EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Dürrmaul-Synagoge (Drmoul-synagoga) - Synagoga a Židé v obci Drmoul

Beigetragen: Pavel Frýda

První židovská rodina přišla do Drmoulu v r.1655. Židovská komunita se zde rozrostla zejména v r.1684, kdy se v obci usadili Židé vypovězení z nedaleké Plané. Zdejší tolerantní šlechta-Haimhausenové-povolila Židům usadit se zde i v Chodové Plané.Tolerance však nebyla úplně zadarmo, Židé ročně platili daně-8 zlatých za dům, 5 zlatých za osobu, 1 zlatý a 30 krejcarů za synagogu, 1 zlatý za rabína, 3 zlaté novoroční peníz atd. V r.1724 zde žilo 17 rodin a nejvíce židovských obyvatel měl Drmoul okolo r.1850 a to asi 30 rodin, v 1.polovině 19.století ve vsi stálo okolo 25 židovských domů. Ještě na konci 19.století tvořili Židé asi devítinu obyvatelstva. Po občanském zrovnoprávnění však počet židovských obyvatel jen klesal, poslední údaj z r.1930 hovoří o 36 občanech hlásících se k judaizmu (což bylo asi 3%). Poslední jednotlivci uprchli do zbytku ČSR v říjnu 1938, po válce se nevrátil nikdo. Nezvyklým jevem v českých podmínkách bylo soustředění židovských domů ve středu vsi.
Synagoga, neboli též templ, vybudovaná v letech 1800-1803 v klasicistním stylu stávala severozápadně od někdejšího rybníka (dnes požární nádrž) byla postavena náhradou za starší objekt neznámého stáří, od r.1861 u ní fungovala židovská škola, v sousedství synagogy stával i obecní dům židovské náboženské obce. Židovská náboženská obec v obci existovala zřejmě již v 17.století (její archiv však v r. 1872 shořel) a působila zde až do r.1938. Synagoga byla zdevastována a vypálena místními henleinovskými pohůnky po okupaci pohraničí v říjnu 1938, ale nebyla úplně zbořena, byla upravena k obytným účelům. Že hnědá horda řádila i na hřbitově, je téměř zbytečné doplňovat. Zchátralá synagoga i obecní dům byl demolován v r.1981. Místo je dodnes nezastavěno(dnes scelené pozemky, pozem.parcela č.1188/1, kat.území Drmoul, v majetku obce Drmoul).
Jedinou upomínkou na někdejší židovské obyvatele zůstává tak hřbitov, položený v lese, asi 200 m severně od posledního domu nedaleké osady Panský vrch, vede k němu než stezka lesem. V písemných pramenech je doložen poprvé v r.1676, nepochybně však bude staršího založení, nejstarší náhrobek je z r.1673, poslední z r.1936. Na ploše 1525 m2 (pozem.parcela č.247, kat.území Drmoul, v majetku Federace žid.obcí ČR) bez ohradní zdi se dochovalo okolo 500 náhrobků. Podle záznamu z r.1947 se zde tehdy nacházelo 690 náhrobků. Jedná se o velmi dobře dochované pohřebiště s celou řadou cenných barokních stél i klasicistních náhrobků s prvky zejména lidových vegetativních motivů. Malebný hřbitov byl krásně rekonstruován v letech 2000-2002 díky česko-německému spolku Aktion Sühnezeichen Friedensdienste a pečlivě udržován nákladem obce Drmoul. Jeho prohlídka je velice působivá.

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
Židovské památky Karlovarska
web.stránky OÚ Drmoul
R.Švandrlík, Historie Židů v Mariánských LázníchEingegeben: 18.7.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 93 do následujícího políčka:

   


Processing time: 12 msec.
IP address = 34.236.191.0
desktop version