EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Königsberg an der Eger-Synagoge (Kynšperk nad Ohří-synagoga) - Kynšperská židovské obec a zdejší synagoga

Beigetragen: Pavel Frýda

Židé v Kynšperku nad Ohří sídlili již v první polovině 14.století, jedná se nepochybně o jednu z nejstarších židovských obcí v Čechách. V r.1350 se ke zdejší obci připojily i rodiny, které přežily pogrom v Chebu (pogrom-davové antisemitské akce, spojené s rabováním, násilím i vražděním, slovo je ne nadarmo ruského původu). Židé nebyli z města sice nikdy přímo vypovězeni, ale např. v r.1650 bylo vydáno usnesení, že jejich počet nesmí stoupat a v r.1723 bylo Židům zakázáno stavět ve městě další domy a zřídit školu. Nejvíce židovských obyvatel měl Kynšperk v r.1880-113 osob, pak už jen jejich počet klesal, v r.1921 jich zde žilo 38 (z nichž se poměrně hodně, 24 osob, přihlásilo přímo k židovské národnosti) a v r.1930 se hlásilo k židovskému vyznání 27 místních občanů. Z nacistických vyhlazovacích táborů se vrátili pouze 3 lidé...Židovské domy a domky stávaly v dnešní Dlouhé ulici (dříve Lange Gasse, lemuje někdejší jižní hradby) a Bezručově ulici (dříve Judengasse, vede od jižní brány k jihu). V r.1841 je ve městě uváděno 20 židovských domů, po různých přestavbách je dochována asi čtvrtina. V r.1837 a znovu v r.1867 žádala kynšperská židovská náboženská obec neúspěšně o povolení k zřízení vlastní vyšší náboženské školy-ješivy.
Dřevěná roubená synagoga z r.1784 (je uváděn i r.1803) stávala mezi dnešními ulicemi Dlouhá a Pod Domovem, byla postavena na místě starší svatyně neznámého stáří. Dříve budova patřila k Lange Gasse (Dlouhé ulici) a nesla čp.97. V synagoze se scházeli příslušníci ortodoxního ritu, reformovaní věřící užívali k modlitbám dnes již neexistující dům čp.98. Posledním zdejším rabínem je uváděn Jakob Beer, hrob jeho manželky Sabine je možné nalézt na zdejším židovském hřbitově. Konec synagogy nastal v noci 20.10.1938 (tedy ještě před tzv.křišťálovou nocí). Henleinovská sebranka zpitá novou nacionálně-socialistickou "svobodou" synagogu zapálila, když do ní ještě předtím přivlekla pohřební vůz z hrobnického domku. Z celodřevěné stavby nezbylo nic (dnes scelené pozem.parcely č.525/1 o rozloze 21097 m2, kat.území Kynšperk n.O., vedené jako ostatní plocha-zeleň, majetek města Kynšperk n.O.). Druhý den pokračovala tato zdivočelá horda "vyšší rasy" v demolování hřbitova, ačkoliv již v předválečném období byl hřbitov označován jako pozoruhodná kulturní památka. Železnými tyčemi strhávali a rozbíjeli náhrobky, zejména v nové části. Část náhrobků byla v době nacistické okupace použita k dláždění dvorů kolem náměstí. Dnes se na ploše 3360 m2 (pozem.parcela č.536, kat.území Kynšperk n.O., v majetku města Kynšperk n.O.) dochovalo kolem 170 náhrobků. Prostor pohřebiště se skládá ze tří částí-staré (na severní straně), dětské a nové (jižní strana), tato část je zajímavě řešena pomocí zděných teras. Kynšperský židovský hřbitov patří díky nálezu náhrobku z 12.století k nejstaším v Čechách. Nejstarší zdejší dochovalý náhrobek je datován k r.1605. Celý hřbitov leží ve svahu, stará a nová část je oddělena dosud znatelným někdejším hradním valem. Hřbitov je průběžně hezky obnovován, je vidět, že město Kynšperk věnuje opravě hřbitova značné prostředky. Návštěvník je dobře informován o pohřebišti i o dějinách zdejší židovské obce dvěma informačními panely. Bohužel některé starší náhrobky jsou poznamenány nezávislou alternativní "kulturou" sprejerů.

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
Židovské památky Karlovarska
infopanel MÚ Kynšperk n.O.

Eingegeben: 16.7.2007Kommentar und weitere Informationen


dotaz ke 2 židovským hřbitovům v okolí [Dagmar Tomášová 13.2.2008 15:39] | Reagieren
Dobrý den min víkend jsme cestovaly v okolí Kynšperka, Odravy ...a na podrobné mapě jsme obejvily symboly 2 židovských hřbitovů ale beze jména. Oba byly mimo obec, jeden větší byl vedle zbytků nějakého hradu/hradiště mimo obec, ten druhý byl v poli zcela mimo jakoukoli obec. Oba byly krásné a tak jsem se snažila pátrat na netu a dostala se až k vám. Víte něco víc o těchto 2 malých židovských hřbitovech, jejichž některé náhrobky/kameny nesly dataci z 18. a 19. století? Ale rozhodně ne datace po roce 45. Díky předem za info a hezký den
Re:Zřejmě Úbočí a Malá Šitboř [Pavel Frýda 13.2.2008 21:17] | Reagieren
Dobrý večer milá kolegyně,
obecně lze říci, že židovské hřbitovy jsou situovány na někdejších nelukrativních, odlehlých pozemcích, které k těmto účelům byly Židům prodávány. Často byly hodně vzdálené od obcí, ve svažitém, mokrém a jinak nevhodném terénu. Po r.1945 se pohřbívalo v nejbližším okolí pouze na židovském hřbitově v M.Lázních, v této době byly malé venkovské hřbitovy již dlouho opuštěny. S největší pravděpodobností jste narazily na 1.)židovský hřbitov u obce Úbočí (Amonsgrün, 9 km jižně od Kynšperka n.O.) situovaný jižně za Hradním rybníkem a zbytkem hradu Boršengrýn. Nejstarší zmínka o hřbitově je z r.1837, ale bude ještě starší.Dochované náhrobky jsou až z 19.století. Židovská náboženská obec v Úbočí byla zrušena v r.1897 a poslední žid.rodiny se odstěhovaly krátce po r.1918. Dům kde stávala modlitebna byl zbořen v r.1960. 2.) zřejmě se jedná o židovský hřbitov společný pro židovské náboženské obce z Malé Šitboře a Milíkova (Klein Schüttüber, Miltigau, cca 6 km jižně od Kynšperka), dochované náhrobky mají být všechny až z 19.století. Hřbitov asi bude starší, neboť židovské náboženské obece v obou lokalitách existovaly již v r.1724. V M.Šitboři stávala synagoga, po požáru v r.1914 již nebyla obnovena a zbytky byly zbořeny.
Obě místa jsou také v centru mého zájmu, nicméně píšu vždy příspěvek až po fyzické návštěvě a dokumentaci současného stavu lokality. Počítám, že se do obou míst dostanu letos. Oba hřbitovy leží na okrese Cheb.
Židovské hřbitovy poblíž Kynšperka n. O. [Stana Seidl 20.4.2015 11:40] | Reagieren
Též bych přidal zmíňku o hřbytově v Arnoltově který je taktéž situován daleko mimo obec. Více se dá najít v nové publikaci Sokolovsko
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 90 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist