i tóra zahalená do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé v úctě povstanou, uklánějí se a meíl líbají. K bohoslužbě nutně není zapotřebí přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř. kdokoliv z dospělých mužů, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet tj. přítomnost alespoň 10 mužů starších věku bar micva tj.13 let.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum: před 1927

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 10.6.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist