EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Butschowitz-Synagoge (Bučovice-synagoga)

Beschreibung: Honosný náhrobek
Nejhonosnější náhrobek na bučovickém židovském hřbitově mají manželé s poměrně nezvyklým příjmením-Selka. Pochází z počátku 20.století.
V klenotu náhrobku lze spatřit hexagram uprostřed opět s úvodní pohřební formulí P.N. Hexagram, tedy Davidova hvězda (magem David, doslova štít Davidův) není starým symbolem, je užívána až od 16.století jako magický a protektivní znak, její vznik je obvykle kladen do Prahy, obecného rozšíření se jí dostalo v 19.století jako symbolu sionizmu. Daleko starším symbolem je menora (sedmiramenný svícen), znak židovstva, dnes i státní znak Izraele. Na náhrobku uprostřed většími písmeny je patrných pět hebrejských znaků tzv. tanceva, T.N.C.B.H. (čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He), tradiční židovská závěrečná pohřební formule, zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj. Nech je jeho (její)duše vevázána do svazku věčného života.Datum: 2010

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 6.3.2010