EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Hurkenthal (Hůrka) - Širší pohled

Beigetragen: Zdeněk Pechar

Historie vlastníků:
V roce 1732 prodala Eleonora z Mansfeldu celé území Janovi Jiřímu Ignácovi Hafenbradlovi, jenž zde postavil skelnou huť. Později svůj majetek rozdělil dalším sklářům a ti vystavěli další hutě. Jiří Krištof Abel v roce 1801 všechny díly koupil a spojil. Od jeho dědiců přešel majetek 12.11.1852 na knížete Hohenzollerna. Po druhé světové válce byli všichni němečtí obyvatelé vysídleni. Obec byla začleněna do VVP Dobrá voda (1952-1991)a byla celá sbourána. Kromě kaple! Nebylo to z piety – sloužila jako dělostřelecká pozorovatelna!
Obyvatelstvo:
Převážně německé národnosti, ke konci 19 století 38 domů s 596 obyvateli. Počátkem 20. století 350 obyvatel, v roce 1938 – 19 domů s 288 německými obyvateli.
Budovy:
Vlastní původní sklárna stála asi kilometr od obce, při ní byli postaveny brusírny, hladírny a zrcadlárny. Stroje byli poháněny vodou z jezera Laka, přivedenou umělým kanálem. Sklárna byla proslulá benátskými zrcadli, ta se zde vyráběla ještě začátkem 20. století. Objekt už bývalé sklárny shořel po zásahu bleskem 11.8.1925.
Pro svatbu Jiřího Kryštofa Mikuláše Abela s Františkou Urbanovou byl postaven veliký dům s velkým sálem, se spoustou zrcadel a pěti zrcadlovými okny v ceně 3000 zlatých. Svatba se konala 4.10.1836. Budova byla později přeměněna na divadlo.
Nechal zde postavit také tak zvaný Turecký dům – pro obchodníky z turecka. Byl to vlastně z dnešního hlediska dobrý marketingový tah, lépe se uzavírali obchody.
Stávala zde i hospoda mlýn a pila.
Kostel sv Vincenza(sv.Čeňka) nechal vystavět Ignác Hafenbradl se svými syny v roce 1788. Ignác Hafenbradl byl pak po své smrti r.1792 pohřben v kostele.
Na náhrobku měl nápis:
„Zde odpočívá vzácně vznešený a vysoce ctěný pan Ignác Hafenbradl, umělecký skelmistr, prní majitel hutě na Hůrkách, které z pusté divočiny proměnil v úrodnou zem. Poctivý a věrný občan. Pravý křesťan, který v prostotě srdce kráčí před bohem. Dobrodějný otec chudých a zakladatel tohoto ctihodného Božího domu jednímkaždým vysoce vážený a milovaný odešel do domu věčnosti 18.června 1792 v 75 roku svého věku. Čtenáři. Dnes bylo na mně. Zítra na tobě.“
Jiří Kryštof Abel nechal v roce 1819 přistavět štíhlou věž zakončenou cibulovitou bání. Výzdoba kostela byla skromná, na stropě lodi fraska sv.Ignáce, na stropě presbytáře motivy Kaina, Abela a Izaka. Svítilny a dva umělecké lustry ze zdejších hutí. Nejcenější byl oltář pocházející ze zrušeného kostela v dominikánském klášteře v klatovech.
Od roku 1857 zde stávala fara. Jedním z posledních farářů byl přítel Karla Klostermanna,legendární dr. Březina.
Kapli sv. Kříže(rodinnou hrobku)s kruchtou a varhanami, dal postavit roku 1820 Jiří Krištof Abele.V kryptě byli pohřbeni příslušnici sklářských rodin Hafenbradelů a Abelů. K nim patřil i otec Karla Klostermanna ( Karla Abelová, dcera J.K.A. byla tchyní dr.Josefa Klostermanna). Všech 23 mumifikovaných těl bylo začátkem padesátých let přibyto na prkna a rozstříleno pohraničníky.
V dnešní době je už kaple opravena. Je v ní osazen zvon smíření. Jeho provaz je vyveden ven a každý si může zvon rozeznít na smíření mezi lidmi.
Z farních kronik

Eingegeben: 20.1.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 35 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist