EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Andreasberg (Ondřejov) - Z historie kostela

Beigetragen: Jan Kruliš, Praha

Ondřejovský kostel Navštívení P. Marie byla barokní stavba postavená částečně podle plánů F. Fortina z doby kolem r. 1725, dostavěn podle plánů A. E. Martinelliho v l. 1728-29. Byl orientovaný, jednolodní, obdélníkový, loď byla sklenuta klášterní dřevěnou klenbou. Na západní straně kostela stála věž. Presbytář byl pravoúhle uzavřen, odsazen a sklenut kupolí. Na jeho severní straně stála obdélníková sakristie. Zařízení bylo vesměs soudobé s dobou stavby. Oltáře byly dílem Fr. Lakenmayera a sochaře J. Ferd. Rapotze. Na hlavním oltáři byly obrazy Navštívení P. Marie, sv. Ondřeje a sv. Jana Nepomuckého od D. Grana de la Torre z let 1729-30 (později nahrazeny kopiemi z 19. století). Varhany od B. Semráda pocházely z r. 1753.
Ve vsi dále stával přízemní špitál z r. 1727.
Pramen: Z. Wirth a kol., Umělecké památky Čech, vyd. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957

Eingegeben: 6.2.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 14 do následujícího políčka:

   


Processing time: 18 msec.
IP address = 44.201.97.0
desktop version