EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Holtschitz (Holešice) - Geschichte

Beigetragen: Jana Sýkorová

Holešice ležely jihozápadně od Mostu. Na východě sousedily s obcí Hořany, na jihu s Malým Březnem a na sever od nich se rozkládaly Ervěnice. Jádro vsi ulicového typu tvořila dlouhá obdélná náves probíhající východo - západním směrem.

Jméno obce má slovanské kořeny. Vedle názvu Holešice se v historických materiálech setkáváme i s Holeticemi, Holečicemi a později s německým Holtschitz.

V písemných pramenech jsou Holešice poprvé zmiňovány až po polovině 14. století, ale v souvislosti s archeologickými výzkumy přímo v obci i okolí není pochyb, že byly osídleny již v raném středověku. K. důležitým objevům, dávaným do souvislosti s možnými počátky obce, patřilo pohřebiště, sestávající z uzavřené skupiny 29 hrobů, vybavených raně středověkou keramikou, esovitými záušnicemi a jinými artefakty.

V průběhu 15. a 16. století náležely Holešice k mosteckému hradu. V roce 1595 Rudolf II. prodal hrad, a s ním mimo jiné i obec Holešice, městu Mostu, které je ale roku 1604 opět prodalo, tentokrát Kašparu staršímu Belvicovi z Nostvic. V roce 1631 patřily Holešice k panství Jezeří.
Roku 1689 je získal Ferdinand Vilém z Lobkovic. V držení lobkovického rodu zůstala obec až do roku 1848.

Kolem roku 1620 bylo v Holešicích 27 zemědělských usedlostí, jejichž obyvatelé pěstovali převážně žito a pšenici a chovali běžné domácí zvířectvo. Třicetiletá válka a rozsáhlý požár kolem roku 1659 zapříčinily zpustnutí řady domů, takže po polovině 17. století zde aktivně hospodařili jen tři sedláci a šest chalupníků. O sto let později bylo zaznamenáno v Holešicích již 30 hospodářů, krejčí, panský ovčák a šenkýř. V roce 1846, na sklonku feudální éry, měly Holešice 47 domů a 262 obyvatele. Existovala zde i Škola (učitel byl ale v Holešicích poprvé zmiňován již v roce 1713), panský dvůr a ovčín.

Na katastru Holešic se začalo už v roce 1860 s hloubením dolu Robert, těžba uhlí zde však byla zahájena až v roce 1865 a rozšířena v 70. letech. Koncem 90. let 19. století tady působily dvě stejnojmenné šachty, z nichž důl Robert II se posléze stal lomem a byl v roce 1946 přejmenován na "Důl Jan Šverma".
roce 1898 doly Robert I a II zaměstnávaly 283 horníky, z nichž řada pocházela přímo z Holešic. Přispěly tak jednak ke zvýšení počtu obyvatel obce, jednak se zasloužily o změnu jeho sociálního složení. Nejvíce obyvatelstva (1 140) měly Holešice při sčítání lidu v roce 1930. Na konci první republiky, v roce 1938, žilo v obci přes 30% Čechů.

V obci stál kostel sv. Mikuláše, původně raně gotický a opevněný, jehož věž byla posléze pozdně goticky upravena. Fresky z interiéru kostela byly částečně sejmuty a jsou deponovány v Okresním muzeu v Mostě.

K významným památkám Holešic náležel i kamenný most ze 16. století se sochami sv. Felixe a sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století a barokní fara z let 1735 až 1737. Památný byl i dům čp. 22 se špýcharem ze 16. století a socha sv. Vavřince z 18. století. Všechny jmenované sochy byly přemístěny do Mariánských Radčic.

Obec byla likvidována z důvodu postupu těžby k. p. DVIL v letech 1978 - 1979.

Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.


Eingegeben: 22.2.2006Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 90 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist