EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Purschau (Pořejov)

Beschreibung: Stéla pořejovských Židů
Hřbitov (hebr. bejt olam tj. dům věčnosti) je posvátné místo judaizmu, pohřby zajišťoval tradiční pohřební spolek Chevra Kadiša, tvořený nejváženějšími členy židovské náboženské obce. Na hřbitovy se má vstupovat s pokrytou hlavou, nemají se navštěvovat o šábesu (sobota) a o židovských svátcích. Pohřebiště, ať již jakékoliv, by mělo být předmětem úcty každé civilizované společnosti a kulturního člověka...
Pořejovský židovský hřbitov se nachází na katastru bývalé obce Pořejov, ale prakticky leží nedaleko obce Žebráky, cca 600 m východně. Založen musel být nejpozději na počátku 18.století. Celkem se zde nachází 76 náhrobků, nebo jejich torz, nejstarší pochází z r.1706. Náhrobků někdejších židovských obyvatel nedaleké Lesné je zde možno napočítat celkem 10. Stély jsou písmem orientovány tradičním východním směrem.

...Ana ba´al harachamim, hastirem beseter kenafecha le´olamim, ucror bicror hachajim et nišmatam. Adonaj hu nachalatam vejanuchu vešalom al miškavam. Venomar amen.
...Prosím Tebe, jenž vládneš soucitem, skryj je navěky v náruči svých křídel a jejich duše připoj do svazku živých. Hospodin je jejich dědictvím, kéž v pokoji spočinou na svém lůžku. Amen.
výňatek z modlitby za zesnulé (kadiš)

Hebrejský text na této stéle říká:
Dáno dne 11.tevetu roku 5551 (tj.sobota 18.12.1790), zde je uložen vážený pán Abraham syn Aharona z Pořejova. Nechť je jeho duše vevázána do Svazku věčného života.

Poslení věta je vždy uváděna ve zkratce T.N.C.B.H. znaky čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He, což jsou počáteční písmena hebrejských slov Tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj. Nechť je jeho (její) duše vevázána do Svazku věčného života. Tato závěrečná pohřební formule bývá na židovských náhrobcích vyznačena i v případech, kdy je celý text napsán jiným jazykem, např.německy, nebo česky.

Překlad hebrejského textu sl.Shira, Izrael, překlad z angličtiny pak autor


Datum: 2009

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 25.7.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist