EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Judenfriedhof bei Steingrub (Židovský hřbitov u Lomničky) - Židovské osídlení v Lomničce

Beigetragen: Pavel Frýda

Židovské obyvatelstvo se v Lomničce usazovalo od poloviny 18.století, na jeho konci v místě žilo 12 rodin, v polovině 19.století minimálně 9 rodin, v r.1880 zde byli úředně zaevidováni 4 Židé a poslední 2 obyvatele židovského vyznání zde tehdejší statistiky uvádějí v r.1900. V r.1819 se zde narodil zakladatel amerického reformního judaizmu rabín Isaak Mayer Weis-Wise, část dětství však prožil v Drmoulu (viz Drmoul-synagoga) a před odchodem do USA působil jako domácí učitel v Lučině (viz Lučina-Grafenried, dnes zaniklá obec na okr.Domažlice), od r.1843 byl rabínem v Radnicích, oddával bez ohledu na tehdejší familantský zákon a z Rakouska prakticky musel uprchnout. Od r.1846 byl rabínem v Albaně a později v Cincinati. Prosazoval angličtinu jako liturgický jazyk, zaváděl sborový zpěv při bohoslužbě a společné sezení mužů a žen v synagoze atd. Zemřel v Cincinati v r.1900 jako předseda ústředního orgánu rabinátů v USA.
V Lomničce nebylo uzavřené ghetto, židovské domy a domky byly rozptýleny po celé obci mezi domy křesťanů. Domek s modlitebnou byl vystavěn v 19.století a později zbořen, bývalý rabínský dům byl přestavěn a slouží dodnes jako obytný dům.
Hřbitov zdejší židovské náboženské obce leží 600 m jihozápadně od obce na kraji lesa, je neznámého stáří a má výměru 1503 m2 (pozemk.parcela č.277/3, kat.území Lomnička u Plesné, vedena jako lesní pozemek, v majetku Židovské obce Plzeň). Byl těžce poškozen za nacistické okupace, dnes se zde má podle zdrojové publikace nacházet asi 70 náhrobků, nejstarší čitelný z r.1836.

Zdroj: B.Rozkošná-P.Jakubec, Židovské památky Čech, 2004

Eingegeben: 27.5.2008Kommentar und weitere Informationen


několik doplňujících faktů [PhDr.Helena Kavková 16.10.2009 18:32] | Reagieren
Vážený pane,
velmi mne těší Váš zájem o židovskou historii, tak jistě i Vás bude zajímat několik nových faktů z dosavadních bádání. O Lomničku jsem se zajímala proto, že se váže k židovské historii Kraslic ........

První zmínka o židovském osídlení Lomničky pochází z roku 1749, dále 9 rodin je doloženo k roku 1849, kdy začíná úbytek židovského obyvatelstva. V období 1880-1890 se počet Židů přechodně zvýšil na 10 a tehdy tvořili Židé 1,8 % celkového obyvatelstva obce.
První záznam o pohřbu na samostatném žid. hřbitově v Lomničce pochází z roku 1830 ( viz matrika č. 1079) a roku 1916 byl označen za "přibližně 100 let starý". Znamená to, že hřbitov v Lomničce musel být založen v tomto meziobdobí. Pohřbíváni tu byli také Židé z Kraslic až do vzniku žid. hřbitova v Sokolově v roce 1878.
Období vzniku modlitebny není známo přesně, měla by však existovat souběžně s existencí židovské náboženské obce, která tady patrně byla již kolem roku 1793. Modlitebna však nebyla objektem samostatným, nýbrž se nacházela (jako v jiných chudších ŽNO) v domku, ve kterém byl také i byt. Její působiště nebylo stálé vlivem pohybu žid.obyvatelstva a vlastnických poměrů stabilní. Například od roku 1843 je doložena v čp. 41., kde byl rovněž i byt. Jmenovitě je doložen jediný rabín (jistěže jich bylo více), který obýval dům čp. 69 na východním okraji vsi.
Nejnovější poznatky také ukazují, že tvrzení o Lomničce, jako rodišti rabína I.M.Weise nelze považovat za věrohodný fakt, stejně jako životopisné údaje k jeho působnosti do jeho odjezdu do USA v roce 1846. Weisovi životopisci totiž vycházeli z údajů, které poskytl sám rabín, ale při ověřování narazili na vážné rozpory a řadu I.M.W. uváděných údajů se nepodařilo dokázat. Pravděpodobnější se jeví jeho narození až 1.12 1825 , což podporuje i zápis v příslušné knize obřízek. V tomto případě by jeho matkou byla Anna (Mína ?), která pocházela ze sokolovského regionu........
Tolik asi základní doplnění. Mějte se hezky.
 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 74 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist