EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Reichenberg-Synagoge (Liberec-synagoga) - Židovští obyvatelé Liberce a zdejší synagoga

Beigetragen: Pavel Frýda

Ve městě Liberec žili první Židé pravděpodobně již v 15.století, prvně jsou v písemnostech uvedeni v r.1582, kdy do města přišlo dalších 60 rodin prchajících z Prahy před morovou nákazou. Městští radní však v židovských obchodnících viděli nevítanou konkurenci místních prodejců a proto byla ve městě vydána řada restriktivních nařízení omezující pobyt a usazení Židů, např. v letech 1776 a 1787. Přesto však počet židovských obchodníků zajíždějících do města i bydlících zde narůstal, dokonce byla v dnešní Železné ul. čp.16 zřízena košer* jídelna. V r.1799 nařídil hrabě Christian Clam-Gallas všechny Židy z města vyhnat, magistrát však udělil řadu výjimek. V r.1810 žilo v Liberci 59 židovských rodin, následující rok však oficiálně žádná, neboť přišlo další omezující nařízení zmíněného šlechtice, v praxi se však nařízení zřejmě obcházelo, nebo přímo nedodržovalo. Příliv židovských i ostatních obyvatel do města nastal občanským zrovnoprávněním po r.1848. V r.1861 žilo v místě již 30 rodin, v r.1863 byl založen židovský náboženský spolek a zřízena modlitebna v dnešní Frýdlantské ul. čp.11, v r.1877 pak byla založena židovská náboženská obec. V r.1880 bylo ve městě evidováno 674 obyvatel židovského vyznání a počty na rozdíl od jiných míst neustále stoupaly, v r.1900 to bylo 1107 osob, v r.1930 pak 1392 občanů hlásících se k judaizmu. Po tragických událostech II.světové války byla židovská náboženská obec v Liberci obnovena, čítala v r.1945 1211 členů, z nichž však bylo pouhých 37 osob, které přežily nezměrná utrpení a hrůzy nacistických vyhlazovacích táborů, 182 členů bylo bývalými zahraničními vojáky čs.armády. Židovská obec v Liberci existuje dodnes.
Nová synagoga byla vystavěna v letech 1887-89 podle návrhu vídeňského profesora Karla Königa, stavbu provedla firma Sacher a Gärtner. Neorenesanční budova byla se svojí osmibokou věží, zakončenou bání s lucernou, výraznou dominatou města. Stávala v ulici Na Skřivanech, dnes Rumjancevova čp.1362/1. Hlavní sál měl rozměry 29,75 m na délku, 15,9 m na šířku a výška sálu byla 14 m, v lavicích sálu bylo místo pro 340 mužů, pro ženy byla v patře tradičně vyhrazena galerie, zde se také nacházel chór s varhanami a zasedací místnost. Synagoga byla slavnostně předána veřejnosti dne 24.9.1889, kdy do ní byla slavnostně vnesena tóra a zažehnuto věčné světlo rabínem Dr.Posnanskim za účasti radních města, vojska, evangelického i katolického duchovenstva a za všeobecného zájmu obyvatelstva. V denním tisku (Reichenberger Zeitung 25.9.1889) je zaznamenána i řeč starosty Liberce Dr.Schückera: "...prohlašuji, že město a jeho zastupitelstvo...budou tento nový B-ží dům chránit, aby napořád sloužil svému vznešenému účelu, toto prohlášení činím o to raději, když vidím, že tato stavba je dílem pospolitosti, ....vznikla z obětavé, svorné shody velkého počtu našich spoluobčanů, ...pouze v této pospolitosti je síla naší obce a její budoucnost, bez toho by se naší obci nemohlo dařit a nemohla by se rozvíjet a kráčet vpřed !" Není pochyb, že tehdy myslel pan starosta svá slova upřímně....
Konec synagogy je však smutný a lidsky zahanbující, neboť byla zničena nacistickou spodinou a chátrou v průběhu tzv.křišťálové noci z 9. na 10.11.1938. Ohořelé trosky byly ještě v průběhu války zbořeny, v průběhu socializmu byla prázná plocha využívána jako parkoviště.
Místo po synagoze však nezůstalo prázdné navždy. Dne 16.12.1997 byl položen základní kámen nové budovy, tzv.Stavby smíření, v níž je kromě Státní vědecké knihovny i modlitebna židovské obce. Nejedná se o synagogu, jak je někdy uváděno, neboť modlitební sál není hlavní a dominantní prostor budovy. Nicméně se jedná o první stavbu židovské modlitebny na našem území od r.1931 (kdy byla postavena synagoga ve Velvarech). Budovu podle návrhu Ing.arch.Radima Kousala vystavěl Stavební podnik Ralsko a.s., stavbu dotoval český stát ve výši 404 mil.Kč, Evropská unie 72 mil.Kč, německý stát přispěl částkou 10 mil.Kč, česko-německý fond budoucnosti částkou 30 mil.Kč, švýcarský kanton St.Galen, další organizace a soukromí donátoři poskytli 660 tis.Kč. Knihovna a modlitebna byla slavnostně otevřena dne 9.11.2000, v den 62.výročí křišťálové noci. Modlitebnu slavnostně zasvětil vnesením tóry vrchní zemský rabín Karol Sidon za účasti významných osobností českého politického života, izraelského, německého a švýcarského velvyslance. V modlitebně je možno, kromě jiných zajímavostí, spatřit ohořelou původní tóru z někdejší liberecké synagogy a symbolickou "Zeď nářků" sestavenou ze zdiva někdejší synagogy.
Hřbitov si liberecká židovská náboženská obec zřídila v r.1864 a postupně byl dvakrát rozšířen. Lze jej nálézt na rohu dnešních ulic Ruprechtické a Květnové revoluce. Po r.1939 byl neudržován a ani po válce nebyl opravován, neboť obnovená židovská obec měla jiné starosti. Až po r.1992 bylo započato s rekonstrukcí a dnes má hřbitov opět svůj důstojný charakter, pro pohřby je užíván dosud. Byl obnoven i památník padlým židovským vojákům z I.světové války z r.1927 a ve zrekonstruované obřadní síni z r.1900 je zřízen působivý památník libereckým židovským občanům zahynulým v době holocaustu.

*košer-židovský náboženský předpis o čistotě jídla, přeneseně i židovské chování, nebo cokoliv správného. Pokud se týká potravin, omezení se týkají především masa-povoleny jsou ryby s ploutvemi a šupinami, dále maso přežvýkavců (hovězí, skopové) a drůbež, vyloučeno je vepřové, konina a hlodavci (králík). Zvíře musí být rituálně zabito (šchita) a zejména zbaveno krve, jejíž požití je obzvláště zakázáno. Dohledem nad čistotou masa má v židovském společenství obecní řezník (šochet). Není povoleno směšování masitých a mléčných jídel (tudíž např.svíčkovou si zbožný Žid dát nemůže). Z původně židovských jídel se v Čechách těší obecné oblibě zejména palačinky (palačinkas).

Zdroje: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech
web.stránky Židovská obec Liberec
web.stránky Ikaros.cz
M.Lhotová, Židé mezi Čechy a Němci od poloviny 19.století do roku 1938 (v libereckém regionu)
Eingegeben: 8.12.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 83 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist