EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Alt Zedlisch - Schloss (Staré Sedliště - zámek) - Z historie

Beigetragen: Jan Kruliš, Praha

Staré Sedliště patří mezi nejstarší české osady na Tachovsku. Původně se nazývalo pouze Sedliště a první zpráva o něm je z r. 1177. Po vzniku blízkého Nového Sedliště se v r. 1429 poprvé objevuje název Staré Sedliště. Manská tvrz tachovského hradu zde stávala již v r. 1357 a jejím prvními známými držiteli byli manští vladykové Mareš (1357-63), Racek (1367-79), Bohuš Rynéř (1380) a Stupek (1384). Majitelé se pak často střídali, až r. 1472 koupil Staré Sedliště Zikmund Kfelíř ze Zakšova, jehož potomci tvrz drželi až do stavovského povstání, po němž byl statek v r. 1623 konfiskován. V r. 1624 prodala česká komora statek Janu Kryštofovi Kavkovi z Říčan. Tehdy se uvádí tvrz ve Starém Sedlišti naposledy a to jako "pohořelá" (byla pravděpodobně vypálena na počátku 30-ti leté války císařským vojskem. Majitelé panství tak sídlili na nedalekém Částkově. Teprve za Brisigellů byl na místě staré tvrze uprostřed obce postaven v r. 1706 barokní zámek a vrchnost opět sídlila zde. V r. 1717 prodala zámek Anna Barbora z Brisigellu pánům z Vunšvic, po nich ho získala Terezie z Tunkelu, která ho 1738 postoupila Josefu Ignácovi Langerovi. Od něho koupil statek v r. 1772 rytíř Ignác Born, vynikající přírodovědec a všestranný učenec, významná postava počátku národního obrózení. Rytíř Born zde pracoval na latinské knize o minerálech, zřídil zde bohatou sbírku nerostů a mincí. Dal také upravit starší brisigellovský zámek v pozdně barokním slohu. Zámek dostal novou fasádu, mansardové střechy a pokoje byly opatřeny malířskou výzdobou. V roce 1782 koupil zámek Josef ze Schorelu a po něm se držitelé ještě mnohokrát měnili, do podoby zámku však nijak nezasahovali. R. 1945 se stal zámek majetkem státu, čímž počal jeho zánik. Původně sloužil lesnímu závodu jako administrativní budova, v r. 1970 byl zbořen a místo něho postavena prodejna potravin.
Zámek byla jednopatrová, čtyřkřídlá budova kolem obdélníkového dvora se stlačeným arkádovým ochozem v obou podlažích. Jeho barokní podoba z r. 1706 byla pouze jednou upravena zvnějšku (1. patro a mansarda). Zevně byl zámek členěn pouze obdélníkovými okny v šambránách s uchy. Místnosti v přízemí byly sklenuty křížově, v patře byly stropy ploché. V průjezde a schodišti se nacházely klenby a dekorativní niky. V 1. patře byly 2 pokoje s tapetami na plátně malovanými (chinoiserie, ornament) a s malbou na stropech z poslední čtvtiny 18. stol. V jiných pokojích byly malby z 2. poloviny 19. století.
S dvorem, zahradou i stájemi byl zámek typicky pozdně barokním celkem.
Prameny:
M. Bělohlávek a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy, nak. Svoboda, Praha 1985
Z. Wirth a kol., Umělecké památky Čech, Nakladatelství ČSAV, Praha 1957
E. Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š, Academia, Praha 1980

Eingegeben: 22.1.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 40 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 35.174.62.162
desktop version