EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Netschetin-Synagoge (Nečtiny-synagoga) - Z historie židovského osídlení Nečtin a zdejší synagogy

Beigetragen: Pavel Frýda

Je doloženo, že Židé sídlili v obci již od první poloviny 17.století. Ačkoliv v letech 1655-1685 byli z městečka vypovězeni v průběhu 18.století zde opět žilo 4-5 rodin. Nejvíce Židů zde žilo v r.1869 a to 72 osob, pak už počet židovských obyvatel klesal, v r.1900 to bylo 58 osob a v r.1930 se přihlásilo k židovskému vyznání 14 lidí. Židovská náboženská obec zde byla zrušena v r.1921.
Židovské domky byly soustředěny v lomené uličce asi 100m jihovýchodně od náměstí, mezi hlavní ulicí a potokem i na východním břehu potoka. Starší motlitebna existovala v krátké uličce vedoucí z hlavní silnice k brodu, teprve poté byla v letech 1840-1857 vystavěna budova synagogy v klasicistním slohu. Po připojení českého pohraničí k Německu v r.1938 byl interiér opuštěné svatyně nacisty devastován, po osvobození se samozřejmě nic neopravovalo, budova bez zájmu kohokoliv byla ponechána svému osudu a pro značnou zchátralost byla v r. 1986 zbořena. Snad stačilo ještě několik let a stála by dosud....Místo někdejší synagogy je za nynějším čp.188 (dodnes stav.parcela č.65 o rozloze 103 m2 vedená jako zbořeniště, kat .území Nečtiny, v majetku obce Nečtiny).
Na hřbitově asi 300m v lese jihovýchodně nad kostelem zůstávají dnes jen torza náhrobků z let 1747-1927, vše bylo devastováno nacisty. Velikost hřbitova byla 755 m2 (pozem.parcela č.227 o rozloze 775 m2, kat.území Nečtiny, vedená jako lesní pozemek v majetku Federace žid.obcí ČR), po ohradní zdi a márnici (stav.parcela č.178, kat.území Nečtiny, vedená jako zbořeniště, majetek Federace žid.obcí ČR) zbyly jen terénní nerovnosti. Současný stav, kdy náhrobky leží beze vší úcty a piety vedle lesní cesty je otřesný a ostudný současné doby. Oproti situaci před pouhými čtyřmi lety zmizela další část náhrobků. Místo už ani snad není lidským pohřebištěm, stalo se pouze dokladem pokleslého chování lidí ke kulturnímu odkazu někdejších obyvatel.

Zdroj: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
Bukačová-Fák-Foud, Severní Plzeňsko II.


Eingegeben: 18.6.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 85 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist