EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Neuzedlisch-Synagoge (Nové Sedliště-synagoga) - Historie židovského osídlení a synagogy v Novém Sedlišti

Beigetragen: Pavel Frýda

Tachovsko se vyznačovalo mimořádně hustou sítí venkovských židovských obcí, podobně husté židovské osídlení bychom v Čechách nenašli, snad s výjimkou severního Domažlicka. Bylo tomu tak zřejmě z profesních důvodů židovských komunit. Židé byli v minulých stoletích specializováni hlavně na obchod, jiná možnost obživy jim až do občanského zrovnoprávnění po r.1848 ostatně nebyla povolena. Tachovskem vedly vždy (a je tomu tak dodnes) hlavní obchodní stezky a cesty do západní Evropy, což je samozřejmě pro obchodní činnost nesmírně výhodné.
Nejinak než obchodem se živily i židovské rodiny v Novém Sedlišti. Konkrétní údaje o ojedinělých židovských rodinách se na místo vztahují zmínky od počátku 17.století. Nejvíce Židů zde asi žilo v r.1838 a to 46 rodin (počet osob není znám), po občanském zrovnoprávnění po r.1848 však dochází v důsledku odchodu židovských rodin do větších měst k poklesu obyvatel hlásících se k židovskému vyznání, v r.1880 jen 38 osob (5,7% obyvatel obce), 1900-24 osob (3,5%), 1910-12 osob (1,8%), v r.1938 kdy bylo celé české pohraničí připojeno k Německu žila v Novém Sedlišti pouze jedna židovská rodina-Glaserovi z čp.51. Její osud není znám, v památníku Yad Vashem o Glaserových není zmínka. O možnostech jejich záchrany si nelze dělat jakékoliv iluze, spíše nepřežil nikdo, kdo by podal svědectví. Soustředěné židovské domy zaujímaly střed obce, jednalo se o poměrně rozsáhlou čtvrť, ale nelze hovořit o uzavřeném ghettu. Po r.1945 zůstala většina domů ve vsi neobydlená a největšími demolicemi prošly právě někdejší židovské domy v centru vsi, které byly v době rudé hrůzovlády buldozery hromadně srovnány se zemí....
Náboženská obec existovala zřejmě již před r.1700, její bohatý archiv byl před I.světovou válkou převezen do Tachova, ale byl zničen v průběhu tzv.křišťálové noci. Do českého vnitrozemí byly převezeny jen dva tzv.pinkasy (knihy protokolů, účtů a stanov náboženské obce), které se jako zázrakem dochovaly a jsou dnes cenným studijním materiálem.
První synagoga měla být postavena již v r.1703 a byla dřevěná, zděná budova byla postavena v letech 1786-88 jistým stavebním mistrem Gallusem. Zvenčí byla stavba celkem prostá, ale uvnitř skrývala pozoruhodný barokní interiér. Hlavní sál měl rozměry 10,5x9 merů, na výšku měl 10 metrů. Obsahoval 62 mužských a 44 ženských sedadel. Dvoupodlažní ženská galerie stála na severní straně sálu. U synagogy je od r.1769 doložena řada rabínů, posledním byl Isak Frankl (1895-1902), ten byl společným rabínem i pro Stráž. Pro pokles místních věřících se zde bohoslužby konaly do r.1911, brzy poté byla zrušena i místní náboženská obec a duchovní správu nad zbývajícími židovskými dušemi převzal rabinát v Tachově. Budova chátrala, v r.1918 byla prodána na stavební materiál a poté zbořena. Jako jediný její pozůstatek zbyl v obci žulový portál s hexagramem, který byl přemístěn do hospodářského přístavku domu čp.66 a kde je dodnes. Hodnotné barokní vnitřní vybavení interieru, zejména aron ha-kodeš (schrána na tóru), bylo přemístěno do nové synagogy v Tachově, neboť její původní zařízení bylo zničeno požárem v r.1911. Tyto předměty nezměrné umělecké a kulturní hodnoty byly však vandalsky zničeny spodinou lidstva-nacisty v průběhu tzv.křišťálové noci.
Výraznější památkou na židovské osídlení pak zůstávají zbytky hřbitova, který je položen ve svahu u potoka, cca 300 metrů západně od křižovatky silnic, která tvoří střed obce. Doba jeho založení není známa, nejstarší čitelný náhrobek je datován k r.1703. V posledních sedmdesáti letech nebyl hřbitov nijak udržován, naopak devastován a náhrobky ničeny a rozkrádány. Dnes zde můžeme spatřit více než stovku náhrobků z nichž však polovina leží poražena. Dochované stély jsou cennými uměleckými díly z období baroka i klasicismu. Hřbitov zaujímá plochu 1205 m2 (pozem.parcela 466, katastr.území Staré Sedliště, v majetku Federace židovských obcí ČR). V nedávné době byly ze hřbitova odstraněny padlé kmeny a vzrostlý plevel posekán, pohřebišti je tak věnována alespoň základní péče.

Zdroj: J.Fiedler, Židovské památky Tachovska


Eingegeben: 12.6.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 57 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist