EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Neustadtl am Klinger-Synagoge (Stráž-synagoga)

Beschreibung: Stéla paní Rivky
Je potěšitelné, že i nežidovští návštěvníci pohřebišť znají starý zvyk klást na náhrobky kaménky, nicméně rozebírat kvůli tomu ohradní zeď není zrovna "košer". Návštěvník by měl přinést kaménky (postačí zcela malé) z míst, které má rád, nebo je alespoň nasbírat ve volné přírodě. Kaménky pokládané na náhrobky jsou prastarým židovským obyčejem, symbolicky se zachovává z dob, kdy Izraelité obývali polopouštní oblasti Středního východu a po pohřbu svého zemřelého přivalili na hrob kameny, aby mrtvého z písčité půdy nevyhrabala divoká zvěř. Lidová židovská tradice říká, že lepší je dostávat květiny za živa a kameny po smrti, nežli naopak...Tento zvyk dnes dodržují jak Židé, tak i poučení nežidovští návštěvníci hřbitovů. Ben je hebr.syn(i dcera) a eben pak kámen a tóra říká: " Bude-li Sladký požehnaný chtít, učiní i z těchto Kamenů Syny Abrahamovy..."
Hebrejský text na této stéle praví:
"P.N. Zde je uložena dovedná a statečná žena paní Rivka manželka váženého Abrahama, požehnaná buď nad jiné ženy ve stanech*. Odešla prvního dne Roš hašana** 5568 (1.tišri 5568 tj. sobota 3.10.1807). T.N.C.B.H. Nechť je její duše přijata do svazku věčného života."

*epitafy s oblibou uvádějí citace z Tóry, zde je uvedena ve zkratce MNŠ (text by se jinak na stélu nevešel) citace ze Starého zákona Knihy soudců kap.5 odst.24, jedná se o větu chvály na Jáhel, tak uvádí překladatelka, může se jednat i o zkratku (židovské) obce Stráž-NŠ (z německého Neustadtl).

**Roš hašana-první den nového měsíce, také novoluní

překlad hebrejského textu sl.Shira, Izrael
z angličtiny autor

Datum: 2010

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 15.4.2010
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist