EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Stein (Kámen) - jeden za mnohé - osudy pohraničních obcí téměř jak přes kopírák

Beigetragen: Radim Hettner

V souvislosti se skalním masivem nelze opomenout osadu Stein, dnes Kámen. Byla nejmenší ze tří osad - Kámen, Kostelní a Počátky, které na sebe plynule navazovaly a vykazovaly tak mnoho společného.
Jednalo se o typickou horskou ves, rozptýlenou po úbočí hory Vysoký kámen v nadmořské výšce 670 - 730 m. Patřilo sem ještě několik samot u potoka mezi Kamenem a Valtéřovem. Prvně se připomíná v listině Jindřicha staršího a jeho syna, fojtů z Plavna, ze dne 28.08.1301, kterou daruje fojtství statky v Kameni waldsassenskému klášteru podle přání Konráda z Neipperku. Později sdílel Kámen osud sousední Kostelní a ostatních blízkých vsí lubského panství. V Loketském šlikovském urbáři je zde k roku 1523 připomínáno, že čtyři poddaní platili po 4 kopách výkupného z roboty, dále každý po 1 slepici, 3 sýrech a 15 vejcích. Žita dávali vrchnosti po 32 mísách, ovsa po 12 - 20 mísách. Z některých zpráv Berní ruly (1654) vyplývá, že zde bylo přes bezprostřední blízkost hranic s evangelickým Saskem a dlouho neobsazenou farou jen málo evangelíků. Již koncem 18. století (1785) se připomíná krásná vyhlídka z Vysokého kamene. Je zajímavé, že se zde tehdy uvádějí vedle kostela Sv. Ägidi v Kostelní (česky: kostel Sv. Jiljí) ještě dva další - Navštívení Panny Marie a Povýšení svatého Kříže - jinde nepřipomínané. Patrně šlo ale jen o kaple (nejednalo se o kapli na Vysokém kameni, ta byla postavena až roku 1817).
Většina budov byla postavena až ve druhé polovině 19. století a později. Z celkového počtu 49 budov jich bylo mezi roky 1847 - 1921 postaveno 33. V roce 1930 zde bylo 280 obyvatel. Plošná výměra obce činila jen 249 ha, patřila tak mezi nejmenší v celé oblasti. Největší část sloužila zemědělství, podíl lesů činil 35 %. V obci bylo 14 statkářů, kteří vlastnili více než 5 ha. Velká část obyvatelstva pracovala na výrobě hudebních nástrojů a součástek. Obyvatelům sloužily 2 prodejny se smíšeným zbožím a dvě hospody. Jedna byla přímo u skalního masivu, druhá zhruba uprostřed obce s názvem "Gasthaus Rudolfsheim", čp. 40. O pořádek se starali místní četníci a na chod celé obce dohlížel starosta Josef Köhler (do roku 1945).
V samotné osadě Kámen nebyl kostel, přesto obyvatelé svůj kostel měli. Stál a dodnes stojí v Kostelní (nad vchodem je nápis: Pfarre Stein Sct. Egidius). Chyběla i škola a tak děti chodily do školy také v Kostelní.
Dnes osada Kámen jako taková již téměř neexistuje. Zůstalo 5 domků, jedna chata, zemědělská usedlost, 11 trvale hlášených osob.

Pro potřebu serveru zanikleobce zpracoval Jan Kreuzinger.


Eingegeben: 22.5.2008Kommentar und weitere Informationen


... a opět mě překvapuje,... [h.reiter 23.5.2008 10:25] | Reagieren
že takováto lokalita je uváděna mezi zaniklými, když tam je trvale hlášeno 11 osob?? Kolik osob je hlášeno v Padrti, Jedlině, Zlatém Potoce, Pavlíně či jiných skutečně zaniklých lokalitá- 0(nula). To je podle mne zaniklá lokalita. ne toto.
Re: ... a opět mě překvapuje,... [Radim Hettner 23.5.2008 12:44] | Reagieren
Tato lokalita je uváděna jako "částečně zaniklá", kdy skorem 90% zástavby obce bylo zničeno a rovněž o stejné procento ubylo obyvatel k dnešnímu dni oproti roku 1930. Kriterium pro částečně zaniklou obec je >20% a ten je žel bohatě naplněn. Také obec není oddělena ani cedulí. Jestli znáte tyto končiny, tak zůstává otázkou času, kdy stav obyvatel se bude rovnat lokalitám Vámi uváděným.
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 61 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist