EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Heiligenkreuz- Schloss (Újezd svatého Kříže- zámek) - Několik doplňujících informací o zámku

Beigetragen: Jan Kruliš, Praha

Ve vsi byla koncem 14. nebo v průběhu 15. století vystavena menší tvrz, která stála v místech pozdějšího zámku. Kolem r. 1480 koupili zdejší manský statek Lamingenové z Albenreutu, pocházející z Bavorska. Koncem 16. století držel tvrz Volf Jáchym Lamingen se svými synovci Volfem Kryštofem a Volfem Karlem. Ti vykoupili Újezd r. 1596 z manských povinností a přikoupili k němu lesy a tři vsi z rozprodávaného přimdského panství. Když r. 1602 Volf Jáchym zemřel přešel celý Újezd Svatého Kříže na jednoho z jeho pěti synů - Volfa Bedřicha. Tomu byl po Bílé hoře zkonfiskován a r. 1630 jej královská komora prodala jeho bratrovi Volfovi Vilémovi, který byl již r. 1623 povýšen do stavu říšských svobodných pánů. Po jeho smrti připadl Újezd v r. 1660 jeho synovi Volfu Maxmiliánovi. V roce 1683 prodal Volf Maxmilián Újezd Kašparu Zdeňkovi Kaplíři ze Sulevic známému obhájci Vídně proti Turkům. Je pravděpodobné, že ještě za Volfa Maxmiliána byla tvrz přestavěna v jednopatrový, raně barokní zámek. Kašpar Kaplíř zemřel bezdětný již r. 1686 a statek připadl jeho třetí manželce Anně Terezii Cukrové z Tamfeldu (+ 1712). Cukrové z Tamfeldu zde hospodařili do r. 1796, kdy jej zdědili Kocové z Dobrše, v jejichž rukou zůstal až do r. 1945. Zámecká knihovna za Tamfeldů obsahovala až 1500 svazků knih, Tamfeldové také kolem zámku vybudovali menší park. Z nástupnické rodiny Koců z Dobrše byl znám hlavně uměnímilovný Kristián, který v l. 1859-1863 čtyřikrát hostil na zámku Josefa Mánesa a jeho sourozence. i jiné české umělce.
Vnější podoba zámku byla raně barokní údajně z roku1678, nověji prošla dílčími úpravami. Zámek byl čtvercový s vnitřním dvorem, dvoupatrový s věžičkou na střeše. Fasády byly členěny obdélníkovými okny, jednoduchými i zdvojenými, se soudkovým vlysem a římsou, ve střeše 4 vikýře s trojúhelníkovým štítem, bočními volutami a s obdélníkovým zdvojeným oknem. Vstupní portál byl obdélníkový s rovnou nadpražní římsou. Na dřevěných dveřích bylo rokokové kování a raně barokní pilastr s dívčí bustou. Prostory v přízemí byly sklenuty valenou klenbou s lunetou. Při zámku stávalo několik hospodářských budov, jedna z nich datovaná rokem 1807.

Pramen: Kol. autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; vyd. nakladatelství Svoboda, Praha 1985
E. Poche a kol.; Umělecké památky Čech T/Ž, svazek čtvrtý; vyd. Academia, Praha 1982

Eingegeben: 22.4.2008Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 55 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 34.236.191.0
desktop version