EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Bartelsdorf (Dřínov) - Geschichte

Beigetragen: Jana Sýkorová

Dřínov

Dřínov ležel západně od Mostu. Na jihozápadě sousedila obec s Kundraticemi, na jihovýchodě pak s Ervěnicemi. Severně ležely Albrechtice a východně Komořany. Až do roku 1960 patřil Dřínov do okresu Chomutov.

Původ českého názvu obce je nejasný. Známy jsou tvary Dřinow, Držinow nebo Drzeynow. Německá podoba Bartelsdorf (Pertlsdorff, Barthelsdorf) je odvozena od jména Bartel a značí "Bartlovu ves".

Na katastru Dřínová byly nalezeny stopy osídlení již z mezolitu, jinak také střední doby kamenné (8300 - 5500 př. n. !.), mladší doby kamenné (kultura s vypíchanou keramikou, cca 4900 - 4200 př. n. 1.) a pozdní doby kamenné (salzmündský stupeň kultury nálevkovitých pohárů, kultura badenská, 3400 - 3100 př. n. 1. a kultura se šňůrovou keramikou, 2700-2300 př.n. l.).
Dřínov se poprvé objevuje v písemných pramenech sice až k roku 1542, ale vzhledem k tomu, že se řadil k obcím, ležícím v blízkosti Komořanského jezera, které byly vesměs staršího založení, není vyloučeno, že i Dřínov existoval již před tímto datem.

V roce 1543 byla ves prodána dosavadními majiteli, Fridrichem a Jiříkem Smolíkovými ze
Slavic, Šebestiánovi z Veitmile.

V roce 1586 získal Dřínov Diviš z Michalovic, po němž koupil v roce 1612 zadlužený majetek jeho příbuzný Bohuslav mladší z Michalovic. Tomu však byly všechny statky včetně vsi Dřínová za účast ve stavovském povstání zkonfiskovány a následně v roce 1622 prodány Vilémovi mladšímu Popeloví z Lobkovic. V rámci lobkovického panství Nové Sedlo - Jezeří zůstal Dřínov až do roku 1848.

V polovině 17. století hospodařilo v Dřínové 10 sedláků a 6 chalupníků. Po třicetileté válce zde zůstalo 6 pustých domů. O sto let později bylo v Dřínově 22 hospodářů. Z řemeslníků zde působil 1 kolář. Zemědělství bylo hlavním zdrojem obživy obyvatel Dřínová i během 1. poloviny 19. století. V roce 1846 zde stálo 31 domů a v nich žilo 214 osob.

S rozvojem dolů v okolí Dřínová a zejména s výstavbou dolu Grohmann (1893) přímo na katastru obce, vzrostl počet obyvatel a změnilo se též jeho sociální složení. Zatímco v roce 1890 zde žilo jen 258 osob, v roce 1900 jich bylo již 994. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhl Dřínov v roce 1930(1 811 osob).

Na severozápadním konci Dřínová stávala kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1712, s renesanční kazatelnou z doby kolem roku 1600. Hlavní římsa kaple byla osazena sochami sv. Felixe a sv. Oldřicha, mezi nimiž se nacházel lobkovický erb. Tyto památky našly nové umístění po zrušení obce u kostela v Litvínově. V Dřínově byl v roce 1894 postaven další církevní objekt - pseudogotická kaple sv. Anny.

Obec zanikla v roce 1976 z důvodů postupu těžby koncernového podniku DVIL.

Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.


Eingegeben: 22.2.2006Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 74 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist