EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Althütten (Staré Hutě) - Staré Hutě

Beigetragen: Luděk Chalupský

Počátky osady Staré Hutě spadají nedlouho před rok 1589,kdy byla v těchto místech vybudována za vlády Viléma z Rožmberka sklárna,, na Vilémově hoře“,která produkovala především benátské sklo.Zájem o benátské sklo projevil rožmberský vladař již při své cestě do Itálie(1551),šest let poté se neúspěšně pokoušel zřídit sklárnu na Svatém Tomáši na Šumavě,leč jeho záměr se vydařil až zde,,na Vilémově hoře.
První zápis o zdejší huti byl učiněn roku 1589,tehdy zaměstnávala pět tovaryšů.O rok později se hovoří o osmi osedlých a krčmě v místě.Na místní sklářské produkci se podíleli přímo Italové.Současně spolu s hutí byla postavena první obydlí,základ pozdější osady.V roce 1849 se staly Staré Hutě obcí,bydlelo tu 125 Němců ve 29 domech.Za první republiky tu obživu nacházeli obchodník dobytkem,hostinec,kramář,výroba nitěných knoflíků a trafika.V roce 1923 došlo k rozloučení obce Staré Hutě na dva díly:Staré Hutě s osadami Nové Hutě,Luggau a Muhlberg a dále Velký Jindřichov s osadami Malý Jindřichov a částí Černého Údolí.O tři roky později se katastrální území Starých Hutí zvětšilo o část připojených pozemků od rakouských obcí Lauterbach a Hirschenschlag.
Po skončení druhé světové války a opětovném přičlenění pohraničí k československému státu bylo původní obyvatelstvo vysídleno a v listopadu 1947 je nahradili méně početní slovenští repatriati pocházející z oblasti maďarského Miskolce,kteří si s sebou přivezli dokonce i koně,krávy a trochu nábytku.Příliš se jim jejich nový domov nezamlouval,což ostatně dokládala jejich často opakovaná věta,,že se v Uhrách měli lépe“.Dne 14.června 1950 přišel rozkaz týkající se Starých a Nových Hutí,podle něhož se do 48 hodin měli lidé vystěhovat mimo vojenské pásmo jednak do Chlupaté Vsi a do Nových Hradů.
Staré Hutě jsou na rozdíl od jiných sídel na Novohradsku relativně zachovány.Většina chalup je využívána k rekreačním účelům,novogotická osmiboká kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuskému z druhé poloviny 19. století byla před několika lety vzorně opravena.Nyní jsou Staré Hutě osadou obce Horní Stropnice.


Eingegeben: 16.1.2008Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 87 do následujícího políčka:

   


Processing time: 13 msec.
IP address = 35.174.62.162
desktop version